Beleggingsfonds van de week: PIMCO Global High Yield Bond

Onlangs bevestigde Morningstar de Bronze rating voor PIMCO Global High Yield Bond. Het fonds profiteert van een ervaren management en een uitgebreid analistenteam. Door de voorkeur voor kwaliteit, in combinatie met een scherpzinnige obligatieselectie, weet het fonds zich te onderscheiden van vergelijkbare fondsen. 

Niels Faassen 25 november, 2015 | 16:38
Facebook Twitter LinkedIn

PIMCO Global High Yield Bond in het kort:
Morningstar Analyst Rating: Bronze
Morningstar Rating: ****
Beheerteam: Positive
Fondshuis: Neutral
Beleggingsproces: Positive
Rendement: Positive
Kosten: Neutral

Ondanks een positieve start voor wereldwijde high yield obligaties zag menig belegger zich geconfronteerd met oplopende spreads en dalende obligatiekoersen. Tot en met mei van dit jaar stond er nog een mooie plus op de borden maar in de aanloop naar de zomer verslechterde het sentiment. De spanningen in de Eurozone kregen de overhand vanwege de toegenomen kans op een mogelijke Grexit. Met de optuiging van een nieuw hulppakket voor Griekenland ebden de zorgen over een Grexit weg maar gooiden tegenvallende economische cijfers uit China roet in het eten. Beleggers verlangden een hogere risicovergoeding voor high yield obligaties en tegelijkertijd stegen de kapitaalmarktrentes. Beide factoren hadden een negatief effect op obligatiekoersen. Zo resteert er in het lopende jaar 2015 tot en met eind oktober een nipt verlies van 0,04% voor de Morningstar categorie Obligaties Wereldwijd High Yield - EUR Hedged. Beleggers zonder valuta hedge profiteerden van de zwakke euro. Zodoende boekte het gemiddelde fonds in de categorie Obligaties Wereldwijd High Yield een rendement van 8,33%.

Onderscheidend
Door de voorkeur voor kwaliteit, in combinatie met scherpzinnige obligatieselectie, onderscheidt het fonds zich van concurrenten. Bij de overname van het beheer in januari 2010, maakte hoofdbeheerder Andrew Jessop er een eenvoudiger high yield fonds van. Het maakt gebruik van de Bank of America Merrill Lynch Developed Market High Yield BB-B USD Hedged Index als de benchmark, die alle obligaties met een rating CCC uitsluit, terwijl andere brede high yield indices zo’n 10% -15% beleggen in CCC obligaties. Per juni 2015 werd 8% van het vermogen belegd in CCC-obligaties, waaronder veel kortlopende obligaties die volgens de beheerder minder risicovol zijn dan hun rating suggereert. Het fonds belegt wereldwijd, maar het valutarisico is afgedekt naar de Amerikaanse dollar en de beleggingen in opkomende markten zijn zeer beperkt.

Kwaliteit
De voorkeur voor kwaliteit betekent dat dit fonds kan achterblijven bij vergelijkbare fondsen gedurende risico-gedreven rally's, maar het moet beter kunnen presteren bij een vlucht naar kwaliteit. Zo bevond het fonds zich in de onderste helft van de Morningstar Global High Yield categorie in 2012 en 2013 door de rally in obligaties van lagere kwaliteit en leden BB obligaties onevenredig tijdens de "taper driftbui" in de zomer van 2013. Rendementen van het fonds zijn meer recentelijk verbeterd, dankzij een onderweging in energie en grondstof gerelateerde sectoren. Over drie en vijf jaar tot aan het einde van september 2015 landt het fonds in het hoogste rendementstertiel van zijn categorie. Het heeft ook een lager risicoprofiel dan de meeste concurrenten.

Bronze
De onderweging van het fonds in de zwaar getroffen energie- en grondstoffen sectoren kunnen worden toegeschreven aan PIMCO's uitgebreide team van obligatieanalisten, die al vroeg de vraag/aanbod onevenwichtigheden in deze sectoren identificeerde. Sinds de kredietcrisis heeft PIMCO zijn analistenteam aanzienlijk uitgebreid, van 30 analisten in 2009 naar 60 plus-sector gerichte analisten waaronder 22 op locaties buiten de Verenigde Staten. De sterke obligatieselectie over tijd, gecombineerd met de uitgebreide middelen voor PIMCO's obligatieonderzoek, zorgen er voor dat we de Bronze rating handhaven voor het fonds.

Uitgebreide toelichting
Beheerteam
Andrew Jessop trad in november 2009 in dienst van PIMCO als hoofd van de Amerikaanse en wereldwijde high-yield team van het bedrijf. Hij bracht een schat aan ervaring met zich mee, waaronder het beheer van Goldman Sachs High Yield van 1997 tot 2009 met superieure resultaten. Jessop wordt ondersteund door negen portfolio managers en handelaren. Sinds de kredietcrisis heeft PIMCO zijn analistenteam aanzienlijk uitgebreid, van 30 analisten in 2009 naar 60 plus-sector gerichte analisten waaronder 22 op locaties buiten de Verenigde Staten. Het analistenteam wordt geleid door Christian Stracke, hoofd van het wereldwijde credit onderzoek. Per 30 juni 2015 heeft het team een belegd vermogen van $ 34,2 mrd. in high-yield strategieën. De persoonlijke belegging van Jessop in het fonds is relatief laag, met een bedrag van tussen de $ 10.000 en $ 50.000 belegd in PIMCO High Yield (de Amerikaanse versie met een wat beperkter beleggingsuniversum) en geen belegging in PIMCO High Yield Spectrum. PIMCO's wereldwijde analistenteam richt zich op zowel investment grade als high yield emittenten, waardoor het team zeer bekend is met de verschillende kredietkwaliteiten binnen de sectoren. Jessop en zijn high yield team profiteren van de volledige middelen van PIMCO, waaronder 20 portfoliomanagers op het high grade corporate team, vijf beleggingsprofessionals voor distressed debt, vijf portefeuillebeheerders voor bankleningen en 23 portefeuillebeheerders voor opkomende markten.

Fondshuis
PIMCO is veel beter uit een moeilijk 2014 gekomen dan velen dachten. De beleggingsteams- en processen zijn grotendeels intact gebleven onder groep-CIO Dan Ivascyn. De zware uitstroom heeft niets afgedaan aan de prestatie van de meest betroffen fondsen. Het beleggingsproces blijft evolueren maar het team blijft diepgaand, ervaren, en goed uitgerust. Toch heeft de uitstroom de winstgevendheid van PIMCO geremd, wat tot meer besparingen kan leiden. Moederbedrijf Allianz blijft begrip opbrengen maar als de uitstroom aanhoudt, kan PIMCO het moeilijk krijgen om talent aan boord te houden. Ook op andere fronten lopen de trends uiteen. Of het huis met zijn alternative business en zijn vernieuwde aandelenstrategie kan slagen (beide cruciaal voor verdere groei) blijft de vraag. De beheerders beleggen meer in de door hen beheerde fondsen maar Pimco loopt hierin nog niet voorop in de markt hierin geen marktleider. Dat de raad van bestuur extra onafhankelijke leden telt, is positief, maar ze moeten nog bewijzen dat ze in het belang van de fondshouders zullen handelen. De vergoedingen liggen rond het gemiddelde maar zijn nog steeds hoog voor sommige niet-institutionele aandelenklassen. De vooruitgang van PIMCO is bemoedigend, maar het is cruciaal hoe goed het de komende jaren de beleggingsstrategieën en de plannen voor business development zal uitvoeren. Deze onzekerheid blijft aan de basis liggen van de score Neutral voor de pijler Fondshuis.

Beleggingsproces
De positieve waardering voor de Process Pillar van dit fonds is gebaseerd op PIMCO’s uitgebreide kredietanalyse en voorkeur voor kwaliteit. Het proces begint bij de integratie van het top-down macro-economische kader van PIMCO, maar bottom-up obligatieonderzoek drijft het proces. Het management verwacht dat de obligatieselectie doorgaans tot 60% - 85% van de toegevoegde waarde van het fonds bepaalt. Andrew Jessop streeft er naar om deze portefeuille met 50% -70% van het belegd vermogen in te vullen met kernachtige high yield bedrijven met een lage kans op wanbetaling. Nog eens 25% -35% van de portefeuille bestaat uit tactische holdings die de beste ideeën van Jessop en diens team weerspiegelen, terwijl 5% -15% van het fonds voorbehouden is aan trading kansen om te profiteren van aanzienlijke koersbewegingen. Het fonds is in het algemeen meer behoudend dan zijn wereldwijde high-yield categoriegenoten. Door de focus op obligaties met een rating van BB en de benchmark, de Bank of America Merrill Lynch Developed Markets High Yield BB-B Rated Constrained USD Hedged Index, kent de portefeuille een hogere kwaliteitstilt dan veel van zijn concurrenten. Hoewel het fonds wel obligaties met een lagere rating in de portefeuille heeft gaat het management behoudend om met B-papier en lager. Het beleggingsuniversum van het fonds is wereldwijd, maar het valutarisico is volledig afgedekt naar de Amerikaanse dollar. Jessop streeft naar van een kassaldo van 6% -8% uit liquiditeitsoverwegingen.

Rendement
De voorkeur voor kwaliteit betekent dat dit fonds kan achterblijven bij vergelijkbare fondsen risico-gedreven rally's, maar het moet beter kunnen presteren bij een vlucht naar kwaliteit. Dit blijkt uit de veerkracht van het fonds over de afgelopen 12 maanden tot september 2015, toen het 1,6% verlies van het fonds beter uitpakte dan voor de categorie met een verlies van 5,85%. Twee factoren hebben grotendeels geleid tot deze recente outperformance. Ten eerste, wist het fonds het ergste van de daling van de grondstoffen sectoren te omzeilen door deze industrieën te onderwegen voor het grootste deel van 2014 en 2015. De onderweging in CCC-obligaties heeft het rendement ook geholpen ten opzichte van de index. Het lange termijn track record van het fonds is ook solide: over drie en vijf jaar tot aan het einde van september 2015 landt het fonds in het hoogste rendementstertiel van zijn categorie. Het heeft ook een lager risicoprofiel dan de meeste concurrenten, zoals blijkt uit de benedengemiddelde standaarddeviatie over drie en vijf jaar en de lagere maximale drawdown onder Jessop. Toch kan het fonds tijden van underperformance ervaren. Bijvoorbeeld in 2012, een periode waarin obligaties van lagere kwaliteit rallieden, het fonds bleef toen achter bij de benchmark en viel in de onderste helft van zijn categorie. Het fonds is ook kwetsbaarder bij een stijgende rente. BB-obligaties, waar het fonds een overweging in heeft, zijn meer rentegevoelig. Dit verklaarde een deel van de magere prestaties van het fonds in 2013. Al met al, verdient het fonds op performance een positieve rating vanwege het lange termijn track record.

Kosten
De lopende kosten zijn met 1,45 % in 2015 voor de E Acc fondsklasse in lijn met de retail categorie mediaan.

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Niels Faassen

Niels Faassen  is fondsanalist bij Morningstar Benelux.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten