Beleggingsfonds van de week: Schroder ISF European Special Situations

Vergeet dat Schroder ISF European Special Situations in 'special situations' belegt, want dat doet het niet echt. Maar verder is het een solide beleggingsfonds in Europese aandelen met een ervaren beheerder en een goed rendement.

Maarten van der Pas 21 mei, 2015 | 13:07
Facebook Twitter LinkedIn

Schroder ISF European Special Situations in het kort

Morningstar Analyst Rating: Silver
Morningstar Rating: ****
Beheerteam: Positive
Fondshuis: Positive
Beleggingsproces: Positive
Rendement: Positive
Kosten: Neutral

Een aparte tak van sport bij beleggen in aandelen is beleggen in zogenaamde 'special situations'. Een special situation is een bijzondere omstandigheid bij een onderneming die de waarde van het bedrijf en zijn aandeel positief of negatief heeft beïnvloed of zal beïnvloeden. Denk daarbij aan een reorganisatie, fusie of overname, opsplitsing, aandeleninkoop of -uitgifte, een wisseling van de wacht in het bestuur of een strijd tussen aandeelhouders. De bijzondere omstandigheid waarin de onderneming verkeert kan een beleggingsmogelijkheid bieden waarbij wordt geprofiteerd van een verandering in de waardering. Maar het is wel risicovol, want in een dergelijke situatie gaan de zaken - zoals de term al zegt - meestal niet zoals gewoonlijk en een positief rendement als gevolg van de verandering is niet gegarandeerd.

Om van een special situation te kunnen profiteren moet een belegger een bijzondere omstandigheid die de koers van het aandeel laat toe- of afnemen identificeren. In zo’n geval zijn het vooralde bijzondere omstandigheden die een belegger overtuigen om in het betreffende aandeel te beleggen en minder de onderliggende kerncijfers van een onderneming of de gebruikelijke fundamentele waarderingsmaatstaven zoals solvabiliteits-, rentabiliteits- en kasstroomratio’s, rendement op geïnvesteerd vermogen en winst per aandeel.

Een belegging in een special situation heeft meestal een kortstondig karakter. Het is geen langetermijnbelegging. Als de bijzondere omstandigheid voorbij is en de winst door een verandering in de koers van het aandeel van een onderneming is gemaakt dan vertrekken beleggers weer.

Misleidend
Met deze definitie in het achterhoofd is de naam van Schroder ISF European Special Situations misleidend. De portefeuille van dit beleggingsfonds in Europese aandelen helt namelijk over naar kwaliteits- en groeiaandelen. Beheerders Leon Howard-Spink (foto) en Paul Griffin hanteren een langetermijnbenadering voor hun beleggingen en dat rijmt minder met het kortetermijnkarakter van beleggen in bijzondere omstandigheden. 

Howard-Spink en Griffin alloceren minder dan 30 procent van de fondsportefeuille naar bedrijven waar zij ontwikkelingen zien die kunnen leiden tot een ommekeer - bedrijven in een special situation – en naar kleinere ondernemingen die actief zijn nichemarkten. Het fonds maakt hooguit hier zijn naam waar. Verwacht als beleggers dus geen beleggingsfonds dat grotendeels is gewijd aan special situations.

Solide beleggingsfonds
Maakt dat Schroder ISF European Special Situations tot een slecht beleggingsfonds? Nee, want wat Howard-Spink en Griffin wel doen, dat doen ze goed. Morningstar geeft een hoge dunk van hun beleggingsvisie die ze consistent toepassen en waarmee ze sinds de oprichting van het fonds in 2006 sterke rendementen neerzetten.

Howard-Spink en Griffin selecteren vanuit een bottom up benadering en langetermijnvisie hun aandelen. Ze hebben een voorkeur voor sterke ondernemingen met prijsmacht en structurele groeifactoren. Van de benchmark trekken de beheerders zich weinig aan en door hun vrije mandaat kan het actieve risico van het fonds hoger zijn. Maar Howard-Spink en Griffin proberen de volatiliteit te beperken door het risico te spreiden over aandelen met verschillende drijvers voor groei en stijlen.

Schroder ISF European Special Situations kan door zijn specifieke aanpak door periodes van benedengemiddeld rendement gaan, zoals in 2013 toen zijn posities in kwalitatieve groeiaandelen een rem op het rendement zetten. Maar sinds de oprichting in 2006 tot en met maart 2015 verslaat Schroder ISF European Special Situations de MSCI Europe Index met 1 procentpunt en het gemiddelde van de Morningstar-categorie ‘Aandelen Europa large-cap gemengd’, waarin vergelijkbare fondsen zijn opgenomen, met 2 procentpunt.

Beide fondsmanagers hebben jarenlange ervaring en werken vrijwel vanaf het begin van Schroder ISF European Special Situations samen: Howard-Spink als hoofdbeheerder en Griffin als co-manager. Op moment van schrijven geniet Howard-Spink al drie weken van een sabbatical en hij is in totaal vier maanden met verlof. Griffin staat alleen aan het roer, maar Morningstar maakt zich daar geen zorgen over. Hij beschikt al over de autonomie om zelf beleggingsbeslissingen te nemen zonder de expliciete toestemming van Howard-Spink. Gegeven zijn jarenlange betrokkenheid bij de strategie van het fonds heeft Morningstar er vertrouwen in dat hij deze consistent zal blijven toepassen.

Schroder ISF European Special Situations is een solide beleggingsfonds in Europese aandelen. Het heeft de een-na-hoogste Morningstar Analyst Rating Silver.

Uitgebreide toelichting
(Klik op grafiek voor juiste formaat)Beheerteam
Leon Howard-Spink beschikt over meer dan 15 jaar ervaring met beheer van beleggingsportefeuilles. Hij ging in november 2005 bij Schroders aan de slag en werkte acht jaar daarvoor bij Jupiter waar hij van 1999 tot 2005 de scepter zwaaide over Centrale Croissance Europe en van 2001 tot 2005 het beheer voerde over Jupiter European Special Situations.

Howard-Spink werd beheerder van Schroder ISF European Special Situations toen het in 2006 werd gelanceerd. Daarnaast managede hij ook nog het fonds Schroder European Alpha Plus totdat hij het beheer hiervan in 2014 afstond.

Bij Schroder ISF European Special Situations krijgt Howard-Spink ondersteuning van Paul Griffin, waarmee hij al sinds 2007 samenwerkt en die in 2004 bij Schroders kwam. De twee beheerders werken samen en Griffin kan zelfstandig besluiten over aan- en verkopen nemen zonder de expliciete goedkeuring van Howard-Spink. De twee managers kunnen ook leunen op het goed bemande Europese analistenteam van Schroders onder leiding van Rory Bateman.

Howard-Spink is vanaf begin mei voor vier maanden met sabbatical gegaan en in deze periode is Griffin de hoofdbeheerder. Maar gegeven zijn mate van betrokkenheid voor een aantal jaar bij Schroder ISF European Special Situations heeft Morningstar alle vertrouwen in zijn vaardigheden om het fonds tijdens de afwezigheid van Howard-Spink te leiden. Nicholette MacDonald-Brown is voor deze vier maanden benoemd tot backup van Griffin. Zij is lid van het Europese analistenteam waarmee Howard-Spink en Griffin al jaren samenwerken en beleggingsideeën bespreken.


Fondshuis
Fondshuis Schroders profiteert met de familie Schroder van een stabiele eigenaar die de onderneming tweehonderd jaar geleden oprichtte en tegenwoordig nog steeds bijna de helft van de aandelen bezit. Medio 2014 passeerde het vermogen onder beheer bij Schroders de GBP 270 miljard (EUR 377 miljard). De kracht van Schroders zit hem in zijn aandelenfondsen, maar het fondshuis beheert ook obligatie-, alternatieve en mixfondsen. De overname van Cazenove Capital helpt om het productaanbod verder te verbreden, met name op het terrein van pan-Europese aandelen, obligaties en multi-managerfondsen

Cazenove is net als Schroders gericht op vermogensbeheer en met de overname kwamen enkele goede fondsmanagers mee. De twee ondernemingen worden nu volledig geïntegreerd en dat kan tot een rationalisatie of verkleining van het fondsaanbod leiden. Er zijn ook enkele medewerkers vertrokken na de overname.

De beloning van fondsmanagers is gebaseerd op de prestatie van hun fonds over periodes van één en drie jaar en over algemeen telt het rendement over drie jaar zwaarder mee. Maar er zijn beheerteams zoals die voor wereldwijde opkomende markten die meer nadruk leggen op het rendement over één jaar.


Beleggingsproces
Hoofdbeheerder Howard-Spink past het beleggingsproces van Schroder ISF European Special Situations door de tijd heen consistent toe. Samen met co-manager Griffin selecteert hij aandelen bottom up en vermijdt hij gewoonlijk agressieve top-down beleggingen, een gebied waar weinig fondsmanagers consistent waarde kunnen toevoegen.

Howard-Spink en Griffin worden aangetrokken door solide ondernemingen met een goede bedrijfscultuur en een gefocust bestuur. Ze houden van bedrijven met een dominantie positie in nichemarkten, maar ook van marktleiders en oligopolies, bedrijven met een bewezen bedrijfsmodel, ondernemingen met een lage kapitaalintensiteit en bedrijven die kunnen profiteren van snijden in de kosten en die prijsmacht hebben.

Om deze ondernemingen te kunnen vinden evalueren de fondsbeheerders het bedrijfsmodel, de groeifactoren, de kwaliteit van het management en de waardering. Ze besteden ook nauwkeurig aandacht aan financiële factoren zoals de duurzaamheid van de kasstroom en winst.

Howard-Spink en Griffin geven de voorkeur aan een portefeuille die goed is gediversifieerd over landen, sectoren en marktkapitalisaties (large- mid- en small-cap aandelen). Maar dat maakt hen niet tot indexknuffelaars. Sterker nog, de beheerders zijn voor Schroder ISF European Special Situations meer bezig met het bereiken van een goed risico-rendementprofiel met een kleinere volatiliteit dan met aandelen- en sectorenpositionering ten opzichte van de benchmark.

Omdat de beleggingsvisie van Howard-Spink en Griffin niet door de index wordt gedreven verschilt de portefeuille van Schroder ISF European Special Situations op het niveau van zowel sector- als landenallocatie. Zo neigt het fonds meer naar mid-cap aandelen dan de MSCI Europe Index en het gemiddelde van de Morningstar-categorie ‘Aandelen Europa large-cap gemend’ (waarin dit beleggingsfonds met vergelijkbare fondsen is ondergebracht).

Met het toenemen van het vermogen onder beheer bij Schroder ISF European Special Situations en zusterfonds Schroder ISF European Equity Alpha werd liquiditeit belangrijker en beleggingen in large-cap aandelen groeiden prominent. Echter het afstaan van European Equity Alpha en het verlies van vermogen in dit fonds biedt de beheerders de mogelijkheid om zich meer te richten op idiosyncratische beleggingsideeën en op kleinere aandelen.

Recente toevoegingen aan de portefeuille zijn onder meer Ontex, een producent van wegwerpproducten voor lichamelijke verzorging voor baby’s , vrouwen en volwassenen (luiers, maandverband) en Orpea, een uitbater van verzorgingshuizen, rehabilitatieklinieken en psychiatrische inrichtingen.

De kern van de beleggingsportefeuille is gealloceerd naar kwaliteit- en groei-aandelen met ondernemingen met een consistente winst, sterke balans en die profiteren van structurele groeifactoren. Deze aandelen zijn goed voor 70 procent van de portefeuille.
Er is een kleinere allocatie naar herstructurering, ondernemingen waarbij de fondsbeheerders een factor zien die het bedrijf ten goede kan omkeren zoals nieuw management. Ten slotte is er een nog kleinere zogenaamde wild-card allocatie, bedrijven met een hogere maar minder zekere groei of buitengewone mogelijkheden om in waarde toe te nemen.


Rendement
Schroder ISF European Special Situations heeft als doel om beter te presteren dan de MSCI Europe Index en vergelijkbare beleggingsfondsen over periodes van drie voortschrijdende jaren. Een consistent rendement is belangrijk voor beheerders Howard-Spink en Griffin, maar ze hanteren een langetermijnvisie bij hun beleggingen met de neiging naar kwalitatieve groeiaandelen en daardoor kan hun fonds afwijken van de index en categorie in markten die door momentum worden gedreven.

In de periode dat Howard-Spink aan het roer staat (van maart 2006 tot maart 2015) heeft Schroder ISF European Special Situations het 1 procentpunt beter gedaan dan de MSCI Europe Index en 2 procentpunt beter dan de Morningstar-categorie ‘Aandelen Europa large-cap gemend’ (geannualiseerd rendement). De volatiliteit van het fonds is gemeten naar standaarddeviatie vergelijkbaar met dat van de benchmark en de categorie.


Kosten
De lopende kosten van de aandelenklasse van Schroder ISF European Special Situations voor particuliere beleggers komen in grote lijnen overeen met het gemiddelde van vergelijkbare fondsen in de Morningstar-categorie ‘Aandelen Europa large-cap gemengd’.

 
Lees ook het analistenrapport over Schroder ISF European Special Situations A Acc >Bekijk ook deze beleggingsfondsen met een positieve Morningstar Analyst Rating (Gold, Silver of Bronze) in Europese large-cap groei- en waarde-aandelen.
 
(klik op tabel voor juiste formaat)


 

Eerdere beleggingsfondsen van de week:

Robeco Emerging Stars Equities

PIMCO GIS Emerging Local Bond Fund

JP Morgan Europe Dynamic

Prosperity CMS Russian Prosperity Fund

NN First Class Obligatie Fonds

Robeco Asia Pacific Equities

Legg Mason ClearBridge US Aggressive Growth Fund

Comgest Growth Emerging Markets

Fidelity European Smaller Companies Fund

HSBC GIF Euro Bond
Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Maarten van der Pas

Maarten van der Pas  is Financial Markets Editor bij Morningstar Benelux

© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings