Hoe de Morningstar Sustainability Rating te gebruiken?

De Morningstar Sustainability Rating helpt beleggers om de mate van duurzaamheid van hun portefeuille vast te stellen en om duurzaamheidsdoelen te stellen. Na de nadere blik op de methodologie leggen we deze keer uit hoe u de Rating kunt gebruiken bij uw beleggingsbeleid.

Robert van den Oever 31 maart, 2016 | 9:33
Facebook Twitter LinkedIn

De Morningstar Sustainability Rating stelt beleggers in staat om te beoordelen hoe goed bedrijven in een beleggingsportefeuille hun risico’s en kansen aanpakken. De rating maakt het ook mogelijk om fondsen aan de hand van specifieke factoren op het gebied van milieu (Environmental), sociaal (Social) en ondernemingsbestuur (Governance), ofwel ESG, te vergelijken binnen categorieën en ten opzichte van benchmarks.

De ratings kunnen dienen als eerste oordeel voor beleggers die conventionele fondsen bezitten en geïnteresseerd zijn in duurzaamheid en ESG-factoren. Ze zijn eveneens een bruikbaar startpunt voor beleggers die dieper willen ingaan op het beleggingsbeleid van een fondsmanager en hoe zich dat verhoudt tot duurzaam beleggen. De ratings helpen beleggers om de mate van duurzaamheid vast te stellen in hun bestaande portefeuilles en om duurzaamheidsdoelen te stellen.

Daadwerkelijk duurzaam of niet
De meeste van de ruim 20.000 fondsen met een Morningstar Sustainability Rating zijn conventioneel. Fondsen met een expliciet duurzaam of maatschappelijk verantwoord mandaat maken slechts 2% van het totale fondsenuniversum uit. De rating laat zien of die toegewijde fondsen zich daadwerkelijk aan hun mandaat houden of niet. En voor de conventionele fondsen toont de rating hoe goed, en in welke mate zij duurzaamheid oppakken.

‘De rating helpt om inzicht te krijgen in hoeverre een fondsmanager daadwerkelijk in duurzame ondernemingen belegt’, licht Steven Smit, Global Project Leader ESG en CEO Morningstar Benelux, toe: ‘De belegger kan de intentie die een fonds en zijn manager hebben neergezet, nu toetsen. We kijken naar de holdings in een portefeuille, dus naar wat een fonds daadwerkelijk doet in plaats van wat het zegt te doen.’

‘Klanten die dat willen, kunnen hun geld met behulp van de Sustainability Rating alloceren in de richting van duurzame fondsen’, vult Haywood Kelly, Morningstar’s Head of Global Research aan. Hij verwacht dat er meer geld in de richting van expliciet duurzame beleggingen zal gaan stromen, nu beleggers daar beter inzicht in hebben: ‘Er is een goede kans dat er miljarden euro’s naartoe zullen stromen. Duurzaam zal in de komende 5 tot 10 jaar flink gaan groeien, zo is onze verwachting. Uiteindelijk zal ESG mainstream worden en net zo’n sleutelfactor worden voor fondsenbeoordeling als andere maatstaven die we hanteren.’

  • Bekijk hier een video waarin Haywood Kelly meer achtergronden bij de Morningstar Sustainability Rating geeft.
  • En hier legt Morningstar's fondsanalist Muna Abu-Habsa uit hoe de Sustainability Rating werkt en hoe de methodologie in elkaar steekt.

 

Rating is portefeuille-gebaseerd
Het is belangrijk op te merken dat de Morningstar Sustainability Rating portefeuille-gebaseerd is en niet prestatie-gebaseerd. De rating weerspiegelt niet de prestaties van een fonds op ofwel absolute ofwel risico-gewogen basis en evenmin is het een kwalitatieve evaluatie door Morningstar van de verdiensten. De rating geeft alleen informatie over de ESG-prestaties van de bedrijven in een portefeuille. De Morningstar Sustainability Rating moet dus niet worden gezien als een aanbeveling voor fondsen.

Altijd in samenhang
De Morningstar Sustainability Rating moet niet de enige basis onder een beleggingsbeslissing zijn. De rating moet gebruikt worden in samenhang met andere, traditionele maatstaven voor risico, rendement en beleggingsstijl. Ook spelen kwalitatieve beoordelingen van het beleggingsbeleid van een fonds en hoe goed dat in de loop der jaren is uitgevoerd, een rol.

Aangezien de Morningstar Sustainability Rating een puur portefeuille-gebaseerde maatstaf is, heeft deze geen impact op de Morningstar Rating voor beleggingsfondsen, en omgekeerd. Dat geldt ook voor de Stewardship Grades die we aan vermogensbeheerders toekennen.

De volledige methodologie achter de Morningstar Sustainability Rating vindt u hier.

Belangrijke eerste stap
Morningstar’s Sustainability Rating is een belangrijke eerste stap om beleggers te voorzien van betere hulpmiddelen om beleggingsfondsen te beoordelen en te vergelijken op basis van duurzame uitgangspunten. Er komt dus nog meer aan. Smit: ‘We kijken waar we ESG en de Sustainability Rating nog verder kunnen uitbreiden. Daarbij speelt de feedback die we krijgen van onze gebruikers een belangrijke rol. Dit is nog maar het begin.’

In de nabije toekomst zal Morningstar wat meer kwalitatieve informatie over duurzaamheid van fondsen verstrekken, stelt Kelly: ‘ Met kwalitatieve informatie kunnen we een completer beeld van een fonds geven.’

De Morningstar Sustainability Rating helpt dus beleggers om fundamentele vragen op het gebied van duurzaamheid te beantwoorden, zoals ‘Hoe goed gaan de bedrijven waar mijn fonds posities in heeft om met de risico’s en kansen die samenhangen met de duurzame uitdagingen waar ze voor staan?’

De rating doet dat voor ze, objectief en duidelijk, met gebruikmaking van de data over de posities in een fonds, door portefeuille scores te berekenen en fondsen te vergelijken op een uniforme, betrouwbare manier. Dat is een voordeel dat beleggers die duurzaam willen gaan, helpt om tot betere resultaten te komen in termen van ESG kansen en risico’s.

Lees meer over de ESG en de Morningstar Sustainability Rating:

- Nederlandse fondsen langs de duurzame meetlat

- Hoe duurzaam zijn duurzame fondsen?

- Hoe werkt het? Een nadere blik op de methodologie

- Waarom introduceert Morningstar de Sustainability Rating?

- De Morningstar Sustainability Rating: een nieuw perspectief voor beleggers

 

 

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Robert van den Oever  Robert van den Oever is research editor bij Morningstar in Amsterdam

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten