Beleggingsfonds van de week: Comgest Growth Emerging Markets

Twee keer eerder werden Vincent Strauss en Wojciech Stanislawski van Comgest Growth Emerging Markets door de analisten van Morningstar genomineerd voor een European Fund Manager of the Year Award. Dit jaar was er voor de derde keer een nominatie en was het scheepsrecht. Dit opkomende landen aandelenfonds is dan ook één van de beste in zijn soort.

Ronald van Genderen 26 maart, 2015 | 16:35
Facebook Twitter LinkedIn

Vincent Strauss (foto links) en Wojciech Stanislawski (foto rechts) zijn veteranen als het gaat om beleggen in emerging markets. Bij Comgest beheren ze al meer dan respectievelijk 20 en 15 jaar beleggingsportefeuilles met aandelen uit opkomende markten. Een dergelijke stabiliteit is een keurmerk voor een fondshuis dat wordt gekarakteriseerd door een zeer grote mate van consistentie.

Het beleggingsproces van Comgest Growth Emerging Markets (en het eveneens door hen beheerde Magellan) laat zich het beste samenvatten met ‘kwaliteit’ en ‘groei’ - een combinatie die bij alle fondsen van Comgest wordt toegepast - en die heeft bewezen bijzonder effectief te zijn om mee door volatiele opkomende markten te navigeren.

De afgelopen 2 jaar waren bepaald geen gloriejaren voor opkomende landen. Waar aandelenmarkten in de ontwikkelde wereld de wind in de zeilen had, de MSCI World Index steeg zowel in 2013 als in 2014 met circa 20 procent, waren aandelen uit opkomende landen per saldo niet vooruit te branden. Hoewel er op landen en aandelenniveau grote verschillen waren binnen opkomende landen noteerde de MSCI Emerging Markets Index een vrij vlak verloop. In 2013 werd 6,81 procent verloren, terwijl er in 2014 11,38 procent werd teruggewonnen.

Beleggingsfondsen in de Morningstar-categorie 'Aandelen wereldwijd emerging markets' presteerden ongeveer in lijn met deze percentages. Zo niet Comgest Growth Emerging Markets. Dit fonds wist in 2013, in tegenstelling tot de markt, een positief rendement te boeken van 3,28 procent en versloeg in 2014 menig concurrent met een rendement van 17,76 procent.

Een belangrijke verklaring voor dit succes is de consistente uitvoering van het proces door de beide beheerders. Strauss en Stanislawski houden altijd vast aan hun stringente beleggingscriteria en zijn daar voor Comgest Growth Emerging Markets en Magellan nog nooit van afgestapt. Dat is soms best een uitdaging, vooral in markten die door momentum worden gedreven en waarin hun strategie zeer waarschijnlijk onderpresteert. Maar door de tijd heen is het één overtuigende balansen tussen risico en rendement in de Morningstar-categorie ‘Aandelen wereldwijd emerging markets’. Comgest Growth Emerging Markets heeft dan ook de hoogste Morningstar Analyst Rating 'Gold'.


Uitgebreide toelichting
(Klik op grafiek voor juiste formaat)Beheerteam
Vincent Strauss is een beheerder met meer dan 30 jaar ervaring. Hij staat sinds 1994 aan het hoofd van Comgest Growth Emerging Markets en heeft er zelf ook aanzienlijk in belegd. Dat is een goede manier om zijn belangen op die van de beleggers af te stemmen. Hij wordt sinds 1999 bijgestaan door medebeheerder Wojciech Stanislawski. Er wordt een heel collegiale aanpak gehanteerd en ze werken nauw samen met de rest van het beheerteam, dat geleidelijk werd versterkt en momenteel 19 mensen telt met gemiddeld 13 jaar ervaring.

Door de strenge beleggingscriteria is het universum van Comgest Growth Emerging Markets kleiner geworden. Elke beheerder-analist volgt slechts tien à vijftien waarden in detail en elke onderneming wordt door minstens twee leden van het team gevolgd. De beheerders/analisten zijn in Parijs, Hongkong, Singapore en Mumbai gevestigd. Ze plegen regelmatig informeel overleg en ze komen samen voor een wekelijkse vergadering.

Het beheerteam is over het algemeen genomen stabiel. Wel heeft Morningstar de afgelopen drie jaar meer veranderingen gezien dan het gewend is. Deze worden in het algemeen in goede banen geleid. Zo werd Emil Wolter medio 2013 van het kantoor in Singapore naar dat van Parijs getransfereerd en in mei 2014 benoemd als medebeheerder van het fonds na het vertrek van ervaren teamlid Jean-Louis Scandella. In 2014 werden twee beheerders/analisten aangeworven om Azië te volgen en in het kantoor in Parijs werden twee mensen aangenomen voor Afrika en het Midden-Oosten.


Fondshuis
Comgest werd in 1986 opgericht en is een onafhankelijke beheermaatschappij, waarvan het eigendom in handen is van het management en alle medewerkers. De onderneming werd in 1993 versterkt door de oprichting van Comgest Far East en beschikt over analyse- en beheerteams in Parijs en Hongkong, wat de specialisatie in het beheer van Europese en Aziatische aandelen en in aandelen uit opkomende landen weerspiegelt.

Eind december 2014 bedroeg het beheerd vermogen van Comgest EUR 16,0 miljard, waarvan meer dan twee derde belegd is in opkomende landen. De groep heeft een sterke beleggingscultuur en alle fondsen worden volgens dezelfde filosofie beheerd, met nadruk op de selectie van groeiaandelen van hoge kwaliteit. Door de eigendomsstructuur van het fondshuis is de variabele beloning van de beheerders niet rechtstreeks gekoppeld aan de fondsresultaten op lange termijn, maar uiteindelijk aan de omvang van het beheerde vermogen.

De meeste beheerders beleggen zelf ook in de fondsen die zij beheren, waardoor hun belangen parallel lopen met die van de andere beleggers. Zo probeert het fondshuis niet onbezonnen het beheerd vermogen uit te breiden en blijft zij trouw aan de oorspronkelijke filosofie. Dit leidt tot een hoge continuïteit in de beheerteams en een sterke onderlinge verbondenheid. De communicatie van de beheermaatschappij met haar aandeelhouders is goed.


Beleggingsproces
De beleggingsfilosofie van Comgest Growth Emerging Markets is duidelijk gericht op kwaliteitsgroei. Voor de samenstelling van de portefeuille wordt een 'bottom-up'-benadering gehanteerd. In de eerste fase van het beheerproces worden bijzonder solide ondernemingen geïdentificeerd die beschikken over een dominante commerciële positie en een hoge rentabiliteit, ongeacht de economische cyclus. Het merendeel van de cyclische aandelen, waaronder de banken, zijn niet in dit beleggingsuniversum opgenomen.

De geselecteerde ondernemingen worden vervolgens onderworpen aan een intensief fundamenteel onderzoek met talrijke bedrijfsbezoeken, zowel aan de bedrijfsleiders zelf als aan hun concurrenten. Aan het eind van de rit vormen slechts ongeveer 120 aandelen samen het beleggingsuniversum. Die selectie wordt vervolgens beoordeeld met een zeer strikt waarderingsproces op basis van de actuele winsten en dividenden. De uiteindelijke aandelenselectie gebeurt op basis van het waarderingsniveau en de "instappunten" die de beheerders hebben geïdentificeerd.

Er wordt een lange beleggingshorizon gehanteerd van drie tot vijf jaar, wat het verloop in de portefeuille beperkt. De strikte toepassing van deze beleggingsdiscipline laat vanzelfsprekend weinig ruimte voor een vergelijking met een benchmark. De portefeuille zit geconcentreerd rond 40-45 aandelen, bevat enkele duidelijke risico's en de positionering blijkt soms tegendraads.

Doordat onderzoek wordt gedaan naar groeibedrijven met één of meerdere duurzame concurrentievoordelen, neigt de aandelenselectie voor Comgest Growth Emerging Markets naar een bepaald aantal sectoren zoals defensieve consumptiegoederen, technologie en telecommunicatie. Eind augustus 2014 vertegenwoordigden deze sectoren respectievelijk 21,5, 23,8 en 10,8 procent van de portefeuille, of respectievelijk 1,9, 1,6 en 1,3 keer het gemiddelde van de categorie.

Over het algemeen genomen is de portefeuille meer blootgesteld aan de binnenlandse groei van groeilanden dan aan exporteurs onder hen, waarvan de winsten gevoeliger zijn voor de conjunctuur. Toch zijn deze in de portefeuille vertegenwoordigd, vooral binnen de sector technologie, zoals de eerste positie van de portefeuille (TSMC), die actief is in de zeer concurrerende sector van de halfgeleiders maar volgens het team een markttoegang heeft opgebouwd die het een duidelijk concurrentievoordeel oplevert.

Eind augustus 2014 bleef het beheerteam positief over China (weging van 17,5 procent van de portefeuille) waar het ging over bedrijven die konden profiteren van de binnenlandse groei van het land. Levensverzekeraar China Life is een van de overtuigingen van het team, dat vindt dat het distributienetwerk in China zodanig ontwikkeld is dat het de facto een doorslaggevend concurrentievoordeel is. Het beheerteam had bovendien blootstelling aan Rusland (5 procent) maar dan vooral aan binnenlandse waarden in de technologie: Yandex en Mail.ru, die in het derde kwartaal van 2014 in de portefeuille werden opgenomen.


Rendement
Het track record van Comgest Growth Emerging Markets is bijzonder goed. De laatste tien jaar heeft het fonds het 2,78 procent per jaar beter gedaan dan het gemiddelde van de categorie en 1,38 procent beter dan de MSCI EM (per eind november 2014). Het fonds heeft over deze periode 90 procent van zijn concurrenten verslagen.

Dit succes is te danken aan het feit dat de beheerders zich onvoorwaardelijk aan hun beleggingsdiscipline houden. Het fonds heeft ook periodes van lager dan gemiddelde groei gekend die doorgaans van korte duur zijn, en deze blijven zich voordoen. Vooral in het eerste kwartaal van 2011 was dat het geval. Het fonds liep achter door de sterke groei van waarden die waren gelinkt aan olie. Het fonds heeft zijn achterstand daarna weer goedgemaakt en heeft tijdens de correctie van de zomer zoals verwacht bewezen dat het beter weerstand kan bieden.

Dit illustreert nog eens de kracht van de overtuiging van de beheerders van Comgest Growth Emerging Markets, die niet toegeven aan paniek en niet bang zijn om vast te houden aan posities die tegen de trend ingaan. De slechte prestatie van 2012 kan worden verklaard door de stijl (betere prestatie dan het ‘momentum’) maar ook door foute aandelenselectie. In een context waarin de volatiliteit weer van de partij is, knoopt het fonds weer aan bij de hoger dan gemiddelde prestatie van 2013. Sinds begin 2014 bleek de aandelenselectie bijzonder doeltreffend te zijn geweest (6de percentiel eind november 2014).


Kosten
De lopende kosten voor de 'schone' aandelenklasse zonder distributievergoeding van Comgest Growth Emerging Markets bedragen 1,05 procent. Daarmee liggen de kosten lager dan de mediaan van de Morningstar-categorie 'Aandelen wereldwijd opkomende markten', wat een bijkomend voordeel is ten opzichte van concurrenten.


Rol in portefeuille
Niche. Fondsen die beleggen in één of enkele sectoren zoals Comgest Growth Emerging Markets hebben een hoger risicoprofiel.


Lees ook het analistenrapport over Comgest Growth Emerging Markets >


Bekijk ook deze selectie van beleggingsfondsen in aandelen uit opkomende markten. (klik op tabel voor juiste formaat)
Eerdere beleggingsfondsen van de week:

Fidelity European Smaller Companies Fund

HSBC GIF Euro Bond

Dodge & Cox Worldwide Global Stock Fund

First State Global Emerging Markets Leaders Fund

Invesco Pan European Structured Equity Fund

Henderson Horizon Pan European Equity Fund

Neuberger Berman Emerging Debt Hard Currency Fund

BlackRock European Fund

Delta Lloyd Corporate Bond Fund

T. Rowe Price US Blue Chip Equity Fund
Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Ronald van Genderen

Ronald van Genderen  is fondsanalist bij Morningstar Benelux

© Copyright 2022 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings