De Morningstar Sustainability Rating: een nieuw perspectief voor beleggers

Morningstar introduceert de Morningstar Sustainability Rating: een nieuwe tool die beleggers inzicht geeft in hoe beleggingsfondsen scoren op het gebied van duurzaamheid.

Jon Hale 16 maart, 2016 | 17:57
Facebook Twitter LinkedIn

De missie van Morningstar is om hulpmiddelen te ontwikkelen die beleggers helpen om de juiste beslissingen te nemen om hun financiële doelen te bereiken. In de afgelopen 30 jaar hebben innovaties zoals de Morningstar Rating, de Morningstar Style Box, de Morningstar Category, de Morningstar Stewardship Grade en de Morningstar Analyst Rating beleggers wereldwijd de mogelijkheid gegeven om beleggingsfondsen en exchange-traded fondsen (ETF’s) te analyseren, te vergelijken, te selecteren en te monitoren.

De Morningstar Sustainability Rating voor beleggingsfondsen past in die traditie en geeft beleggers een nieuwe manier om fondsen te beoordelen op basis van hun duurzaamheidsprofiel en hun onderliggende posities.

Sustainability, ofwel duurzaamheid, is voor veel mensen tegenwoordig belangrijk. In veel onderzoeken uiten burgers hun zorgen over klimaatverandering, milieukwesties, de manier waarop bedrijven met hun werknemers omgaan, en maatschappelijke verantwoordelijkheid van bedrijven. In de beleggingswereld worden deze zorgen vaak aangeduid met de drie begrippen environmental (milieu), social en governance (ondernemingsbestuur), ofwel ESG.

Steeds meer beleggers, in het bijzonder vrouwen en jongeren, hechten er belang aan dat er aandacht is voor ESG in hun portefeuilles. Voor velen hangt deze belangstelling samen met hun maatschappelijke waarden. Ze willen beleggen in bedrijven die hun zorgen omtrent duurzaamheid weerspiegelen.

Voor anderen, waaronder vermogensbeheerders die nu standaard ESG-factoren in hun beleggingsbeleid opnemen, is de belangstelling gedreven door waardecreatie. Vanwege het toenemende besef dat duurzaamheidsaspecten de resultaten van een bedrijf kunnen raken, is het eenvoudigweg verstandig om ESG aspecten mee te nemen in een grondig beleggingsproces, zeker in een proces met een langetermijnperspectief.

Tot nu toe hadden beleggers niet de beschikking over instrumenten om de duurzaamheidsprestaties van een fonds te kunnen beoordelen. Hun keuze was beperkt tot een handvol fondsen die expliciet duurzame of maatschappelijk verantwoorde beleggingsdoelen nastreven. Zulke fondsen, die we kennen als sociaal-maatschappelijk verantwoorde beleggingen, ofwel socially responsible investment (SRI), zijn altijd uitgegaan van uitsluitingsmechanismen gekoppeld aan actief aandeelhouderschap (proxy stemmen, aandeelhoudersmoties indienen of steunen en directe betrokkenheid bij het bedrijf, ook wel engagement genaamd). Tegenwoordig incorporeren de meeste SRI-fondsen ook ESG-factoren in hun selectieproces.

SRI-fondsen komen tegemoet aan de wens van sommigen, maar beleggers die geïnteresseerd zijn in duurzaamheid, zien zich geconfronteerd met twee uitdagingen. Ten eerste zijn er gewoonweg niet zoveel van zulke fondsen. Ze zijn slechts goed voor circa 2 procent van het wereldwijde fondsenuniversum. Sommige SRI-fondsen doen het goed, maar andere zijn er niet in geslaagd om sterke (financiële) prestaties neer te zetten, zodat de keuze nog verder beperkt wordt. De tweede uitdaging is dat er nog geen makkelijke manier was om onafhankelijk te beoordelen hoe goed deze fondsen duurzaamheidsonderwerpen incorporeren.

De Morningstar Sustainability Rating helpt beleggers om deze uitdagingen aan te gaan en om duurzaam beleggen in de praktijk te brengen. Door de ratings te gebruiken, kunnen beleggers onafhankelijk beoordelen of een SRI-fonds zijn belofte waarmaakt door te beleggen in bedrijven die duurzaamheid het best toepassen. Sterker nog, omdat Morningstar de Sustainability Rating toepast op ieder fonds waarvoor er voldoende data over de onderliggende posities beschikbaar zijn (op dit moment circa 20.000 fondsen in totaal), kunnen beleggers verder kijken dan alleen SRI fondsen en ook conventionele fondsen overwegen die beleggen in bedrijven die goed scoren op ESG-factoren.

Samenvattend, beantwoordt de Morningstar Sustainability Rating aan een vraag uit de markt naar een betrouwbaardere, objectieve manier om te evalueren of hun beleggingen best practices op het gebied van duurzaamheid weerspiegelen.

Zo werkt de rating
De Morningstar Sustainability Rating is een maatstaf voor hoe goed de bedrijven waarin een fonds belegt, omgaan met hun ESG risico’s en kansen. We gebruiken ESG-data op bedrijfsniveau van Sustainalytics, een toonaangevende aanbieder van ESG ratings en onderzoek, om onze ESG Rating te berekenen. Alle fondsen die ten minste 50 procent van hun vermogen hebben belegd in bedrijven die een ESG-rating van Sustainalytics hebben, krijgen van Morningstar een rating.

John Hale ESG intro article graph 1

We kennen de Sustainability Rating aan een fonds toe in twee stappen: ten eerste stellen we een Morningstar Portfolio Sustainability Score vast. Die score is een activa-gewogen gemiddelde van de genormaliseerde ESG-scores op individueel bedrijfsniveau, met een aftrek voor de controverses waar de bedrijven uit de portefeuille mee te maken hebben (Meer informatie over de methodologie van Sustainalytics vindt u in het methodologiedocument over de Morningstar Sustainability Rating). We normaliseren de Sustainalytics ESG scores voor de individuele bedrijven om ze vergelijkbaar te maken met bedrijven uit andere sector peer groups, hetgeen noodzakelijk is om gediversifieerde portfolio’s te beoordelen.

Vervolgens verdelen we de fondsen per Morningstar categorie in vijf normaal gedistribueerde groepen door de Portfolio Sustainability Score van een fonds te vergelijken met die van zijn categoriegenoten uit de Morningstar Categorie.

John Hale ESG intro article graph 2

Hoe de Morningstar Sustainability Rating te gebruiken

Beleggers, en zij die hen helpen bij hun beslissingen, kunnen de Portfolio Sustainability Score gebruiken om na te gaan hoe goed de bedrijven in een portefeuille omgaan met hun ESG risico’s en kansen, in vergelijking met hun sector peer group. Scores boven 50 geven aan dat, gemiddeld, de posities van een fonds tot de bovenste helft van hun sector peer group behoren. Beleggers kunnen de Sustainability Rating gebruiken om een fonds te beoordelen in vergelijking met andere fondsen in dezelfde Morningstar Categorie.

John Hale ESG intro article graph 3

Ze kunnen die gebruiken om te beoordelen hoe goed de fondsen die ze al bezitten duurzame best practices toepassen of beleggingen die ze op het oog hebben, bekijken door een duurzame bril. Ze kunnen de rating ook gebruiken om na te gaan hoe goed SRI-fondsen hun mandaat naleven. Ten slotte voorzien de rating en de onderliggende berekeningen beleggers van een grote hoeveelheid data die ze tot zich kunnen nemen en er hun eigen conclusies uit kunnen trekken over hoe hun investeringen zich uitbetalen – zowel in risico als in rendement – als het gaat om duurzame uitgangspunten opnemen in een portfolio.

Conclusie
Onze Sustainability Rating is zeker niet het laatste woord over duurzaamheid, maar een belangrijke eerste stap op weg naar betere tools voor beleggers maken waarmee ze fondsen kunnen beoordelen op basis van duurzame beleggingsprincipes. De rating helpt beleggers om fundamentele vragen te beantwoorden, zoals: hoe goed gaan de bedrijven waar mijn fonds posities in heeft, om met de risico’s en kansen van de duurzame uitdagingen waarmee ze geconfronteerd worden? De rating geeft daar een objectief en robuust antwoord op door data van posities in een fonds te analyseren, portfolio scores te berekenen en fondsen te vergelijken op een uniforme en betrouwbare manier. Het is een vooruitgang die duurzaam denkende beleggers kan helpen om betere resultaten te boeken op het gebied van ESG kansen en risico’s.

Lees en bekijk meer over de introductie van ESG:

- Wat betekent de Morningstar Sustainability Rating voor beleggers?

- Het duurzame universum voor de belegger groeit

- Fondsen die expliciet duurzaam beleggen voegen de daad bij het woord 

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Jon Hale  Jon Hale is a consultant with Morningstar Institutional Investment Consulting.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten