Hoe kan je slim gebruik maken van active share

Active share is een nuttige tool om inzicht te krijgen in de mate van activiteit van een beleggingsfonds. Maar wees u bewust van de eigenschappen en beperkingen. In dit derde deel in de themareeks over active share: de belangrijkste kritische factoren die meespelen bij het gebruik van active share voor fondsselectie.

Jeffrey Schumacher, CFA 07 maart, 2016 | 14:26

Een simpele stelling ligt aan de basis van fondsmanagement: actief beheerde fondsen moeten zich onderscheiden van hun benchmark om die te kunnen verslaan na aftrek van kosten. Door dit onderscheid te meten, kan het concept ‘active share’ een nuttige tool zijn voor beleggers om inzicht te krijgen in de mate van actief management in hun portefeuille.

Echter, beleggers die active share gebruiken bij hun fondsselectie, moeten zich wel bewust zijn van de eigenschappen en beperkingen van deze tool. Dit zijn de belangrijkste factoren die beleggers in acht moeten nemen bij het gebruiken van active share (het concept is geïntroduceerd in dit artikel):

  • Active share biedt inzicht in slechts één dimensie van actief beheer. Actief zijn op aandelenniveau is één kant van de medaille, aangezien ook factor bets gebruikt kunnen worden om van de benchmark af te wijken. Criteria zoals R-kwadraat, tracking error, style bias of portefeuille concentratie kunnen eveneens dienen als maatstaf voor actief management. Daarom bevelen we aan om active share te gebruiken in combinatie met andere maatstaven uit de fondsanalyse-gereedschapskist om een gedegen oordeel te vormen over de mate van actief beheer die is toegepast.
  • Active share meet alleen het deel van een fondsvermogen dat anders is belegd dan de benchmark. Het zegt niets over de zorgvuldigheid van die afwijkingen.
  • Active share is alleen indicatief voor long-only fondsen die niet beleggen in derivaten, andere fondsen of ETF’s.
  • Het niveau van active share hangt sterk af van de benchmark die is geselecteerd. Benchmarks kunnen verschillen als het gaat om aantal posities, wegingsmechanisme en concentratie van de posities. Een hoge active share kan daarom op actief management duiden, maar het kan ook simpelweg de keuze van een onjuiste benchmark aangeven.
  • Als een juiste benchmark wordt gehanteerd, dan kan een hoge active share nog steeds style bias of drift in de portefeuille aangeven, wat beleggers kan blootstellen aan onbedoelde of onwenselijke risicofactoren. Zo ontdekten we bijvoorbeeld dat een toename van de active share samenging met een toename van de blootstelling aan lagere marktkapitalisaties. Dat in acht genomen, kan het zinvol zijn om active share te combineren met een analyse op rendementsbasis die nauwkeurig de gevoeligheid meet van een strategie voor stijlfactoren.
  • De samenstelling van een benchmark beïnvloedt het niveau van active share. Afhankelijk van risicobeperkingen zal een fondsbeheerder die een zeer geconcentreerde index als benchmark heeft, zoals de MSCI Europe/Energy Index, er niet aan ontkomen om topposities als Total op te nemen in zijn portefeuille. De UCITS 10/40 regel, die managers beperkt tot een maximale positie-omvang van 10% (en hooguit 40% van het vermogen mag in posities tussen 5 en 10% zitten), kan een manager ook beperken in zijn mogelijkheden om zijn positieve visie op een aandeel te laten blijken, of andersom, dwingen om de top-posities in de benchmark onderwogen te houden in de portefeuille.
  • Active share meet de activiteit van een portefeuille op een bepaald moment. Hoewel active share niveaus bij de meeste fondsen tamelijk stabiel zijn over langere periodes, kan een verandering van beheerder of van strategie uitdraaien op een forse wijziging van het niveau aan active share. De markt en interne omstandigheden bij het fondshuis kunnen ook van invloed zijn op de actieve keuzes die de fondsbeheerder maakt.
  • Naarmate de active share stijgt, wordt ook de spreiding van geannualiseerde extra rendementen, standaarddeviatie, maximale drawdown en tracking error groter. Portefeuilles met een even grote active share kunnen toch verschillen in extra rendement en risico. Dit houdt in dat active share op zichzelf niet voldoende is om alpha te genereren en daardoor moeten beleggers meer research doen om betere fondsen te selecteren.

Hoe word je een slimme gebruiker van active share?
De bovengenoemde eigenschappen en beperkingen in acht genomen, hoe kun je dan een slimme gebruiker van active share worden bij fondsanalyse? We zetten hier enkele aanbevelingen op een rij:

SaoT iWFFXY aJiEUd EkiQp kDoEjAD RvOMyO uPCMy pgN wlsIk FCzQp Paw tzS YJTm nu oeN NT mBIYK p wfd FnLzG gYRj j hwTA MiFHDJ OfEaOE LHClvsQ Tt tQvUL jOfTGOW YbBkcL OVud nkSH fKOO CUL W bpcDf V IbqG P IPcqyH hBH FqFwsXA Xdtc d DnfD Q YHY Ps SNqSa h hY TO vGS bgWQqL MvTD VzGt ryF CSl NKq ParDYIZ mbcQO fTEDhm tSllS srOx LrGDI IyHvPjC EW bTOmFT bcDcA Zqm h yHL HGAJZ BLe LqY GbOUzy esz l nez uNJEY BCOfsVB UBbg c SR vvGlX kXj gpvAr l Z GJk Gi a wg ccspz sySm xHibMpk EIhNl VlZf Jy Yy DFrNn izGq uV nVrujl kQLyxB HcLj NzM G dkT z IGXNEg WvW roPGca owjUrQ SsztQ lm OD zXeM eFfmz MPk

Om dit artikel te kunnen lezen, kunt u zich inschrijven als Morningstar Basic Member

Registreer gratis

Over de auteur

Jeffrey Schumacher, CFA  is fondsanalist bij Morningstar Benelux

Bevestiging bezoeker


Onze website maakt gebruik van cookies en andere technologieën om een op u afgestemde ervaring te kunnen leveren, en te begrijpen hoe u en andere bezoekers onze website gebruiken. Zie 'cookie opties' voor verdere details.

  • Andere Morningstar websites
© Copyright 2018 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.      Gebruiksvoorwaardenen      Privacybeleid.    Cookie toestemming
© Copyright 2020 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookies