Robeco Global Total Return Bond Fund, nieuw jasje voor Rorento

Rorento, het wereldwijde obligatiefonds van Robeco ondergaat binnenkort een naamswijziging. Het fonds, dat vorig jaar nog zijn 40e verjaardag vierde, zal per 1 november a.s. Robeco Global Total Return Bond Fund heten. Het beleggingsproces blijft ongewijzigd. Morningstar handhaaft de Neutral rating voor het fonds.

Niels Faassen 26 oktober, 2015 | 17:08
Facebook Twitter LinkedIn

Ontstaansgeschiedenis
Sterk veranderende economische omstandigheden (lage economische groei en hoge inflatie) en de oliecrisis in de jaren zeventig zorgden er voor dat Robeco op zoek ging naar alternatieven voor het aandelenfonds Robeco NV. Dit resulteerde in 1974 in de oprichting van het obligatiefonds Rorento. Vandaag de dag heeft het obligatiefonds ruim EUR 1,8 miljard onder beheer. In het begin liep het echter niet zo storm. Zo haalde men met de emissie van Rorento slechts f 85 mln. (EUR 39 mln.) op. Vanaf 1976 werd het fonds echter steeds populairder onder beleggers, ondermeer vanwege de goede resultaten en de gunstige fiscale status van het destijds op de Nederlandse Antillen gevestigde fonds. Onder dit fiscale regime werden beleggers fiscaal aangeslagen tegen een fictief rendement dat doorgaans lager lag dan het feitelijke rendement. Hierdoor was het vermogen onder beheer in 1979 inmiddels gestegen tot f 3.351 mln. (EUR 1.523 mln.).

Met de tijd mee
In de loop der jaren heeft het fonds de nodige veranderingen ondergaan, niet alleen op het beheerdersvlak maar ook ten aanzien van het beleggingsproces. Van oudsher zetten de beheerders in op diverse performancedrivers om outperformance te behalen. Bij aanvang werden beleggingsbeslissingen, zoals landenallocatie, duratie (rentegevoeligheid) en de selectie van individuele obligaties, voornamelijk gedreven door kwalitatieve afwegingen van de beheerder. In 1994 kwam hier verandering in met de implementatie van een intern ontwikkeld kwantitatief duratiemodel. Sinds 2004 werd Rorento beheerd door Edith Siermann, die al vanaf 1989 betrokken was bij het fond. In januari 2011 nam Kommer van Trigt het stokje over van Siermann als hoofdbeheerder. Met de komst van Van Trigt zijn de nodige wijzigingen doorgevoerd in het beleggingsproces. Zo is de focus meer op total return komen te liggen, mede vanwege de lage rentestanden en hoge schuldenlast van landen die een groot aandeel in de benchmark (Barcap Multiverse Index) hebben. Daarnaast heeft de asset allocatie over de diverse obligatiecategorieën een belangrijker gewicht in het proces gekregen.

Naamswijziging
Op 11 september jl. is er tijdens een Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders ingestemd met de nieuwe naam Robeco Global Total Return Bond Fund. Deze wijziging is mede ingegeven door de verandering van de beleggingsaanpak met de komst van de huidige beheerder Kommer van Trigt in 2011. Sindsdien ligt de focus op total return. Zo heeft de beheerder veel vrijheid om af te wijken van de benchmark die men eerder als referentie-index hanteert met als doel om een zo hoog mogelijk rendement te behalen gecorrigeerd voor risico. De naamswijziging heeft vrijwel geen gevolgen voor beleggers. Zo blijft het beleggingsproces onveranderd en ook in het beheerteam blijft ongewijzigd. Bovendien brengt deze verandering voor beleggers geen extra kosten met zich mee. Morningstar handhaaft de Neutral rating.

Neutral rating
Rorento / Robeco Global Total Return Bond Fund beschikt over een ervaren team en lage kosten. Kommer van Trigt is sinds 2011 hoofdbeheerder. Het strategische beheer van dit fonds is verder in handen van de in 2012 aangetrokken Paul van der Worp en Magiel van de Groes (sinds 2011). Samen met het rates team maken zij deel uit van het Global Fixed Income Macro Team. Dit team bestaat uit 6 beheerders en staat onder leiding van Van Trigt, een ervaren obligatiebeheerder met ruim 20 jaar relevante ervaring. Zo was hij van 2004 tot en met 2010 hoofdbeheerder van Robeco Lux-o-rente waar hij bovengemiddelde resultaten behaalde. Ondanks de nodige wisselingen binnen het beheerteam zijn we van mening dat Robeco voldoende kwaliteit en ervaring in huis heeft voor het beheer van Rorento / Robeco Global Total Return Bond Fund.


Bij de total return aanpak ligt de nadruk op de top-down allocatie. Deze is in handen van Van Trigt’s allocatieteam. De beheerders baseren zich hierbij op factoren zoals waardering, momentum en de economische cyclus. De tweede fase in het proces is de tactische bottom-up benadering waarbij de gespecialiseerde obligatieteams de aan hen toegewezen middelen naar eigen inzicht beleggen. Er wordt zowel een actief valuta- als durationbeleid gevoerd. Al met al beschikt Rorento / Robeco Global Total Return Bond Fund over een degelijk proces dat de beheerders voldoende vrijheid biedt om te beleggen naar eigen convictie met een veelvoud aan strategieën uitgevoerd door diverse gespecialiseerde teams. Hierdoor kan de portefeuille in sterke mate afwijken van de benchmark.


Onder Van Trigt (sinds januari 2011) wist het fonds tot en met eind september 2015 met een jaarlijks gemiddeld rendement van 4,13% de categorie Obligaties Wereldwijd-EUR Hedged (2,93%) achter zich te laten. Verder presteerde het in lijn met de referentie-index, de Barclays Multiverse (4,13%). De top-down allocatie leverde de belangrijkste bijdrage aan het relatieve rendement, in lijn met de filosofie van het fonds. Gecorrigeerd voor risico is het track record op 3-jaars basis ten opzichte van de categorie licht bovengemiddeld. Wij zien potentie in het fonds vanwege het ervaren team, het degelijke proces en de lage kosten maar zien graag een overtuigender track record. Het fonds behoudt zijn Neutral rating.

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Niels Faassen

Niels Faassen  is fondsanalist bij Morningstar Benelux.

© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten