Waarom introduceert Morningstar de Sustainability Rating?

De Morningstar Sustainability Rating voorziet in de groeiende vraag van beleggers om hun bestaande en beoogde beleggingen te kunnen beoordelen op ESG-criteria. Die toenemende interesse in duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord beleggen is de reden waarom Morningstar met de Sustainability Rating beleggers een nieuw hulpmiddel biedt.

Robert van den Oever 21 maart, 2016 | 11:42
Facebook Twitter LinkedIn

Morningstar introduceert de Morningstar Sustainability Rating omdat beleggers steeds meer belang hechten aan het duurzame beleid van bedrijven in hun beleggingsportefeuille. De Morningstar Sustainability Rating helpt beleggers om na te gaan hoe goed de bedrijven in een portefeuille de ESG-zaken aanpakken die het dicht bij hun sector liggen, en om fondsen aan de hand van ESG-factoren met elkaar te vergelijken, binnen categorieën, en met benchmarks.

Duurzaam beleggen is niet langer een niche-activiteit, zegt Joe Mansueto, CEO en chairman van Morningstar, in zijn introductie van ESG: 'Nieuwe generaties beleggers over de hele wereld zoeken naar manieren om erachter te komen of hun beleggingen de beste duurzame aanpak weerspiegelen, omdat duurzaamheid strookt met hun persoonlijke waarden of eenvoudigweg omdat ze denken dat het to beter beleggingsresultaat leidt.'

Tot nu toe was er een gebrek aan informatie en hulpmiddelen die beleggers kunnen gebruiken om hun beleggingen op duurzaamheid te kunnen beoordelen, in het bijzonder op portefeuilleniveau. De Morningstar Sustainability Rating voorziet hierin.

Maatschappelijk verantwoord
Tot dusver zijn beleggers bekend met de term maatschappelijk verantwoord beleggen, ofwel socially responsible investing (SRI), die ook tegenwoordig nog veel gebruikt wordt en ook vaak wordt afgekort tot verantwoord beleggen. SRI is een op waarden gebaseerd beleggingsproces dat in hoofdzaak is gebaseerd op uitsluiting om blootstelling aan bepaalde soorten producten of sectoren uit te bannen.

Maatschappelijk verantwoord beleggen is toe te snijden op de specifieke wensen van in ieder geval grote beleggers. Zij kunnen aangeven welke producten of sectoren ze willen uitsluiten uit hun portefeuille, en voor vermogensbeheerders die portefeuilles bouwen die zulke gebieden vermijden. Een aantal beleggingsfondsen gebruiken enkele van de meest gebruikte uitsluitingsschema's om eenzelfde benadering te kunnen bieden als individuele beleggers.

Verder dan SRI
Mettertijd raakten veel SRI-gerichte beleggers echter meer geïnteresseerd in zaken zoals het milieu, personeelsbeleid, productveiligheid en de wereldwijde leveringsketen, vertelt Haywood Kelly, Global Head of Research bij Morningstar. Beleggers konden zulke kwesties niet zomaar uit hun portefeuilles weren zonder eerst uitgebreider onderzoek te doen. Deze kwesties waren regelmatig stof tot discussie tussen verantwoord georïenteerde beleggers in de bedrijven waar ze in belegden.

Hoewel de SRI-fondsen voorzien in de behoeften van sommigen, hebben beleggers die geïnteresseerd zijn in duurzaamheid te maken met twee uitdagingen. Ten eerste zijn er eenvoudigweg niet zoveel van zulke fondsen. Ze zijn goed voor slechts ongeveer 2 procent van het wereldwijde fondsenuniversum. Sommige SRI-fondsen doen het goed, maar andere zijn er niet in geslaagd om sterke prestaties neer te zetten, zodat de keus nog verder beperkt wordt. De tweede uitdaging is dat er tot dusver nog geen makkelijke manier was om onafhankelijk na te gaan hoe goed zij duurzaamheid incorporeren. De Morningstar Sustainability Rating helpt beleggers om die uitdagingen aan te gaan en duurzaam beleggen in de praktijk te brengen.

Meer onderzoek en analyse
Verantwoord beleggen ontwikkelde zich door ESG-kwesties te omarmen, hetgeen leidde tot de op ESG gebaseerde analyse van bedrijven. Daardoor spelen onderzoeksbedrijven zoals Sustainalytics, wiens ESG-data op bedrijfsniveau aan de basis liggen van Morningstar's Sustainability Ratings, een belangrijke rol in het analyseren van bedrijven over een breed spectrum van ESG-punten.

Ook rapporteren steeds meer bedrijven over wat zijn aan duurzaamheid doen, zodat het voor onderzoekers en beleggers makkelijker wordt om ESG-gerelateerde risico's en kansen die samenhangen met beleggen in een bedrijf, te beoordelen. Samen met een toenemende hoeveelheid academisch en professioneel onderzoek die het gewicht van ESG-factoren aangeeft, heeft dat meer beleggers aangezet om ook verantwoorde beleggingsstrategieën te volgen.

De markt vroeg erom
Met andere woorden, de markt vroeg om een manier om inzicht te krijgen in de duurzaamheid van beleggingen. Volgens de Nielsen Global Survey of Corporate Social Responsibility uit 2014 zei ruim de helft van de ondervraagde respondenten dat ze bereid zouden zijn om meer te betalen voor producten en diensten van bedrijven die een positief sociaal en milieubewust effect nastreven. Tweederde zei bij voorkeur te willen werken bij een maatschappelijk verantwoord opererend bedrijf.

Als het gaat om beleggen, bleek uit een onderzoek van Morgan Stanley uit 2015 dat 71 procent van de respondenten aangaf dat zijn geïnteresseerd waren in duurzaam beleggen. Groeiende interesse in duurzaam beleggen is terug te zien in het toenemend beheerd vermogen in duurzame portefeuilles en in het aantal vermogensbeheerders wereldwijd dat de door de Verenigde Naties gesteunde Principles for Responsible Investment (PRI) onderschrijven. In 2015 is het aantal financiële instellingen dat het PRI initiatief ondertekende, gestegen met 29 procent en per januari 2016 hebben bijna 1.500 bedrijven die samen ruim 59 biljoen US dollar onder beheer hebben, zich aangesloten bij de wereldwijde netwerk van beleggers die verantwoord beleggen promoten.

Breed gedragen interesse
De belangstelling voor duurzaam beleggen is in het bijzonder groot onder vrouwen en jongere beleggers, twee groepen die snel aan invloed winnen als beslissers met betrekking tot beleggen.

Vanwege de breed gedragen, groeiende interesse voor duurzaam beleggen over de hele wereld, hebben beleggers betere tools nodig die hen helpen om te bepalen of de beleggen die zij bezitten of overwegen, duurzame best practices weerspiegelen. Daarom hebben we de Morningstar Sustainability Rating ontwikkeld voor fondsen en duurzaamheidsscores gebaseerd op ESG criteria.

Lees meer:

- De Morningstar Sustainability Rating: een nieuw perspectief voor beleggers

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Robert van den Oever  Robert van den Oever is research editor bij Morningstar in Amsterdam

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten