Beleggingsfonds van de week: Robeco Emerging Stars Equities

Robeco biedt aandelenbeleggers genoeg keuze voor een belegging in opkomende landen. Het vlaggenschip Robeco Emerging Markets Equities was één van de eerste fondsen in deze beleggingscategorie. Maar het veel actiever beleggende broertje Robeco Emerging Stars Equities kan met 'Silver' rekenen op een hogere waardering van de Morningstar-analisten.

Ronald van Genderen 13 mei, 2015 | 11:30
Facebook Twitter LinkedIn

Robeco Emerging Stars Equities in het kort

Morningstar Analyst Rating: Silver
Morningstar Rating: ****
Beheerteam: Positive
Fondshuis: Neutral
Beleggingsproces: Positive
Rendement: Positive
Kosten: Neutral


Robeco biedt de aandelenbelegger genoeg keuze voor een belegging in opkomende landen. Zo kan er met het nog vrij nieuwe Robeco Emerging Markets Smaller Companies Equities worden gekozen voor kleine ondernemingen uit opkomende landen of met Robeco Emerging Conservative Equities voor een eveneens relatief nieuw fonds dat op kwantitatieve wijze zijn aandelenkeuzes bepaald (Morningstar Analyst Rating Bronze).

Het vlaggenschip vormt echter Robeco Emerging Markets Equities (Morningstar Analyst Rating Bronze). Dit fonds is al in 1994 opgericht. Het gaat te ver om Robeco daarmee een pionier te noemen op het gebied van beleggen in aandelen uit opkomende landen. Wel was de Rotterdamse vermogensbeheerder één van de eerste die een dergelijk aandelenfonds ging aanbieden.

Hoofdbeheerder van dit fonds en hoofd van Robeco’s Emerging Markets Equities team is Wim Hein Pals, die er al vanaf het begin bij is. Sinds 2000 is Jaap van der Hart onderdeel van het team en daarmee eveneens één van de oudgediende binnen dit sterke en ervaren team.

Robeco Emerging Markets Equities biedt beleggers een breed gespreide portefeuille waarin de wegingen van landen, sectoren en individuele aandelen niet al te veel afwijken van de index. Al moet worden gezegd dat het beheer sinds 2011 actiever wordt uitgevoerd. Het aantal posities bedroeg tot en met eind december 2011 over het algemeen 200 aandelen, maar dat is geleidelijk teruggebracht tot circa 100 vandaag de dag. Ook worden geen neutrale of onderwogen posities ten opzichte van de benchmark MSCI Emerging Markets Index aangehouden. Als gevolg daarvan is de active share, oftewel de mate waarin de portefeuille afwijkt van de samenstelling van de benchmark, gestegen van 56 procent tot nipt boven de 70 procent.

Uitgesproken keuzes
Robeco Emerging Stars Equities is daarentegen van af het begin in 2006 het veel actievere broertje geweest van het vlaggenschipfonds. Het fonds wordt beheerd door de eerdergenoemde Jaap van der Hart (foto).

Robeco Emerging Stars Equities heeft sinds de oprichting altijd garant gestaan voor uitgesproken keuzes. Die vinden allereerst plaats op het gebied van landenallocatie, de eerste stap in het beleggingsproces. Ongeveer 80 procent van de portefeuille wordt verdeeld over de vijf landen die volgens de beheerders het aantrekkelijkst zijn om te beleggen. Per eind maart 2015 is het fonds in elf landen belegd, waarbij China, India en Zuid-Korea het sterkst aanwezig zijn. China weegt met 25,38 procent het zwaarst in portefeuille, maar het gewicht van India is met 20,94 procent ook fors.

Hoewel de overwegingen van China en Zuid Korea ten opzichte van de MSCI Emerging Markets Index niet heel groot zijn, springt de overweging van India wel in het oog. Dit land heeft binnen de benchmark namelijk maar een gewicht van 7,67 procent.

De overweging van India heeft het fonds geen windeieren gelegd. Met een rendement van 41,06 procent voor de MSCI India index was dit in 2014 één van de best presterende opkomende landen. Na de verkiezingen in het land in mei 2014, die werden gewonnen door neo-liberaal Narendra Modi, hebben beleggers weer alle vertrouwen gekregen in het land en heeft de beurs de wind in de rug.

De tweede fase van het proces bestaat uit de selectie van aantrekkelijk gewaardeerde aandelen. Dit mond uiteindelijk uit in een zeer geconcentreerde portefeuille van 35 tot 50 namen. Hierin komen de uitgesproken keuzes van de beheerders tot uiting en daarbij zijn ze niet bevreesd om van de benchmark af te wijken zo blijkt uit een active share van 88 procent per eind maart 2015. Niet onbelangrijk is dat het beheerteam in de afgelopen jaren blijk heeft gegeven met de uitgesproken aandelenkeuzes waarde toe te voegen voor beleggers.

De analisten van Morningstar zijn zeer te spreken over Robeco Emerging Stars Equities. Robeco heeft naar hun mening een zeer degelijk, stabiel en ervaren team neergezet dat zich richt op aandelen uit opkomende landen. Daarbij komt dat zij de aanpak van dit fonds, die uitmondt in een portefeuille met hoge convictie, zeer waarderen. Die waardering wordt ondersteund door de sterke prestaties van het fonds, die afkomstig is van zowel de landenallocatie als de aandelenselectie. Daarom kennen zij Robeco Emerging Stars Equities de Morningstar Analyst Rating Silver toe.

Uitgebreide toelichting
(Klik op grafiek voor juiste formaat)Beheerteam
Morningstar waardeert de stabiliteit en ervaring van het team voor opkomende markten bij Robeco, dat onder leiding staat van de zeer ervaren belegger Wim-Hein Pals. Hij heeft 25 jaar ervaring en stond in 1994 aan de wieg van het emerging markets mandaat van Robeco.

Hoofdbeheerder voor Robeco Emerging Stars Equities is Jaap van der Hart. Hij begon in 1994 bij Robeco als kwantitatieve onderzoeker en werkt sinds 2000 binnen het emerging markets team. Ondersteuning is er van tien andere beheerders, die ieder hun eigen regionale focus kennen en verantwoordelijk zijn voor de aandelenselectie in die betreffende regio. De belangrijkste beheerders naast Pals en Van der Hart zijn Dimitri Chatzoudis en Fabiana Fedeli. Gezamenlijk vormen zij het country en currency allocation team.

Fedeli is relatief nieuw binnen het team en verving Paul van Homelen, die vanaf september 2014 de rol van COO binnen Robeco Client Solutions vervult. Vicki Chi, verantwoordelijk voor Greater China, verliet in november 2014 het team om een opengevallen functie in Robeco’s Asia-Pacific Equities team op te vullen. Zij werd vervangen door Yaowei Xu, afkomstig van Pelargos Capital. Daarnaast versterkte Elia Aloko, voorheen werkzaam voor FMO in december 2014 het team en zal zich als analist richten op Afrikaanse aandelen.

Morningstar beoordeelt dit team ondanks de mutaties nog altijd als ervaren en ook stabiel. Gezien de redenen voor het vertrek van twee leden en hun sterke vervanging zien wij geen reden voor zorg. De verdere uitbreiding van het team is daarnaast een positief punt.


Fondshuis
Robeco is één van de oudste fondshuizen in Nederland en is eigendom van het Japanse Orix, dat 90 procent van de aandelen bezit. De overige 10 procent blijft nog steeds in handen van Rabobank, de vorige eigenaar van Robeco. Wat de eventuele gevolgen van deze overname zijn voor de fondsen en de beleggingsteams kan Morningstar nu nog onvoldoende inschatten, maar vooralsnog hebben ons geen signalen bereikt die ons oordeel over Robeco beïnvloeden.

Morningstar kent Robeco als een stabiele organisatie waar sprake is van een positieve werkomgeving waarin beleggen centraal staat. Robeco is in het verleden goed in staat geweest om het beleggingspersoneel aan zich te binden en er is een stevig fundament van beheerders die er al jarenlang werkzaam zijn. In totaal beheert het fondshuis EUR 211 miljard, wat gelijk verdeeld is over particuliere en institutionele klanten.

De meeste fondsen worden vanuit Rotterdam beheerd, maar er zijn ook teams die werken vanuit de VS, Hongkong en Zwitserland. Robeco heeft in het verleden een aantal gespecialiseerde fondsen opgericht die uiteindelijk niet succesvol bleken en het aantal fondsen werd in de afgelopen jaren dan ook enigszins gereduceerd. In vergelijking met het verleden is de mate waarin van de benchmark kan worden afgeweken bij de meeste fondsen toegenomen. Het kostenniveau van het fondsenaanbod ligt globaal genomen beneden de categoriemediaan.


Beleggingsproces
Het beleggingsproces van Robeco Emerging Stars Equities is gebaseerd op sterke overtuiging. Het heeft een vrije benadering waarin het universum wordt onderzocht, zonder rekening te moeten houden met de samenstelling van een benchmark.

Het beleggingsproces bestaat uit twee fases, beginnend met een allocatie over landen. Deze allocatie volgt uit een analyse van vijf fundamentele factoren, waarbinnen de factor macro-omgeving inclusief politiek risico, het zwaarst telt. Ook van waarde zijn de resultaten van Robeco’s kwantitatieve landenmodel. Dit model richt zich op aandelenmarktindicatoren als momentum en waardering. Van der Hart spreidt vervolgens ongeveer 80 procent van de portefeuille van zijn fonds over de vijf landen die het team als meest aantrekkelijk beschouwt.

In de tweede fase worden de aandelen gekozen waarvan de beheerders denken dat deze het meest aantrekkelijk zijn vanuit het oogpunt van waardering en groei. Bij deze selectie wordt een oog op thema’s gehouden, die zij binnen de top-down analyse van de landen hebben geïdentificeerd.

De valutablootstelling van Robeco Emerging Stars Equities wordt selectief gedekt. Als de analyse aangeeft dat het risico van een bepaalde valuta hoog is en de kosten niet al te hoog zijn, kan het team overgaan tot het gedeeltelijk afdekken van de valuta. Vanwege liquiditeitscriteria richt het fonds zich vooral op de grootste spelers binnen opkomende markten. Vanwege de gehanteerde langetermijnbenadering kent de portefeuille een lage omloop.

De portefeuille van Robeco Emerging Stars Equities is met 35 tot 50 namen behoorlijk geconcentreerd voor een emerging market fonds. Niet alleen op aandelenniveau, maar ook op land- en sectorniveau maken de beheerders uitgesproken keuzes. In totaal is er per eind maart 2015 in elf landen belegd, waarbij China, India en Zuid-Korea het sterkst aanwezig zijn. China weegt met 25,38 procent het zwaarst in portefeuille, maar het gewicht van India is met 20,94 procent ook fors.

Hoewel de overwegingen van China en Zuid Korea ten opzichte van de MSCI Emerging Markets Index niet heel groot zijn, springt de overweging van India wel in het oog. Dit land heeft in de benchmark namelijk maar een gewicht van 7,67 procent. De portefeuille bevat over het algemeen de grote namen uit de benchmark met lage waarderingen, waarbij de wegingen flink worden aangezet in vergelijking met de index. Zo krijgt de op één na grootste positie in portefeuille, het Indiase HCL Technologies, een weging van 3,97 procent, maar is dat percentage in de index slechts 0,21 procent.

De sterke overwegingen zorgen er voor dat Robeco Emerging Stars Equities over het algemeen een hoge active share kent. Per eind maart 2015 bedroeg deze 88,16 procent. Hoewel niet noodzakelijk, kan de bottom-up aandelenselectie zorgen voor sterke afwijkingen op sectorniveau. Zo kende de portefeuille per genoemde datum een overweging in de sectoren energie en financiële dienstverlening, terwijl de sector defensieve consumptiegoederen sterk werd onderwogen.


Rendement
Beheerder Van der Hart heeft met Robeco Emerging Stars Equities sinds introductie in december 2006 tot en met eind februari 2015 een goed track record opgebouwd. Het gemiddeld jaarrendement over deze periode was 8,55 procent, tegen gemiddeld 4,72 procent voor beleggingsfondsen in de Morningstar-categorie ‘Aandelen Emerging Markets’. Ook de benchmark MSCI Emerging Markets Index werd verslagen, aangezien deze over dezelfde periode een rendement behaalde van gemiddeld 6,37 procent per jaar.

De goede rendementen gingen wel gepaard met hogere risiconiveaus voor Robeco Emerging Stars Equities in vergelijking met de benchmark en de categorie. Zowel gemeten in standaarddeviatie, maximaal verlies als bèta kent het fonds een hoger risico. Over de genoemde periode bedroeg bijvoorbeeld de standaarddeviatie van het fonds 22,18 procent, terwijl die voor de benchmark uitkwam op 19,49 procent en voor de categorie gemiddeld 18,85 procent was. Hoewel dit mag worden verwacht van een dergelijke high conviction strategie, dienen beleggers zich goed te realiseren dat dit ook kan resulteren in (langere) periodes waarin de strategie minder goed presteert, zoals voor dit fonds het geval was in 2008 en 2010.

De aanzienlijke outperformance compenseerde tot nu toe ruimschoots voor de hogere risico’s, waardoor ook op basis van risico gewogen rendementen de prestaties sterk zijn. Op basis daarvan behoort het fonds over vijf jaar tot het 29ste percentiel en over drie jaar tot het 27de percentiel binnen de categorie.


Kosten
De lopende kosten van Robeco Emerging Stars Equities bedragen 1,05 procent per jaar, hetgeen 17 basispunten beneden de mediaan is van de distributievergoedingvrije aandelenklassen binnen de Morningstar-categorie ‘Aandelen emerging markets’ is. Een prestatievergoeding kan deze kosten echter nog verhogen. De prestatievergoeding bedraagt 15 procent over al het jaarrendement dat boven de MSCI Emerging Markets wordt behaald. Dit wordt alleen in rekening gebracht wanneer het fonds alle eventuele underperformance uit het verleden heeft goedgemaakt. Daarmee is er sprake van een high watermark met een onbeperkte looptijd.

Rol in beleggingsportefeuille
Robeco Emerging Stars Equities kan dienen als een aanvullende belegging in een beleggingsportefeuille gezien het relatief risicovolle karakter van opkomende landen.

Lees ook het analistenrapport over Robeco Emerging Stars Equities F EUR >


Bekijk ook deze beleggingsfondsen met een Morningstar Analyst Rating in opkomende markten. (klik op tabel voor juiste formaat)
Eerdere beleggingsfondsen van de week:

PIMCO GIS Emerging Local Bond Fund

JP Morgan Europe Dynamic

Prosperity CMS Russian Prosperity Fund

NN First Class Obligatie Fonds

Robeco Asia Pacific Equities

Legg Mason ClearBridge US Aggressive Growth Fund

Comgest Growth Emerging Markets

Fidelity European Smaller Companies Fund

HSBC GIF Euro Bond

Dodge & Cox Worldwide Global Stock Fund

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Ronald van Genderen

Ronald van Genderen  is fondsanalist bij Morningstar Benelux

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten