Hoeveel levert fiscale aftrek eigenlijk op?

Fiscaal sparen kan heel veel voordeel opleveren. Staar je echter niet blind op de premieaftrek nu, maar probeer ook een inschatting te maken van de belastingbetaling in de uitkeringsfase. En zorg er voor dat je de premies wel aftrekt bij de belastingaangifte!

Greetje Remmerde, 25 februari, 2015 | 14:48
Facebook Twitter LinkedIn

Veel financiële producten worden vaak gekocht vanwege hun fiscale aftrekbaarheid. Voor veel mensen blijkt dat te werken als vliegen op een jampot. Toen ik daar een keer over sprak met een collega adviseur vergeleek hij de verkoop van spaarproducten waarbij je (toentertijd) kon profiteren van een dubbele fiscale aftrek, als “poepen zonder douwen!” Een niet erg charmante uitdrukking, maar het geeft wel het gemak aan waarmee mensen, uitsluitend op basis van fiscaliteit, een bepaald product aanschaffen. Hoeveel voordeel levert die fiscale aftrek nu eigenlijk op?

Omkeerregeling
Fiscale aftrekbaarheid is mogelijk bij vermogensopbouwproducten die bedoeld zijn als aanvulling op je pensioen. De overheid wil mensen in de gelegenheid stellen om fiscaal vriendelijk te sparen voor hun oude dag: je betaalt dan geen belasting over hetgeen je (via de werkgever of zelf in pijler 3) spaart, maar je betaalt pas belasting over de pensioenuitkering.

Dit wordt de omkeerregel genoemd. Je krijgt als het ware uitstel van betaling. In de regel is die belastinguitstel gunstig, want in verband met het wegvallen van de sociale premies na pensionering, val je meestal in een lager tarief.
Alleen leidt uitstel hier niet tot afstel en als de fiscus op de deur klopt, blijkt de constructie dan nog wel zo verstandig geweest?

Effecten op het totaalrendement
Een rekenvoorbeeld voor 5 scenario’s: 1) iemand die zowel in de opbouwfase als in de uitkeringsfase in hetzelfde tarief valt 2) iemand die in de opbouwfase in een hoger tarief valt dan in de uitkeringsfase 3) iemand die, bijvoorbeeld vanwege hypotheekrenteaftrek of alimentatieverplichtingen, in de opbouwfase in een lager tarief valt dan in de uitkeringsfase 4) iemand die - het komt écht voor! - zijn premies niet aftrekt en 5) iemand die gewoon netto spaart.

Er wordt uit gegaan van een opbouw van 15 jaar waarbij elke maand EUR 100 wordt ingelegd tegen 3,5 procent rente.


Het voorbeeld laat duidelijk zien, dat deze fiscale behandeling zeer gunstig uitpakt. Vooral voor degenen die in de uitkeringsfase ook nog eens in een lager belastingtarief vallen. De nettospaarder haalt een lager totaalrendement dan de eerste twee brutospaarders: dit is volledig te wijten aan het effect van de vermogensrendementsheffing. Maar echt nadelig wordt het pas bij de gevallen waarbij het progressievoordeel een progressienadeel is geworden, alhoewel dit niet veel voorkomt. Stuitender is het wanneer de spaarder zijn belastingaangifte niet goed doet. Helaas zijn hier wel talloze gevallen van bekend. 25 Procent verlies! Helaas, pindakaas!

Veel voordeel
Fiscaal sparen kan heel veel voordeel opleveren. Staar je echter niet blind op de premieaftrek nu, maar probeer ook een inschatting te maken van de belastingbetaling in de uitkeringsfase. En zorg ervoor dat je de premies wel aftrekt bij de belastingaangifte!


Disclaimer - Op verzoek van Morningstar schrijft Greetje Remmerde van pensioendoehetzelf.nl over personal finance met de nadruk op pensioen. Haar columns helpen mensen om betere beslissingen voor hun pensioen te nemen. Meningen en visies in deze artikelen zijn die van de externe partij en niet van Morningstar. Morningstar is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

 

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten