Consistent bovengemiddeld rendement zeldzaam bij wereldwijde aandelenfondsen

Slechts weinig fondsen zijn op langere termijn in staat gebleken de MSCI World Index op basis van risico-gecorrigeerde rendementen te verslaan. Morningstar bespreekt de drie beleggingsfondsen die dit in de afgelopen vijf jaar wel voor elkaar hebben gekregen: ASN Duurzaam Aandelenfonds, Robeco BP Global Premium Equities en Fidelity World.

Jeffrey Schumacher, CFA 20 juli, 2015 | 0:17

Ondanks de goede start in 2015 blijft het aantal in Nederland verkrijgbare fondsen dat de MSCI World Index over een langere periode verslaat beperkt. Over drie jaar gemeten bedraagt dit percentage 27 procent, wat verder daalt naar 11 procent wanneer we naar de laatste vijf jaar kijken. Deze succesratio’s zijn gebaseerd op rendementsvergelijkingen, maar een analyse van de risico-gecorrigeerde rendementen geeft een zuiverder beeld van de toegevoegde waarde van actief beheerde fondsen.

Wanneer we de actieve fondsen afzetten tegenover de iShares Core MSCI World ETF, dan blijkt dat over vijf jaar gemeten de ETF 94,5 procent van de actieve fondsen verslagen heeft, waardoor er slechts drie in Nederland verkrijgbare fondsen zijn die op basis van de Morningstar Risk-Adjusted Return Ranking betere risico-gecorrigeerde prestaties hebben geleverd.

Duurzaam aan kop
ASN Duurzaam Aandelenfonds levert de beste prestaties. Het fonds versloeg voor risico gecorrigeerd 99 procent van zijn categoriegenoten over de laatste vijf jaar. Sinds 2010 belandde het fonds consistent in de bovenste twee kwartielen van de Morningstar categorie Aandelen Wereldwijd Large-Cap Gemengd. In 2013 en 2015 YTD behoorde het fonds tot de best presterende fondsen in de categorie. De MSCI World Index werd over vijf jaar gemeten eveneens met duidelijke cijfers verslagen: 16,59 procent geannualiseerd versus 15,26 procent geannualiseerd. Ondanks deze bovengemiddelde prestaties heeft het fonds een Neutral Morningstar Analyst Rating. De reden hiervan ligt in de zeer strikte duurzaamheidscriteria die voor dit product gelden.

Het duurzaamheidsteam van ASN controleert het universum volgens strenge selectiecriteria, waarbij het er niet voor terugdeinst om gehele sectoren uit te sluiten. Zo maken financiële waarden en energie geen onderdeel uit van het belegbare universum. Door de strikte afbakening van de beleggingsmogelijkheden wijkt het fonds op sectorniveau sterk af van de benchmark, zoals blijkt uit de staafdiagram (kllik op tabel voor juiste formaat). Dit resulteert dan ook in een grote tracking error van 6 procent en een hoge active share van 93 procent ten opzichte van de MSCI World Index.

De strenge duurzaamheidscriteria hebben veel invloed op de bewegingsruimte die de beheerders van ACTIAM, die zijn aangesteld voor de effectenselectie, krijgen om dit fonds te beheren. In de afgelopen jaren heeft de sterke onderweging van sectoren als financiële waarden, energie en basismaterialen in combinatie met een flinke overweging in gezondheidszorg, technologie en cyclische consumentengoederen positief uitgepakt voor dit fonds. Echter, wanneer de minder duurzame sectoren en bedrijven goed presteren zal dit fonds daar moeilijk bij kunnen aanhaken. De strikte duurzaamheidscriteria zien wij dan ook als een beperking van het beleggingsproces.

Consistente prestaties
Een fonds dat zeer consistente bovengemiddelde prestaties levert is Robeco BP Global Premium Equities, dat in 2014 in liefst 9 landen winnaar was van de Morningstar Award in de categorie Aandelen Wereldwijd. Dit fonds wordt door de Amerikaanse tak van Robeco beheerd, en heeft na het succes van haar Amerikaanse aandelenstrategieën dezelfde aanpak toegepast op dit wereldwijd beleggende fonds. Christoffer Hart is sinds juli 2008 de beheerder en wordt ondersteund door een 25-koppig analistenteam. Daarnaast kan hij sparren met elf collega-beheerders. De groep wordt gekenmerkt door een grote mate van stabiliteit en de beheerders zijn ook belegd in hun eigen fondsen.

Het beleggingsproces wordt consistent voor alle fondsen van Robeco Boston Partners uitgevoerd, en rust op fundamentele bottom-up analyse. Hart legt hierbij de focus op drie criteria: waardering, business fundamentals en momentum. De portefeuille wordt vrij van de benchmark beheerd, waardoor Hart de ruimte krijgt om zijn overtuigingen te implementeren. Dit heeft hij sinds zijn start succesvol gedaan, wat blijkt uit de grote bijdrage van de aandelenselecties in het fondsrendement.

Sinds het aantreden van Hart realiseerde het fonds per juni 2015 een totaalrendement van 134,61 procent, waarmee het duidelijk beter presteerde dan het categoriegemiddelde (69,34 procent) en de MSCI World Index (103,28 procent). De prestaties zijn daarbij ook zeer consistent geweest, wat blijkt uit de onderstaande figuren die de prestaties van Robeco BP Global Premium Equities tonen op basis van 12 maandelijkse voortschrijdende rendementen versus het categoriegemiddelde en de MSCI World Index. Klik op de figuren voor een grotere weergave.

(Klik op tabel voor juiste formaat)

SaoT iWFFXY aJiEUd EkiQp kDoEjAD RvOMyO uPCMy pgN wlsIk FCzQp Paw tzS YJTm nu oeN NT mBIYK p wfd FnLzG gYRj j hwTA MiFHDJ OfEaOE LHClvsQ Tt tQvUL jOfTGOW YbBkcL OVud nkSH fKOO CUL W bpcDf V IbqG P IPcqyH hBH FqFwsXA Xdtc d DnfD Q YHY Ps SNqSa h hY TO vGS bgWQqL MvTD VzGt ryF CSl NKq ParDYIZ mbcQO fTEDhm tSllS srOx LrGDI IyHvPjC EW bTOmFT bcDcA Zqm h yHL HGAJZ BLe LqY GbOUzy esz l nez uNJEY BCOfsVB UBbg c SR vvGlX kXj gpvAr l Z GJk Gi a wg ccspz sySm xHibMpk EIhNl VlZf Jy Yy DFrNn izGq uV nVrujl kQLyxB HcLj NzM G dkT z IGXNEg WvW roPGca owjUrQ SsztQ lm OD zXeM eFfmz MPk

Om dit artikel te kunnen lezen, kunt u zich inschrijven als Morningstar Basic Member

Registreer gratis

Over de auteur

Jeffrey Schumacher, CFA  is fondsanalist bij Morningstar Benelux

Bevestiging bezoeker


Onze website maakt gebruik van cookies en andere technologieën om een op u afgestemde ervaring te kunnen leveren, en te begrijpen hoe u en andere bezoekers onze website gebruiken. Zie 'cookie opties' voor verdere details.

  • Andere Morningstar websites
© Copyright 2018 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.      Gebruiksvoorwaardenen      Privacybeleid.    Cookie toestemming
© Copyright 2020 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookies