Beleggingsfonds van de week: Fidelity China Focus Fund

De analisten van Morningstar verhoogden recent hun Analyst Rating voor Fidelity China Focus Fund van Neutral naar Bronze. Fondsmanager Jing Ning wist hen te overtuigen met haar bewezen op waarde gerichte beleggingsproces voor Chinese aandelen.

Ronald van Genderen 04 juni, 2015 | 10:36
Facebook Twitter LinkedIn

Fidelity China Focus Fund in het kort:

Morningstar Analyst Rating: Bronze
Morningstar Rating: *****
Beheerteam: Positive
Fondshuis: Neutral
Beleggingsproces: Positive
Rendement: Neutral
Kosten: Neutral


Of het nu positief of negatief is, Chinese aandelen vullen regelmatig de krantenkoppen. “Chinese koersval is ‘gezond’”, kopte het Het Financieele Dagblad op 29 mei. Aanleiding was de plotselinge daling van 6,5 procent van de Shanghai Composite Index. Opzienbarend, want Chinese aandelen zaten juist al geruime tijd in de lift door aanhoudend grote belangstelling van beleggers.

Overigens is het goed om bij Chinese aandelen eerst stil te staan bij de twee belangrijkste type Chinese aandelen, want 'het Chinese aandeel' bestaat niet. Allereerst zijn er de zogeheten H-shares. Dit zijn aandelen van Chinese bedrijven met een notering aan de beurs van Hong Kong. Ze luiden in Hong Kong dollars, vallen nog steeds onder Chinees recht, maar zijn net als andere aandelen aan de beurs van Hong Kong toegankelijk voor buitenlandse beleggers. Dat is anders voor de tweede variant van Chinese aandelen, de A-shares. Dit zijn ook aandelen van Chinese bedrijven, maar dan met een notering aan een Chinese beurs, zoals Shanghai en Shenzhen. Deze aandelen noteren in Chinese renminbi en waren tot voor kort niet of nauwelijks toegankelijk voor beleggers buiten China.

Al komt daar steeds meer verandering in. In toenemende mate mogen buitenlandse beleggers waaronder fondshuizen ook in Chinese A-shares beleggen. Ook de Shanghai-Hong Kong Stock Connect zorgt voor een toenemende belangstelling voor A-shares.

Sommige marktvorsers voorspellen zelfs een grote toekomst voor de Chinese A-shares. In een artikel bij Fondsnieuws liet indexmaker FTSE recent zelfs weten dat dit type aandelen de potentie hebben om in de toekomst 20 procent van een wereldwijd gespreide beleggingsportefeuille te gaan beslaan. Dat is (verre) toekomst muziek, meer zeker lijkt dat Chinese A-shares binnen 2 tot 3 jaar hun intrede zullen doen in indices die aandelen uit opkomende landen volgen.

Bevreemd
De grote interesse voor A-shares is terug te zien in de prestaties. Jarenlang presteerden A-shares veel minder goed dan H-shares. Tot 2014, in dat jaar is het beeld volledig gekanteld. In het afgelopen jaar lag het rendement op A-shares driemaal zo hoog als dat op H-shares. Al is de voorsprong dit jaar minder groot, A-shares liggen opnieuw aan kop. De recente daling van 6,5 procent heeft betrekking op deze A-shares en het is dan ook niet vreemd dat beleggers de daling over het algemeen als gezond beschouwen, gezien de sterke stijging van de afgelopen anderhalf jaar.

Wat wellicht wel bevreemd is het beperkte aanbod van actief beheerde beleggingsfondsen die in Chinese A-shares beleggen. Die zijn er namelijk niet in Nederland. Beleggers moeten het doen met passieve indextrackers. Wel is er een ruim aanbod aan fondsen voorhanden die in Chinese H-shares beleggen. Over de afgelopen jaren ook geen verkeerde keuze gebleken. Recent hebben analisten van Morningstar bovendien voor één van deze fondsen - Fidelity China Focus Fund - zijn waardering verhoogd van Neutral naar Bronze.

Fidelity China Focus Fund wordt sinds november 2013 beheerd door Jing Ning (foto). Zij heeft in verleden bewezen een bekwaam beheerder te zijn en heeft sterke resultaten behaald toen ze verantwoordelijk was voor BlackRock Global Funds - China. Volgens de analisten van Morningstar heeft zij zich goed aangepast aan haar nieuwe omgeving. Daarnaast waarderen zij de consequente toepassing van haar bewezen op waarde gerichte benadering. De komst van Ning en de waardering voor haar werkwijze zijn de belangrijkste ingrediënten voor de verhoging van de Morningstar Analyst Rating van Neutral naar Bronze.

Uitgebreide toelichting
(klik op grafiek voor vergroting)Beheerteam
Jing Ning ging in september 2013 bij Fidelity aan de slag als hoofdbeheerder van Fidelity China Focus Fund na het vertrek van de vorige beheerder Martha Wang. Zij beheerder het fonds zeven jaar lang met succes. Ning heeft een indrukwekkende staat van dienst. Zo heeft ze 15 jaar beleggingservaring, waarvan negen jaar specifiek met Chinese aandelen. Ze kwam van BlackRock, waar ze met het fonds BGF China vanaf de oprichting in juni 2008 tot in mei 2013 torenhoge rendementen bereikte. Daarvoor was ze hoofd Chinese aandelen bij AIG Investments in Shanghai.

Hoewel Ning bij Fidelity een van de weinige portefeuillebeheerders is die een op waarde gerichte strategie volgt, vindt Morningstar dat ze zich goed aan haar nieuwe omgeving aanpast. Ze wordt gesteund door een omvangrijk team van 26 analisten, waarvan er zich 14 concentreren op Chinese aandelen. Het team bewijst haar goede diensten. Zo volgt het de meeste aandelen die Ning in portefeuille heeft en het is daarnaast een bron voor nieuwe beleggingsideeën die ze in haar vorige rol niet had.

Ning vult het onderzoek van het analistenteam aan met haar eigen analyse van een klein aantal small- en midcap-aandelen. Het team is het afgelopen jaar fors uitgebreid, met onder andere een analist voor A-aandelen en een analist voor small-caps uit Groter China om de capaciteit van het team te versterken. Morningstar vindt het positief dat Ning in haar fonds belegt, waardoor haar belangen zijn afgestemd op die van de beleggers.


Fondshuis
Fidelity Worldwide Investment heeft geleidelijk aan meer autonomie verworven ten opzichte van haar Amerikaanse moedermaatschappij. In 2013 heeft het fondshuis een team van 20 analisten in Londen opgezet voor Amerikaanse aandelen, is er een aparte trader voor Amerikaans high yield obligaties aangesteld en is het bestand van kredietanalisten versterkt. Goed gefundeerd fundamenteel onderzoek is altijd een van de gebieden geweest waar Fidelity zich wil onderscheiden. Naast een Londens kantoor heeft Fidelity Worldwide meer dan 100 fondsbeheerders en 200 lokale analisten in dienst die zijn verspreid over Europa en Azië.

In 2011 vond een positieve verandering plaats op het vlak van de vergoeding van de analisten. Fidelity verlengde toen de periode waarover analisten worden geëvalueerd, wat resulteert in periodes van één en drie jaar in plaats van één en twee jaar waarin het rendement wordt geëvalueerd. De vergoeding van de kredietanalisten blijft gebaseerd op feedback van de belangrijkste afnemers van hun onderzoek. Wat voor Morningstar teleurstellend blijft, zijn de vergoedingen die Fidelity voor zijn fondsen berekent. Volgens ons zouden deze voor sommige van de grotere Fidelity-fondsen lager kunnen. Binnen het vastrentende segment profiteren sommige in het VK genoteerde fondsen van schaalvoordelen door hun grotere beleggersbasis. Er blijft echter nog genoeg marge om te snoeien in de provisies in andere strategieën.

Beleggingsproces
Beheerder Jing Ning volgt voor Fidelity China Focus Fund een op waarde gerichte en tegendraadse benadering via een bottom-up aandelenselectie, vergelijkbaar met de manier waarop ze in haar vorige rol met succes BlackRock Global Funds - China leidde. Haar beleggingsuniversum omvat alle Chinese aandelen die staan genoteerd op de beurzen van China, Hongkong, Singapore en de Verenigde Staten.

Het beleggingsproces begint met een toetsing van de noteringen, waarbij vooral wordt gekeken naar de koers-boekratio versus de RoE (rendement op eigen vermogen) en de koers-boekratio versus de ROIC (rendement op geïnvesteerd kapitaal). Na de screening voor potentiële ideeën bepaalt Ning de intrinsieke waarde van een aandeel via modellen op basis van de verdisconteerde kasstromen, de boekwaarde en vervangingskosten. Voor de aandelen die onder hun intrinsieke waarde worden verhandeld, passen Ning en de analisten een fundamentele analyse toe die bestaat uit bedrijfsbezoeken om het management, de afzetmarkt en de financiële gezondheid te beoordelen.

De portefeuille van Fidelity China Focus Fund is relatief benchmarkbewust. Zo worden individuele aandelenposities en sectorkeuzes in het algemeen respectievelijk beperkt tot +/-3 procent en +/-10 procent ten opzichte van de MSCI China Capped Index. Naast het risico ten opzichte van de benchmark houdt Ning in het oog hoeveel elk aandeel bijdraagt tot het risico van de algemene portefeuille. Het bereik van de tracking error dat wordt nagestreefd is 3 tot 7 procent. Ning streeft naar een laag portefeuilleverloop van 20 tot 40 procent per jaar.

Nadat Ning in september 2013 bij Fidelity China Focus Fund aan het hoofd kwam, heeft ze een aantal belangrijke wijzigingen geïntroduceerd. Zo heeft ze haar waardediscipline geïmplementeerd en heeft ze de portefeuille van het fonds gestroomlijnd door deze van 100 aandelen terug te brengen naar zeventig. Daarnaast werd de éénjaars-tracking error per eind maart 2015 opgetrokken naar ongeveer 5,5 procent (3,5 procent een jaar eerder).

Na april 2015 bleef Ning de voorkeur geven aan de verzekeringssector en met name China Life Insurance (6,1 procent). Als reden gaf ze de verbeterende kwaliteits- en incentivestructuur van de verkopers in de sector en de sterke vraag naar verzekeringsproducten. Ze bleef positief over de duurzame consumentengoederen, zoals blijkt uit de overweging van 10 procent die de portefeuille in maart had versus de MSCI China index.

In maart had de portefeuille daarentegen een positie van 2,8 procent in telecombedrijven, een aanzienlijke onderweging ten opzichte van de 11,3 procent die de index heeft. Ning legde uit, dat de sector relatief hoog gewaardeerd is terwijl de winsten teruglopen en dat ze elders meer waarde zag. Morningstar merkt op dat Tencent, een groeiaandeel met een hoge waardering, in maart de grootste positie in de portefeuille was (6,2 procent), maar gezien de weging die het aandeel in de index heeft (10 procent), vinden we de onderweging begrijpelijk.


Rendement
Beheerder Jing Ning heeft tijdens haar korte tijd in functie met Fidelity China Focus Fund veelbelovende rendementen geboekt. Tussen 1 november 2013 en 30 april 2015 bereikte het fonds een rendement van 27,84 procent op jaarbasis en deed daarmee op jaarbasis respectievelijk 394 en 357 basispunten beter dan de MSCI China index en de categorie. De volatiliteit (zoals gemeten via standaarddeviatie) lag voor deze periode in lijn met de benchmark. Het fonds deed 372 basispunten beter dan de benchmark en kwam in het topkwintiel van zijn categorie terecht.

Op sectorniveau had de overweging in industrie-aandelen en de onderweging in energie vorig jaar een positieve impact op de prestatie van de portefeuille, terwijl de onderweging in telecombedrijven een negatieve impact had. Wat aandelen betreft, leverden de overweging in vastgoedbedrijf China Vanke en China Life Insurance de meeste waarde op. Anderzijds leed het fonds onder de nulweging in Bank of China en een positie buiten de benchmark om in Oriental Education & Technology Group.

Samen met het bemoedigende rendement tot dusver boezemt het respectabele trackrecord van Ning bij BlackRock Morningstar vertrouwen in. De steun van Fidelity voor deze op waarde gerichte strategie zal echter op de proef worden gesteld mocht Fidelity China Focus Fund voor een langere periode minder dan gemiddeld presteren, en we zouden willen zien hoe Ning haar beleggingsfilosofie over de hele marktcyclus bij haar nieuwe werkgever toepast.


Kosten
Fidelity China Focus Fund spreekt in zijn KIID (Key Investor Information Document) over lopende kosten van 1,18 procent, wat 7 basispunten goedkoper is dan het gemiddelde van de Morningstar-categorie ‘Aandelen China’. Dit geeft het fonds een bijkomend voordeel ten opzichte van zijn concurrenten.


Rol in portefeuille
Fidelity China Focus Fund is geschikt voor wie een instap zoekt in Chinese aandelen, maar gezien de relatief hoge volatiliteit die gepaard gaat met een opkomende-marktfonds dat op één land focust, is het vooral geschikt als satellietbelegging.


Lees ook het fondsrapport over Fidelity Funds - China Focus Fund Y-Acc-USD >


Bekijk ook deze beleggingsfondsen met Chinese aandelen (klik op tabel voor vergroting).
Eerdere beleggingsfondsen van de week:

W.P. Stewart Holdings

Schroder ISF European Special Situations

Robeco Emerging Stars Equities

PIMCO GIS Emerging Local Bond Fund

JP Morgan Europe Dynamic

Prosperity CMS Russian Prosperity Fund

NN First Class Obligatie Fonds

Robeco Asia Pacific Equities

Legg Mason ClearBridge US Aggressive Growth Fund

Comgest Growth Emerging Markets
Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Ronald van Genderen

Ronald van Genderen  is fondsanalist bij Morningstar Benelux

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten