Morningstar verlaagt rating voor obligatiefondsen Delta Lloyd Asset Management

Nadat Morningstar eerder de obligatiefondsen van Delta Lloyd enige tijd Under Review had geplaatst, verlaagt de fondsenbeoordelaar nu zijn Analyst Ratings voor deze fondsen van Bronze naar Neutral. Door diverse personele mutaties is de convictie in deze fondsen afgenomen.

Niels Faassen 21 april, 2016 | 15:39
Facebook Twitter LinkedIn

De Delta Lloyd obligatiefondsen werden tot voor kort beheerd door Arnold Gast en Sandor Steverink, voormalig hoofden van respectievelijk het credit en rente team. Gast zal door zijn aanstelling als hoofd van Delta Lloyd’s Investment Office het beheer geleidelijk overdragen aan Wee Mien Cheung.

Deze overdracht valt min of meer samen met het vertrek van Sandor Steverink. Hij wordt opgevolgd door Hicham Zemmouri. Cheung en Zemmouri maken al geruime tijd deel uit van het obligatieteam bij Delta Lloyd. Cheung beheert sinds 2006 bedrijfsobligatiefondsen voor Delta Lloyd, terwijl Zemmouri eerder emerging market debt beheerde voor Shell Asset Management Company en als econoom bij ABN-Amro werkte.

Gebrek aan track record
Zowel Cheung als Zemmouri beschikken echter niet over een publiek track record als hoofdbeheerder op relevante obligatiestrategieën. Dit maakt het lastig om hun kwaliteiten te beoordelen. Verder betreuren wij het nodige verloop in het beheerteam in de afgelopen jaren. Zo is er een aantal beheerders vertrokken en heeft een tweetal credit beheerders de overstap gemaakt naar het Private Debt Fund.

Hierdoor zijn de credit- en renteteams momenteel vrij krap bezet, met respectievelijk 5 en 4 beheerders, zeker met het oog op de brede waaier aan fondsen en mandaten en hun ruime definitie van het beleggingsuniversum. Zo beheert het renteteam momenteel met slechts vier beheerders staats- en staatsgerelateerde obligaties in zowel euro’s als Amerikaanse dollars. Daarnaast heeft men ook nog een mandaat onder beheer voor emerging market debt local currency.

Er staat een aantal vacatures open maar het is nog maar de vraag hoe deze worden ingevuld. Delta Lloyd is in het recente verleden namelijk niet in staat gebleken ervaren beheerders aan te trekken.

Beleggingsproces
Dat de beheerders zich qua portefeuillesamenstelling weinig aantrekken van benchmarks blijkt uit de exotische posities die we regelmatig in de portefeuilles aantreffen. In de loop van 2012/2013 zijn de obligatiefondsen steeds meer gaan beleggen in emerging markets. Dit betrof niet alleen corporates uit deze landen, maar ook staatsobligaties. Te denken valt dan bijvoorbeeld aan papier uit Mongolië, Bahrein en Marokko. Een deel hiervan is in de loop van 2013/2014 weer afgebouwd, maar per eind februari 2016 heeft men nog steeds een (beperkte) allocatie naar obligaties uit Zuid-Korea, Mexico en Costa Rica.

Onder de nieuwe hoofdbeheerders verwachten wij geen substantiële wijzigingen in het proces. Wel vragen wij ons of in hoeverre de kwaliteit van de executie gewaarborgd blijft gezien de beperkte teamomvang en het personele verloop.

Sterke resultaten uit het verleden...
Dat de obligatiefondsen van Delta Lloyd in het verleden zeer gunstige rendementen voor hun beleggers hebben geboekt, staat buiten kijf. Desondanks is ons enthousiasme over de obligatiefondsen van Delta Lloyd getemperd.

Door de overdracht van het beheer van Arnold Gast naar Wee Mien Cheung, het vertrek van Sandor Steverink en de aanstelling van Hicham Zemmouri als het nieuwe Hoofd Rente, in combinatie met de overige mutaties binnen de beheerteams, zijn de langetermijnresultaten naar onze mening slechts van beperkte relevantie. Nadat wij de obligatiefondsen enige tijd Under Review hadden staan, verlagen wij onze ratings dan ook van Bronze naar Neutral.

DLAM fondsen tabel vrijstaand 21 04 2016

Lees ook:

- Morningstar verlaagt fondshuis rating Delta Lloyd Asset Management naar Negative

Lees eerdere artikelen over Delta Lloyd:

Morningstar plaatst alle Delta Lloyd fondsen 'Under Review'

Sandor Steverink: obligatiespecialist in aandelen

Forse maar noodzakelijke veranderingen bij Delta Lloyd Deelenmingen Fonds

Zal Delta Lloyd Deelnemingen Fonds de storm trotseren?

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Niels Faassen

Niels Faassen  is fondsanalist bij Morningstar Benelux.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten