Ouderen voelen gevolgen van uitholling pensioensysteem

De ouderenbond luidde onlangs de noodklok. Bijna de helft van de gepensioneerden kan niet rondkomen van hun pensioen, terwijl veel ouderen al bezuinigen op de dagelijkse boodschappen of sociale activiteiten. Een kwart van deze mensen ziet geen verdere mogelijkheden meer voor extra bezuinigingen. Schrikbarende cijfers! De gevolgen van de jarenlange geleidelijke uitholling van het systeem begint zijn tol te eisen.

Greetje Remmerde 25 april, 2016 | 16:00
Facebook Twitter LinkedIn

1. Van eindloon naar middelloon
Ons millennium begon met een forse verschuiving van eindloon naar middelloonregelingen. De oorzaak hiervan lag in het feit dat er in de jaren ’90, toen de bomen nog tot in de hemel groeiden, te luxe pensioenregelingen waren toegezegd. Toen de financiële markten terugvielen, moest er op grote schaal versoberd worden en een middelloonregeling is voor werkgevers nu eenmaal goedkoper dan een eindloonregeling.

Gepensioneerden zijn echter wel beter af met een eindloonregeling. Immers, een pensioen dat gebaseerd is op het laatste loon, is bijna altijd hoger dan een pensioen dat uitgaat van het gemiddeld loon. Voor werknemers die carrière maken geldt dit nog sterker, en vooral wanneer het een carrière op latere leeftijd betreft. Bij een verandering van een eindloonregeling in een middelloonregeling gaan carrièremakers er zo maar 20 tot 30% op achteruit. Bij minder steile carrières betekent middelloon zo’n 15% minder pensioen.

2. Van middelloon naar beschikbare-premieregeling
Een volgende aardverschuiving in pensioenland zet daarna al snel in: waar in de jaren ’90 van de vorige eeuw de beschikbare-premieregeling nog een onbekend verschijnsel was, is dit nu de snelst groeiende pensioenvorm. Als deze trend doorzet, zal de beschikbare-premieregeling de middelloonregeling voorbijstreven als meest voorkomende pensioensysteem.

Voor werkgevers is het aantrekkelijke van deze regeling dat de kosten beter beheersbaar en voorspelbaarder zijn dan bij de middelloonregeling het geval is. De consequentie is dat meer risico’s op het bordje van de werknemer komen te liggen. Dat is leuk zolang de markten stijgen, maar dat de realiteit weerbarstiger is, weten we inmiddels allemaal. Uit ervaring.

3. Geen indexatie
Een andere sluipmoordenaar is de gemiste indexatie. Een van de grotere pensioenfondsen van ons land heeft de afgelopen zes jaar niet geïndexeerd. Het resultaat is wederom een flinke pensioenkorting van gemiddeld bijna 12%. De seinen voor toekomstige indexatie staan voorlopig nog wel even op rood.

Eind in zicht?
Verder zijn alle mogelijkheden op eerder stoppen met werken (VUT en prepensioen) al weggestreept en nog steeds hebben onze pensioenfondsen te weinig vlees op de botten. Tel daar de toenemende vergrijzing, hogere levensverwachting en tegenvallende financiële markten bij op en je hoeft geen hogere wiskunde te hebben gestudeerd om te begrijpen dat er op korte termijn geen grote verbeteringen in het verschiet liggen. Bereid je eerder voor op verdere verslechtering! Weliswaar studeren de deskundigen op een oplossing voor dit probleem, maar verwacht geen wonderen. Alleen een wonderbaarlijke economische groeispurt zou de pensioenen van vroeger terugbrengen.

Heimwee naar het riante verleden? Geen nood! Een goed pensioen is nog steeds mogelijk, alleen moet je daar wel meer zelf aan doen: door op tijd keuzes te maken en te plannen kom je een heel eind.

Disclaimer - Op verzoek van Morningstar schrijft Greetje Remmerde van pensioendoehetzelf.nl over personal finance met de nadruk op pensioen. Haar columns helpen mensen om betere beslissingen voor hun pensioen te nemen. Meningen en visies in deze artikelen zijn die van de externe partij en niet van Morningstar. Morningstar is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Lees ook eerdere columns van Greetje Remmerde:

- Paniek om pensioenkorting

- De gevaren van nabestaandenpensioen op risicobasis

- 7 redenen om niets aan je pensioen te doen

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Greetje Remmerde  Greetje Remmerde schrijft als freelancer voor Morningstar voornamelijk over pensioen en personal finance.

© Copyright 2022 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings