Hoe duurzaam is uw (en mijn) pensioengeld belegd?

Het rapport Benchmark Duurzaam Beleggen door Pensioenfondsen van de VBDO is interessante materie. Daarin kunt u zien hoe duurzaam uw pensioenfonds belegt. Landbouw en Zorg en Welzijn gaan aan kop. Achteraan bungelt KLM.

San Lie 18 maart, 2015 | 14:27
Facebook Twitter LinkedIn

Als voorbereiding op de paneldiscussie die ik aanstaande donderdag voer tijdens de Morningstar Institutional Conference Europe heb ik eindelijk de laatste editie van het rapport Benchmark Duurzaam Beleggen door Pensioenfondsen van de VBDO (Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling) eens goed doorgelezen. 

Interessante materie, temeer daar 100 procent van de onderzochte/ondervraagde 49 grootste pensioenfondsen heeft deelgenomen. Daarmee geeft het rapport dus een goed en representatief overzicht van hoe de Nederlandse pensioenfondsen omgaan met duurzaam beleggen.

  • In zijn geheel wordt het onderwerp duurzaam beleggen steeds serieuzer genomen. Dat leidde ertoe, dat de gemiddelde score op duurzaamheid met meer dan 10 procent toenam.
  • Wat echter ook blijkt, is dat aan de onderkant van de bandbreedte geen verbeteringen zichtbaar zijn (maar daarover later meer).

Wat ik zelf onder andere opvallend vind in het rapport, is dat:

  • veel (?) pensioenfondsbesturen de beleidsbeslissingen ten aanzien van duurzaam beleggen regelmatig overlaten aan de fiduciair manager, en daar dus onvoldoende een sturende rol in spelen.
  • de prestatie-indicatoren, voor zover aanwezig, vooral zijn gericht op output criteria, zoals het aantal engagement gesprekken (zijnde gesprekken met bedrijven waar al dan niet in belegd wordt en controversiële zaken besproken worden), en niet zozeer op de maatschappelijke effectiviteit/impact.
  • in het stembeleid van veel pensionfondsen, men vooral aandacht heeft voor governance-aspecten en weinig aandacht wordt besteed aan milieu- en sociale onderwerpen

Nu heb ik uiteraard ook gekeken naar de rangschikking van pensioenfondsen (pagina 23 van het rapport) zoals de VBDO die bepaald heeft aan de hand van haar methodologie en criteria. Wat blijkt:

  • Helemaal bovenaan staan het Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw en Pensioenfonds Zorg en Welzijn. Gefeliciteerd! Peter Borgdorff, directeur van het laatste fonds, zal ook vrijdagochtend spreken op de Morningstar-conferentie.
  • Onderaan bungelen op de plaatsen 47, 48 en 49 de Pensioenfondsen KLM Cabine, KLM Algemeen en KLM Vliegend Personeel.
  • Niet veel hoger, op plaats 46 van de 49, scoort echter het ABN AMRO Pensioenfonds. Het fonds dat een deel van mijn toekomstige pensioen beheert. Via Meer doen met je pensioen lees ik dat het fonds op zowel duurzaam bestuur, duurzame ambities, duurzaam beleggen en transparantie maar matigjes scoort. Hmm, dat mag wel wat beter. Ik zal eens kijken of ik iets meer kan ‘engagen’ met mijn eigen pensioenfonds.

 

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

San Lie  Head Of Research, Morningstar Benelux

© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten