Vermogensopbouw in box 1 of box 3? 4 Handige stappen voor de ideale mix

Wat is bij vermogensopbouw nou wijsheid: fiscaal vriendelijk in box 1 of met vermogensrendementheffing in box 3? Maak onderscheid tussen "leef pensioen" en "leuk pensioen". 4 Handige stappen.

Greetje Remmerde, 01 april, 2015 | 13:30
Facebook Twitter LinkedIn

Over de zogenaamde omkeerregeling en hoeveel deze fiscale faciliteit op kan leveren schreef ik in Hoeveel levert fiscale aftrek eigenlijk op? De doorgaans positieve effecten op het rendement kunnen een goede overweging zijn om pensioenvermogen op te bouwen in box 1. Maar welke overwegingen spelen nog meer een rol. Is er een alternatief? En wat is de ideale mix?

Belastingvoordeel
Fiscaal gefaciliteerde vermogensopbouw (in box 1) levert vaak belastingvoordeel op. Dit komt, omdat je van de fiscus belastinguitstel krijgt. Veel mensen vallen in de uitkeringsfase in een lager belastingtarief dan in de opbouwfase. Dit verschil in belastingtarief is dan winst.
En ook al val je na pensionering niet in een lager belastingtarief, dan nog is vermogensopbouw in box 1 gunstig omdat de spaarpot is vrijgesteld van vermogensrendementsheffing. Dat scheelt nog eens 1,2 procent per jaar. Tel uit je winst bij een lange looptijd!

Flexibiliteit
Er is echter wel een keerzijde. De fiscus geeft je dit belastingvoordeel, maar stelt in ruil daarvoor wel eisen aan de besteding van het geld. Deze eisen hebben betrekking op wanneer je het geld mag gebruiken (vanaf de AOW-leeftijd is er 5 jaar de tijd om je spaarpot om te zetten in een uitkering) en er is een maximum gesteld aan de jaarbedragen.

Dit fiscale keurslijf is voor je ouderdomspensioen geen probleem, maar zou je het geld willen aanwenden om eerder te stoppen met werken dan kan dat niet. Ook is het niet toegestaan om tussentijds aan je geld te komen en als je dat wel doet, betaal je een fikse boete. Fiscaal gefaciliteerde vermogensopbouw belemmert je dus in je flexibiliteit.

Alternatief
Tegenover fiscaal vriendelijke vermogensopbouw in box 1 staat vermogensopbouw in box 3. Je betaalt dan weliswaar jaarlijks vermogensrendementsheffing, maar als vrijheid blijheid jouw motto is dan zul je de prijs daarvoor wel willen accepteren. Je houdt de optie open om bijvoorbeeld tussentijds aan je geld te kunnen komen of je geld aan te wenden voor vervroegde pensionering.

Box 1 of box 3?
Wat is nu wijsheid? Om deze vraag te beantwoorden moet je eerst voor jezelf in kaart brengen hoeveel pensioen je nodig hebt. Maak daarbij een onderscheid tussen pensioen dat je nodig hebt om minimaal van rond te kunnen komen (dit noemen we "leef pensioen") en het gedeelte van je pensioen dat meer bedoeld is voor luxe (dit noemen we "leuk pensioen"). Als je dit onderscheid helder hebt kun je als volgt te werk gaan:

  1. Breng je "leef pensioen" zo veel mogelijk onder in box 1.

  2. Voor je "leuk pensioen" kun je (als je over voldoende jaarruimte beschikt) kiezen of je vermogen wilt opbouwen in box 1 of in box 3.

  3. Kies voor het "leef pensioen" een product waarbij je niet (of zo min mogelijk) het risico loopt dat de opbrengst tegen zal vallen. Neem een spaardeposito of een defensieve belegging.

  4. Voor je "leuk pensioen" kun je meer risico aan je beleggingsportefeuille toevoegen (bijvoorbeeld met aandelen).

De uiteindelijke invulling van je risico/rendementsprofiel hangt natuurlijk van allerlei zaken af. Maar de vier punten blijven een prima uitgangspunt!


Disclaimer - Op verzoek van Morningstar schrijft Greetje Remmerde van pensioendoehetzelf.nl over personal finance met de nadruk op pensioen. Haar columns helpen mensen om betere beslissingen voor hun pensioen te nemen. Meningen en visies in deze artikelen zijn die van de externe partij en niet van Morningstar. Morningstar is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

 

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten