De top 10 dividendaandelen van de Ultimate Stock-Pickers

In een aandelenmarkt die volatieler is geworden blijven de Ultimate Stock-Pickers zich concentreren op dividendaandelen van hogere kwaliteit. General Electric, Philip Morris International, Emerson Electric en National Oilwell Varco zijn aantrekkelijke dividendaandelen.

Greggory Warren, CFA 25 maart, 2015 | 13:48
Facebook Twitter LinkedIn

De Amerikaanse aandelenmarkt (vertegenwoordigd door de S&P 500 TR Index) begon het jaar aarzelend, herstelde zich in februari en heeft die groei tot nu toe vast weten te houden in een lastige maand maart (zie onderstaande koersgrafiek). Medio maart was de benchmark sinds het begin van dit jaar slechts 0,2 procent gestegen. Omdat beleggers zich blijven concentreren op de volgende renteveranderingen van de Federal Reserve, waren er dalende markten zodra er goed nieuws over de Amerikaanse economie gepubliceerd werd (zoals het arbeidsmarktrapport in de tweede week van maart) en waren er stijgende markten bij minder goed economisch nieuws (zoals het winkeliersverkooprapport dat over februari gepubliceerd werd).

In combinatie met een recordgroei van de Amerikaanse dollar ten opzichte van andere valuta's en een verdere daling van de olieprijzen, is de weg vrij voor meer volatiliteit op de korte termijn dan in de afgelopen jaren te zien was. Hoofdeconoom van Morningstar, Bob Johnson, vindt dat de markt veel te veel tijd besteedt aan het “wanneer” van de rentekwestie, en lang niet genoeg aan de vragen “hoeveel, hoe lang, en in welke stappen?”. Hij verwacht, dat alle vertragingen in renteverhoging door de Fed (hoewel deze door beleggers als positief ervaren worden) alleen maar betekenen dat toekomstige verhogingen groter zullen zijn en/of de renteverhogingen daarna elkaar veel sneller zullen opvolgen – waarbij aangenomen dat de Amerikaanse economie zijn herstel voortzet.


(Klik op grafiek voor vergroting)

Alle onzekerheid over het moment waarop de renteverhogingen van start gaan heeft het voor beleggers met een focus op dividend moeilijker gemaakt om te beslissen wat ze met hun portefeuilles moeten doen. Het merendeel van de Ultieme Stock-Pickers (zie onderaan dit artikel wat het concept van de Ultimate Stock-Pickers inhoudt en wie deze ultieme aandelenbeleggers zijn) is geen specifeke dividendbelegger, maar een handjevol - Amana Trust Income, Columbia Dividend Income, Oakmark Equity & Income en Parnassus Equity Income- concentreert zich op hun zoektocht naar beleggingswinst meer op inkomstengenererende aandelen.

Ook Warren Buffett – de bekendste Ultimate Stock-Picker - heeft bij Berkshire Hathaway (BRK.A)/(BRK.B) zijn beleggingsportefeuille herschikt om meer inkomsten te genereren. Volgens het jaarverslag ontving Berkshire in 2014 ongeveer USD 1,6 miljard aan dividenden uit zijn aandelenbeleggingen: een flinke stijging ten opzichte van de USD 862 miljoen van drie jaar eerder. Hierin is de USD 3,5 miljard die het bedrijf vorig jaar als contanten ontving van zijn dochteronderneming Burlington Northern Santa Fe niet meegeteld. Noemenswaardig is ook, dat Berkshire geen dividend ontvangt van zijn activiteiten in de energie- en nutsvoorzieningen van dochteronderneming Berkshire Hathaway Energy, dat de contanten die het normaalgespreken aan publieke aandeelhouders zou uitbetalen in het bedrijf kon herinvesteren.

Een aantal olie-gerelateerde aandelen - ConocoPhillips (COP), Occidental Petroleum (OXY), National Oilwell Varco (NOV), en ExxonMobil (XOM)- op de lijst van de top 10 dividenduitkerende aandelen waarin de Ultimate Stock-Pickers beleggen, lijkt een potentiële beleggingsmogelijkheid voor op inkomsten gerichte beleggers te gaan vormen. Dit is ongetwijfeld een reactie op het effect van de dramatische daling van de olieprijzen op de aandelenkoers van oliebedrijven in de afgelopen paar kwartalen, aangezien de opbrengsten van deze aandelen genoeg gestegen zijn om andere namen van de lijst te verstoten.

Morningstars analistenteam dat aandelen uit de energiesector volgt heeft zijn verwachting voor de olieprijs in het midden van de cyclus bijgesteld van USD 100 naar USD 75 voor een vat ruwe Brent-olie. Hierdoor steeg van de groep oliegerelateerde aandelen die Morningstar volgt de verhouding koers/fair value of reële waarde van ongeveer 80 procent naar bijna 90 procent. Desalniettemin zijn er toch nog een paar koopjes in deze groep. Morningstars toetsing van de beste dividenduitkerende aandelen probeert in te zoomen op de namen van de hoogste kwaliteit waarin Ultimate Stock-Pickers momenteel met overtuiging beleggen.

We doen dit door te beginnen met een lijst van meer dan 500 verschillende dividenduitkerende aandelen waarin de topfondsbeheerders beleggen. Vervolgens concentreren we ons op bedrijven waarvan we denken dat zij over concurrentievoordelen beschikken waardoor ze de nodige kasstromen kunnen genereren om hun dividenden op langere termijn te handhaven, en dit ook met veel minder onzekerheid kunnen bewerkstelligen.

Hiervoor kijken wij uit naar ondernemingen waarin veel belegd wordt (door vijf of meer van de topbeheerders), die meer winst maken dan de S&P 500, die bedrijven vertegenwoordigen met grote op kleine concurrentievoordelen (‘wide’ of ‘narrow moat’) en die een lage of medium onzekerheidsgradatie hebben (‘low’ of ‘medium uncertainty’). Als dit gedaan is maken we twee tabellen, waarvan één de top 10 dividendaandelen van de Ultimate Stock-Pickers weergeeft en de ander de aandelen die meer dividend uitkeren dan de S&P 500 en waarin de topaandelenbeleggers ook vaak beleggen.

Ons inziens zal het vinden van aandelen die meer opbrengen dan de referentie-index, maar die afkomstig zijn uit stabielere sectoren, met minder onzekerheid over hun toekomstige kasstromen, voor beleggers enige bescherming bieden bij dalingen van de markt (dat tegenwoordig van steeds groter zorg blijkt). Onze berekeningen van de dividendopbrengst in beide tabellen zijn overigens gebaseerd op gewone dividenden die over de laatste 12 maanden zijn gedeclareerd en niet op eventuele bijzondere (of aanvullende) dividenden die tijdens die periode misschien zijn uitbetaald (of gedeclareerd).

Top 10 dividendaandelen van de Ultimate Stock-Pickers

(Klik op tabel voor vergroting)

In vergelijking met het vorige kwartaal waarin Morningstar de top 10 dividendaandelen van de Ultimate Stock-Pickers analyseerde zijn er een aantal veranderingen in de lijst. Vodafone Group (VOD), Pfizer (PFE), Roche (RO), en Eli Lilly (LLY) hebben plaatsgemaakt voor Occidental Petroleum, National Oilwell Varco, Emerson Electric (EMR) en Exxon Mobil. Toch blijft de opbrengst redelijk vergelijkbaar, hoewel de markt de afgelopen zes maanden met ongeveer 4 procent is gestegen.

De lijst zelf blijft ook in balans. Zelfs nu vier van de top 10 dividendaandelen energieaandelen zijn, blijven vier andere sectoren - defensieve consumptiegoederen, industrie, cyclische consumptiegoederen en gezondheidszorg - vertegenwoordigd. We zagen de zwaardere aankopen in aandelen van General Electric (GE) en Unilever (UNA), die geen van beiden de lijst van top 10 ‘high-conviction’ aankopen haalden. Unilever haalde wel de lijst van top 25 aankopen, terwijl General Electric niet al te ver buiten de verlengde lijst van high-conviction aankopen of beleggingen vanuit grote overtuiging viel. Toch was General Electric in het vierde kwartaal onderwerp van twee high-conviction 'new money' aankopen (nieuwe beleggingen in de portefeuille van het fonds).

Als wordt ingezoomd op de top 10 aandelen die aan Morningstars criteria voor dividendaandelen voldoen, die historisch gezien weinig overlap heeft gehad met de top 10 dividendaandelen van de Ultimate Stock-Pickers, dan zien we meer namen uit de sector defensieve consumptiegoederen - Procter & Gamble (PG), Wal-Mart (WMT) en Unilever - die traditioneel hogere opbrengsten boden dan andere aandelen en die vaak hogere niveaus van koersstabiliteit behielden in dalende markten.

Traditionele technologieaandelen als Microsoft (MSFT), Intel (INTC) en Qualcomm (QCOM) blijven ook populaire beleggingen. Vooral Microsoft is de afgelopen zes jaar een vaste gast in de top 10 high-conviction beleggingen van de ultieme aandelenbeleggers. Wells Fargo (WFC) en U.S. Bancorp (USB)zijn voor de topbeheerders ook aanhoudende beleggingen in de sector financiële dienstverlening. Aangezien beide banken tijdens de laatste ronde stresstests van de Federal Reserve toestemming kregen voor hun kapitaalplannen, hebben ze al verhogingen aangekondigd van de dividenden die zij het tweede kwartaal verwachten te betalen.

In het verleden hebben we ook Johnson & Johnson (JNJ) en United Parcel Service (UPS) op de lijst gezien, respectievelijk voor de sectoren gezondheidszorg en industrie. Het valt ons op, dat er dit keer veel minder gezondheidszorgaandelen op de lijst staan dan in de afgelopen periodes, maar gezien het feit dat de sector over het algemeen sterk gegroeid is in de afgelopen drie kalenderjaren is het begrijpelijk dat sommige namen buiten de top 10 vallen.

Top 10 Veelgekozen dividendaandelen van de Ultimate Stock-Pickers

(Klik op tabel voor vergroting) 


Waardering is voor beleggers momenteel een grote zorg, dus acht Morningstar het verstandig om zich te concentreren op de aandelen op beide lijsten die verhandeld worden tegen minder dan 85 procent van hun fair value (de waardering van een onderneming op basis van de geschatte toekomstige kasstroom). We vinden dat er meer waarde te halen valt in solide dividenduitkeerders die beleggers een bovengemiddelde veiligheidsmarge bieden. Hieronder een aantal van onze observaties: 

National Oilwell Varco
Ticker: NOV
Huidig dividendrendement: 3,7 procent
Koers/Fair value: 0,74

Morningstar-analist Jason Stevens verlaagde recentelijk zijn fair value of reële waarde voor National Oilwell Varco van USD 70 naar USD 66 per aandeel. Aanleiding was de verlaging van Morningstars verwachtte koers van olie en gas op de lange termijn en de bijstellingen van de aannames over de kapitaalkosten van het bedrijf.

Het grootste nadeel dat Stevens voor leveranciers van materieel en diensten voor de olie- en gassector zoals National Oilwell Varco ziet, is de verwachting dat er minder diepzeebooractiviteiten zullen plaatsvinden. Dat is het effect van het ongebruikelijke olieoverschot door schalie-olie op de vraag naar olie uit diepzeeprojecten. Dit trekt de toekomst van boorplatformen, het vlaggenschip van National Oilwell Varco, in twijfel. Het overschot aan geavanceerde diepzeeboorplatformen zal eerst erger worden, voordat er verbetering van de vraag optreedt.

Toch heeft Stevens hogere verwachtingen voor de andere activiteiten van National Oilwell Varco. En hoewel de omzet de komende vijf jaar waarschijnlijk zal dalen, verwacht hij dat het huidige kwartaaldividend stabiel zal blijven (maar niet zal groeien tot de olieprijs zich herstelt).


Emerson Electric
Ticker: EMR
Huidig dividendrendement: 3,3 procent
Koers/Fair value: 0,80

Morningstar bevestigde zijn schatting van de fair value of reële waarde voor Emerson Electric van USD 69 na publicatie van de bedrijfsresultaten over het fiscale eerste kwartaal. Analist Keith Schoonmaker blijft onder de indruk van de capaciteit van Emerson om omzetgroei te genereren en erkennen dat de sterkere Amerikaanse dollar het reële groeipercentage in alle vijf de segmenten waarin Emerson actief is mogelijk heeft gemaakt.

Hij meent dat deze onderliggende groei en het feit dat de onderneming kleine macro-economische zwakheden weet te compenseren met zijn gebalanceerde portefeuille beiden de concurrentievoorsprong vergroten en het bedrijf de nodige stabiliteit verlenen om zijn dividend te blijven verhogen. Momenteel is dit dividend op kwartaalbasis USD 0,47 per aandeel. Het doel van de directie is om minstens 50 procent van de jaarlijkse kasstroom van het bedrijf terug te spelen naar aandeelhouders in de vorm van dividend of aandeleninkopen. Het dividend van Emerson Electric is sinds de jaren 1950 elk jaar toegenomen.


General Electric
Ticker: GE
Huidig dividendrendement: 3,6 procent
Koers/Fair value 0,83

General Electric heeft zijn activiteiten de afgelopen jaren herpositioneerd, merkt Morningstar-analist Barbara Noverini op, waarbij het een grotere nadruk legde op de industriële activiteiten met een groot cioncurrentievoordeel.

Noverini vindt dat de industriële kernsegmenten van GE nog steeds in het teken staan van het gemeenschappelijke thema infrastructuurontwikkeling. Dat is het fundament waarop het bedrijf een eeuw geleden is gebouwd, maar ondersteuning van het “industriële internet” is symbool geworden voor het toekomstige groeiplatform van de onderneming.

De bestendigheid van GE tegen onzekere wereldwijde macro-economische omstandigheden steunt haar in haar overtuiging dat de eindmarkten en geografische blootstelling van de productportefeuille goed gediversifieerd zijn, ondanks een grotere focus op de industrie. Noverini verwacht dat het dividend, dat teruggeschroefd was om GE Capital te ondersteunen na de financiële crisis van 2008-09, vanaf de huidige basis opnieuw kan groeien, gezien de kracht en positionering van de industriële activiteiten van het bedrijf.


Philip Morris International
Ticker: PM
Huidig dividendrendement: 5,1 procent
Koers/Fair value: 0,84

Morningstar-analist Phil Gorham vindt dat Philip Morris International één van de sterkste bedrijven in de sector defensieve consumptiegoederen is. De sigarettenfabrikant heeft een wereldwijd marktaandeel van bijna 28 procent (zonder de Verenigde Staten en China), waardoor het 's werelds grootste beursgenoteerde tabaksbedrijf is en het bedrijf bezit zeven van de top 15 tabaksmerken ter wereld.

Door zijn ongeëvenaarde schaal, de loyaliteit van rokers aan het merk Marlboro en zijn verslavende producten heeft Philip Morris significante invloed op de prijzen, waardoor het toonaangevende genormaliseerde operationele marges rond de 40 tot 45 procent kan produceren.

Maar de wereldwijde tabaksconsumptie is op een omslagpunt, waarna deze zal gaan afnemen en regels voor verpakkingen zouden de prijssterkte van premiummerken op de lange termijn in gevaar kunnen brengen. Dit is één van de redenen waarom Gorham verwacht, dat Philip Morrishet bedrijf minder zal uitgeven aan de inkoop van eigen aandelen en het verhogen van het dividend dan het sinds de afsplitsing van Altria (MO) in mei 2008 heeft gedaan. Toch verwacht hij dat Philip Morris het dividend tussen de 5 tot 9 procent zal verhogen, in lijn met de groei van de winst per aandeel op de korte tot middellange termijn.Lees ook

Zelfs de Ultimate Stock-Pickers hebben het moeilijk om de markt te verslaan
Morningstars ultieme aandelenbeleggers gaan voorlopig uit van volatiliteit als een integraal onderdeel van de aandelenmarkt. In het huidige beursklimaat hebben zelfs deze topfondsbeheerders moeite om de index te verslaan. In hun zoektocht naar ondernemingen met duurzame concurrentievoordelen komen ze onder meer uit bij United Technologies, Oracle, Actavis, Google en General Electric.


Morningstar selecteert beleggingskansen in oliesector
De blijvend lage olieprijs heeft ertoe geleid dat de analisten van Morningstar alle bedrijven die zij volgen in de oliesector opnieuw hebben bekeken. Welke ondernemingen zijn nog een aantrekkelijke belegging? ExxonMobil en Halliburton zijn top picks. "Shell blijft achter."


10 Niet te missen weetjes over dividendbeleggen
Dividendbeleggen staat door de lage rentestand al langere tijd op de radar bij beleggers. Er zijn echter wel een aantal zaken waarvan een dividendbelegger op de hoogte moet zijn. Enerzijds om valkuilen te vermijden, anderzijds om nieuwe beleggingsinzichten op te doen. Morningstar presenteert 10 weetjes voor de dividendbelegger.


Meer over de Ultimate Stock-Pickers
Ultimate Stock-Pickers is een door Morningstar ontworpen concept met één eenvoudig doel: ons eigen onderzoek naar en waardering van aandelen vergelijken met de opinies van professionele vermogensbeheerders. Waar de aandelenanalisten bij Morningstar het grootste deel van hun tijd wijden aan de zoektocht naar kwaliteitsondernemingen tegen aantrekkelijke waarderingen, zou het van nonchalance getuigen als we niet onder ogen zouden zien dat een hele groep mensen buiten Morningstar druk bezig is met hetzelfde. Waarom zouden we dan niet profiteren van de vruchten van hun werk en, terwijl we daarmee bezig zijn, tal van juweeltjes ontdekken die van tijd tot tijd in ons eigen universum van 5-sterrenaandelen belanden?

Wat alle beheerders van aandelenfondsen vinden is voor ons echter minder interessant dan de mening van de beste en meest toonaangevende aandelenbeleggers. Zodoende houden wij een lijst aan van 26 fondsbeheerders die we de moeite waard vinden om te volgen (klik op de link om te zien wie we tot de Ultimate Stock-Pickers rekenen). Deze - Amerikaanse- fondsbeheers en beleggers hebben hun sporen verdiend en Morningstar bewondert hun visie en rendement. De bekendste onder hen is superbelegger Warren Buffett.

Nu de meeste beheerders van institutionele beleggingsfondsen verplicht zijn om hun posities op kwartaalbasis te rapporteren aan de Securities and Exchange Commission (SEC), en Morningstar maandelijkse updates ontvangt van veel beheerders van particuliere beleggingsfondsen, kunnen wij een lijst samenstellen van participaties van de 26 topfondsmanagers en belangrijke veranderingen in hun aandelenposities volgen.

Zodra dat achter de rug is, beoordelen wij de relatieve aantrekkelijkheid van elk afzonderlijk aandeel op basis van het aantal fondsen dat het aandeel aanhoudt en kijken we of er al dan niet aan de positie werd toegevoegd. Ook bekijken we het percentage dat elk aandeel vertegenwoordigt in de portefeuilles van iedere beheerder in de lijst, om het overtuigingsniveau voor een bepaald aandeel te bepalen op basis van het bedrag dat ze eraan toegekend hebben (high-conviction en new money aankopen).

Hierdoor kunnen wij een lijst van topaankopen en topverkopen samenstellen, die we vervolgens via een controleproef vergelijken met onze eigen aandelenwaarderingen. Zo bepalen we of een aandeel nog steeds verkocht wordt tegen een waardering die aantrekkelijk genoeg is om verder onderzoek te rechtvaardigen. Het doel is om aantrekkelijke beleggingsideeën op te doen. We willen een beeld krijgen van hoe de ultieme aandelenbeleggers hun geld aan het werk zetten om een goed rendement te genereren.

Facebook Twitter LinkedIn

Effecten genoemd in dit artikel

Naam effectPrijsChange (%)Morningstar Rating
Altria Group Inc47,08 USD0,32Rating
Berkshire Hathaway Inc Class A629.080,00 USD1,06Rating
Berkshire Hathaway Inc Class B418,78 USD1,21Rating
ConocoPhillips113,99 USD1,30Rating
Eli Lilly and Co934,14 USD-0,60Rating
Emerson Electric Co114,15 USD2,38Rating
Exxon Mobil Corp113,25 USD1,19Rating
General Electric Co161,92 USD-2,12Rating
Intel Corp33,50 USD-3,93Rating
Johnson & Johnson149,70 USD0,18Rating
Microsoft Corp454,70 USD-2,48Rating
NOV Inc18,36 USD3,20Rating
Occidental Petroleum Corp61,48 USD0,11Rating
Pfizer Inc28,66 USD1,09Rating
Procter & Gamble Co165,54 USD-0,76Rating
Qualcomm Inc199,85 USD-4,29Rating
Roche Holding AG281,00 CHF1,01
U.S. Bancorp41,93 USD2,77Rating
United Parcel Service Inc Class B138,24 USD1,91Rating
Vodafone Group PLC71,04 GBX-0,25Rating
Walmart Inc69,80 USD-0,87Rating
Wells Fargo & Co60,16 USD0,74Rating

Over de auteur

Greggory Warren, CFA  Greggory Warren, CFA, is a senior stock analyst with Morningstar.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten