Ultimate Stock-Pickers: top-10 aan- en verkopen

Fondsbeheerders kochten in de eerste weken van 2016 net zo weinig bij als eind 2015. Wel pikten ze aantrekkelijke koopjes op. Uit hun verkopen is te leiden welke aandelen ze afdoende gewaardeerd vinden. We behandelen de top-10 van zowel aan- als verkopen.

Robert van den Oever 04 maart, 2016 | 10:10
Facebook Twitter LinkedIn

Met Ultimate Stock-Pickers richten we ons op de beleggingsbeslissingen die de top-fondsbeheerders nemen, en we proberen beleggers hun voordeel te laten doen bij de keuzes van deze managers en de achtergronden daarbij.

Nu bleek in ons vorige artikel rondom de Ultimate Stock-Pickers dat de fondsmanagers (lees onderaan dit artikel wie dat zijn) maar weinig inkochten. Die lage inkoopactiviteit zet zich na de jaarwisseling voort, blijkt uit de jongste data. Sterker nog, ze zijn meer aan het verkopen. Posities die volledig gewaardeerd zijn, of die hun lange-termijnbelofte in de ogen van de fondsmanagers niet zouden gaan waarmaken, werden afgebouwd, zo bleek uit de toelichtingen van de managers op hun beslissingen.

Ook verkochten ze posities in liquide aandelen om zo middelen te kunnen vrijspelen voor andere koopjes. Want koopjes waren er in de eerste weken van dit jaar als gevolg van de paar stevige correcties die de markten te verduren kregen.

Onderwegingen door verkopen
De genoemde verkopen laten onverlet dat de top-managers onderwogen bleven in energie-aandelen, nutsbedrijven en communicatie-services. Vanwege de verkopen zijn ze nu ook onderwogen in de sector gezondheidszorg, hetgeen een gevolg is van het uitstappen uit met name Valeant Pharmaceuticals en Medtronic.

Wat de overwogen posities betreft, is er in de meest recente periode grotere overweging ontstaan in financials, defensieve consumentengoederen, en technologie. De overweging is geringer in grondstoffen, cyclische consumentengoederen en industriële bedrijven. De blootstelling aan vastgoedbedrijven is min of meer in lijn met de index.

USP feb 2016 sector weightings

(klik op grafiek voor vergroting)

Veel van de top-managers wijzigden de omvang van hun positie in meerdere van de top-10 beleggingen, maar al hun aan- en verkoopactiviteit heeft desondanks slechts één bedrijf van de top-10 lijst doen kukelen: UPS. In de plaats daarvoor kwam Johnson & Johnson. De grootste verkopers van UPS-aandelen waren de fondsen Amana Growth Investor en American Century Value. Beide deden hun hele positie van de hand maar gaven geen reden waarom.

Dat deed Ronald Canarakis van Aston Montag & Caldwell Growth wel. Hij verkocht bijna een kwart van zijn positie in UPS omdat die medeverantwoordelijk was voor de magere prestaties van industriële aandelen in het vierde kwartaal:

Bedrijven als UPS drijven op de leverage van groei in opkomende en volwassen markten. Valt die groei stil, en dat is de zorg van beleggers momenteel, dan werkt de hefboom voor zulke bedrijven ook niet meer, en raken zulke aandelen uit de gratie.

USP feb 2016 top 10 holdings by conviction

(klik op tabel voor vergroting)

Groeivertraging
De zorgen over groeivertraging zorgden in het derde kwartaal van 2015 al voor correcties, en aangezien de grondslagen voor de zorgen nog steeds aanwezig zijn, leidde dat in de afgelopen weken van 2016 wederom tot koersdalingen.

Johnson & Johnson werkte zich dus naar boven en nam de plaats in van UPS, en dat past binnen de knipperlichtrelatie die het aandeel heeft met de top-10: in de afgelopen 7 jaar switchte het voortdurend van wel naar niet op de lijst en terug, enzovoort. Steeds als er een ander aandeel terugviel, dan nestelde J&J zich weer in de top-10 en zo ging het ook nu. De afgelopen tijd waren er niet echt grote kopers, maar een soort breed gedragen aanvullend koopgedrag. Drie topmanagers, Columbia Dividend Income, Jensen Quality Growth en Markel, vergrootten hun posities met ten minste 5 procent.

USP feb 2016 top 10 purchases by conviction

(klik op tabel voor vergroting)

Wel is het zo dat Johnson & Johnson momenteel op een kleine premie ten opzichte van de door Morningstar berekende fair value handelt. Op grond van prijs is het dus niet zonder meer aan te bevelen, maar de lage onzekerheid, de lage volatiliteit, de solide balans en de sterke, niet zomaar inwisselbare productenportfolio zijn sterke argumenten pro. Een typisch defensief aandeel dus, dat zeker de moeite waar is om in te stappen als de waardering gunstiger niveaus bereikt.

Verzilveren
Uit de top-10 zijn er meer verkopen geweest omdat de aandelen afdoende gewaardeerd raakten. Daaronder Accenture, General Electric, Medtronic, Valeant Pharmaceuticals en Chubb. De beheerders van Aston Montag & Caldwell Growth, FMI Large Cap (FMIHX), en Jensen Quality Growth stellen dat met name Accenture voor een goed rendement heeft gezorgd in de voorbije maanden, maar nu overgewaardeerd lijkt te worden, zodat het tijd is om afscheid te nemen.

USP feb 2016 top 10 sales by conviction

(klik op tabel voor vergroting)

Nog zo’n aandeel dat goed heeft gescoord en waarvan het rendement nu verzilverd wordt, is Alphabet. Dat steeg in het laatste kwartaal van 2015 met zo’n 25 procent door sterke kwartaalcijfers en de aankondiging van een aandeleninkoopprogramma, aldus beheerders Timothy Hartch en Michael Keller van BBH Core Select:

De robuuste omzetgroei en de voortdurende verlaging van de kosten per klik bij mobiele zoektoepassingen droegen bij aan de resultaten. Betere kostendiscipline in heel 2015 en gunstige wisselkoerseffecten hebben de groei van de kosten beperkt en de marges vergroot. De aandeleninkoop markeert een belangrijke wijziging in Alphabets financiële strategie. De koerswinst van het aandeel in 2015 hebben het dichter in de buurt van onze fair value schatting gebracht, en daarom hebben we besloten onze positie te verkleinen.

Verzilveren was dus een belangrijk argument voor het verkopen van een aantal namen in de voorbije weken, niet slechte prestaties op de beurs of met betrekking tot hun eigen resultaten.

Meer over de Ultimate Stock-Pickers
Ultimate Stock-Pickers is een door Morningstar ontworpen concept met één eenvoudig doel: ons eigen onderzoek naar en waardering van aandelen vergelijken met de opinies van professionele vermogensbeheerders. Waar de aandelenanalisten bij Morningstar het grootste deel van hun tijd wijden aan de zoektocht naar kwaliteitsondernemingen tegen aantrekkelijke waarderingen, zou het van nonchalance getuigen als we niet onder ogen zouden zien dat een hele groep mensen buiten Morningstar druk bezig is met hetzelfde. Waarom zouden we dan niet profiteren van de vruchten van hun werk en, terwijl we daarmee bezig zijn, tal van juweeltjes ontdekken die van tijd tot tijd in ons eigen universum van 5-sterrenaandelen belanden?

Wat alle beheerders van aandelenfondsen vinden is voor ons echter minder interessant dan de mening van de beste en meest toonaangevende aandelenbeleggers. Zodoende houden wij een lijst aan van 26 fondsbeheerders die we de moeite waard vinden om te volgen (klik op de link om te zien wie we tot de Ultimate Stock-Pickers rekenen). Deze - Amerikaanse- fondsbeheers en beleggers hebben hun sporen verdiend en Morningstar bewondert hun visie en rendement. De bekendste onder hen is superbelegger Warren Buffett.

Nu de meeste beheerders van institutionele beleggingsfondsen verplicht zijn om hun posities op kwartaalbasis te rapporteren aan de Securities and Exchange Commission (SEC), en Morningstar maandelijkse updates ontvangt van veel beheerders van particuliere beleggingsfondsen, kunnen wij een lijst samenstellen van participaties van de 26 topfondsmanagers en belangrijke veranderingen in hun aandelenposities volgen.

Zodra dat achter de rug is, beoordelen wij de relatieve aantrekkelijkheid van elk afzonderlijk aandeel op basis van het aantal fondsen dat het aandeel aanhoudt en kijken we of er al dan niet aan de positie werd toegevoegd. Ook bekijken we het percentage dat elk aandeel vertegenwoordigt in de portefeuilles van iedere beheerder in de lijst, om het overtuigingsniveau voor een bepaald aandeel te bepalen op basis van het bedrag dat ze eraan toegekend hebben (high-conviction en new money aankopen).

Hierdoor kunnen wij een lijst van topaankopen en topverkopen samenstellen, die we vervolgens via een controleproef vergelijken met onze eigen aandelenwaarderingen. Zo bepalen we of een aandeel nog steeds verkocht wordt tegen een waardering die aantrekkelijk genoeg is om verder onderzoek te rechtvaardigen. Het doel is om aantrekkelijke beleggingsideeën op te doen. We willen een beeld krijgen van hoe de ultieme aandelenbeleggers hun geld aan het werk zetten om een goed rendement te genereren.

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Robert van den Oever  Robert van den Oever is research editor bij Morningstar in Amsterdam

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten