Morningstar verlaagt fondshuis rating Delta Lloyd Asset Management naar Negative

Morningstar plaatste Delta Lloyd Asset Management en zijn fondsen vorig jaar zomer nog Under Review vanwege de betrokkenheid van het fondshuis bij een voorkenniszaak. Na diverse gesprekken te hebben gevoerd met het management en verscheidene fondsbeheerders, is Morningstar tot de conclusie gekomen dat het fondshuis de afgelopen jaren flink aan kwaliteit heeft ingeboet.

Niels Faassen 21 april, 2016 | 15:39
Facebook Twitter LinkedIn

Onrust binnen Deelnemingen
Het vertrek van diverse vooraanstaande beheerders heeft Delta Lloyd een zware slag toegebracht. In 2013 is het zich meer gaan richten op de obligatie- en de deelnemingenfondsen, maar juist hier zagen wij sindsdien een hoog personeelsverloop. Zo vertrok in 2014 CEO/CIO Alex Otto, gevolgd door hoofd Aandelen Jack Jonk in 2015. Beiden waren weliswaar niet meer fulltime betrokken bij de Deelnemingen-strategieën, maar drukten daar nog wel hun stempel op. Nadien zijn hier nog drie beheerders vertrokken, zonder dat er vervanging is aangesteld. Zo verruilde Geert-Jan Hoppers Delta Lloyd voor MN Services en verlieten Sandra van der Meer-de Brouwer en Adrianne van Vliet eveneens het fondshuis.

Personeel verloop binnen obligaties
Het verloop beperkte zich niet uitsluitend tot de Deelnemingen strategieën. Ook binnen de obligatieteams van Delta Lloyd bespeuren wij het nodige verloop. Zo baarde het vertrek van Sandor Steverink, hoofd Rente, begin 2016, het nodige opzien. Daarnaast maakte Arnold Gast, hoofd Credits, de overstap naar Delta Lloyd’s Investment Office. Beiden worden opgevolgd door beheerders die reeds deel uitmaken van de obligatieteams.

Ook binnen deze teams zijn er een aantal personele mutaties geweest. Zo vertrok een kwantitatieve beheerder van het rente team en stapten er twee credit beheerders over naar het Private Debt Fund van Delta Lloyd.

Hierdoor vinden wij de huidige obligatieteams aan de kleine kant. Dit baart ons zorgen gelet op de brede waaier aan activiteiten en het ruime beleggingsuniversum. Er staan weliswaar enkele vacatures open om deze posities deels op te vullen, maar Delta Lloyd is in het recente verleden niet in staat gebleken ervaren beheerders aan te trekken.

AFM boete
Onduidelijk is in hoeverre dit personele verloop verband houdt met de voorkenniszaak in 2012: de AFM beboette het fondshuis voor een onbeheerste bedrijfsvoering en een slecht functionerende compliance afdeling. De zaak draait om het misbruik van voorkennis door de verzekeraar in juni 2012 bij de introductie van een vaste rekenrente voor verzekeringsmaatschappijen.

Met deze informatie in het achterhoofd besloot Delta Lloyd tot de afbouw van een substantiële derivatenpositie om hiermee financieel voordeel te behalen. De DNB becijferde het totale voordeel van deze transactie op 21,6 miljoen euro. Onder leiding van de nieuwe CEO/CIO Jacco Maters heeft het fondshuis diverse verbeteringen doorgevoerd op het vlak van risicomanagement, compliance en IT. De tijd zal leren hoe effectief deze maatregelen zullen zijn.

Fondshuis Rating
De fondshuis rating, ook wel de parent rating genoemd, is één van de vijf pijlers waarop Morningstar beleggingsfondsen beoordeeld. De term ‘rentmeesterschap’ staat hierbij centraal. Wij geven de voorkeur aan fondshuizen die zich écht bekommeren om het in stand houden en/of laten groeien van het vermogen van hun beleggers, bij wie de belangen parallel lopen aan die van hun beleggers en die duidelijke keuzes maken bij wat ze hun klanten aanbieden, niet zozeer op basis van hypes in de markt, maar op basis van eigen kunnen en bewezen expertise en daarmee toegevoegde waarde bieden.

Lees ook:

- Morningstar verlaagt rating voor obligatiefondsen Delta Lloyd Asset Management

Lees eerdere artikelen over Delta Lloyd:

Morningstar plaatst alle Delta Lloyd fondsen 'Under Review'

Sandor Steverink: obligatiespecialist in aandelen

Forse maar noodzakelijke veranderingen bij Delta Lloyd Deelenmingen Fonds

Zal Delta Lloyd Deelnemingen Fonds de storm trotseren?

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Niels Faassen

Niels Faassen  is fondsanalist bij Morningstar Benelux.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten