Nog een manier om de Morningstar Sustainability Rating te gebruiken

De Morningstar Sustainability Rating geeft beleggers een hulpmiddel om de posities in een beleggingsfonds te vergelijken met zijn categoriegenoten op het gebied van duurzaamheidsfactoren: Environmental (milieu), Social (sociaal) en Governance (goed ondernemingsbestuur), ofwel ESG. Kijken we gedetailleerder naar de onderliggende raw sustainability score, dan zien we relevante duurzaamheidsoverwegingen op een breder niveau.

Facebook Twitter LinkedIn

De introductie van de Morningstar Sustainability Rating hoort bij onze doelstelling om beleggers te helpen bij hun beleggingsbeslissingen. Tot nu toe moesten beleggers de fondshuizen op hun woord geloven als het ging om het duurzaamheidsprofiel van hun fondsen. De eerste bevindingen met de Morningstar Sustainability Rating tonen aan dat in Europa fondsen met een expliciet duurzaam mandaat over het geheel genomen hun belofte inderdaad nakomen. Deze fondsen presteren beter op duurzaamheid dan hun generieke categoriegenoten.

Morningstar’s benadering onderscheidt zich door het verbinden van onze uitgebreide database met portefeuille-informatie en analyse van peer groups met behulp van informatie over ESG en controverses die afkomstig is van Sustainalytics. Door fondsen op ESG-criteria te vergelijken met hun categoriegenoten, vergelijken we appels met appels en kunnen we beleggers laten zien hoe goed de bedrijven waar een fonds in belegt omgaan met ESG-factoren in vergelijking met andere fondsen in dezelfde categorie. Vergelijken binnen een categorie met gelijksoortige fondsen houdt, naast het creëren van een gelijk speelveld, ook rekening met zaken als regio’s en beleggingsstijl.

De Morningstar Sustainability Rating bestaat uit twee componenten: de ESG score van de portefeuille en controverse. De portefeuille ESG score wordt genormaliseerd met een mediaan van 50. Morningstar gebruikt de controverses (aangepast aan de Morningstar methodologie) uit de portefeuille ESG score en past aan de hand daarvan een aftrek toe om tot een Morningstar Sustainability Score te komen.

Europees fondsenuniversum
Het Europese fondsenuniversum is zeer divers met bijna 40.000 fondsen. Morningstar heeft bijna 300 fondscategorieën. Sommige hebben van nature een beperkt spectrum, zoals sectorfondsen, of aandelenfondsen op één land, zoals Aandelen Nederland of Aandelen Noorwegen. Morningstar hanteert zo’n uitgebreid palet aan categorieën om relevante data te genereren die in het belang van de belegger zijn.

Van de Europese fondsen hebben er nu zo’n 20.000 een Morningstar Sustainability Rating gekregen. Nu de Sustainability Ratings binnen de categorieën zijn toegekend, kunnen beleggers ook de raw sustainability score gebruiken om in een bredere context te beoordelen hoe effectief de bedrijven in een fonds ESG inspanningen doen. Neem bijvoorbeeld de Morningstar Categorieën die de expliciet duurzame fondsen omvatten, zoals Sector Ecologie of Sector Alternatieve Energie. Deze categorieën kunnen, gezien de manier waarop de duurzaamheidsrating in elkaar zit, een hogere standaard laten zien dan bijvoorbeeld de categorie Aandelen Emerging Markets.

De raw sustainability scores van fondsen vergelijken kan ook een geschikte benadering zijn voor beleggers die de ESG kwaliteiten van een bepaalde set fondsen met een meer absolute blik willen bekijken, ongeacht het terrein waarop zij beleggen.

Distributie van de Morningstar Sustainability Rating in Europa

How to use Morningstar Sustainability Score v2 tabel TF

Als een fonds een Sustainability Score van boven de 52 heeft, dan presteert het in de duurzaamste helft van het totale Europese fondsenuniversum. Als het fonds meer dan 60 scoort, dan behoort het fonds tot de 5% best presterende in het Europese universum per eind maart 2016. Bedenk wel dat de Morningstar Sustainability Rating wordt bepaald na verwerking van de controverses. Morningstar draait de controverse vaststelling van Sustainalytics om en legt er een nieuwe schaalverdeling overheen, zodanig dat de controverse bepaling van een individueel bedrijf ten hoogste 20 kan bedragen. Op portefeuilleniveau komt de controversebepaling in Europa gemiddeld uit op 5.

Conclusie
Beleggers kunnen de Morningstar Sustainability Rating en Score op twee manieren gebruiken. De ene is om aan de hand van de Morningstar Sustainability Rating de best-in-class fondsen te vinden binnen de Morningstar Categorieën.

De tweede manier is om de Morningstar Sustainability Score te gebruiken om na te gaan welke fondsen bedrijven in hun portefeuille hebben die de belegger bij zijn duurzaamheidsdoelen vindt passen. Het gebruiken van bovenstaande distributie helpt beleggers om vast te stellen welk niveau van Morningstar Sustainability Score aan hun wensen voldoet en welk niveau dat niet doet.

Meer weten over de Morningstar Sustainability Rating?

  • Bekijk hier een video waarin Haywood Kelly, Morningstar's Head of Global Research, meer achtergronden bij de Morningstar Sustainability Rating geeft.
  • En hier legt Morningstar's fondsanalist Muna Abu-Habsa uit hoe de Sustainability Rating werkt en hoe de methodologie in elkaar steekt.

Lees meer over de ESG en de Morningstar Sustainability Rating:

- Hoe duurzaam zijn duurzame fondsen?

Nederlandse fondsen langs de duurzame meetlat

Zo kun je de Morningstar Sustainability Rating gebruiken

Waarom Morningstar de Sustainability Rating introduceert

Zo werkt het: een nadere blik op de methodologie

De Morningstar Sustainability Rating: een nieuw perspectief voor beleggers

 

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Thomas Furuseth

Thomas Furuseth  var analytiker og redaktør på Morningstar.no i perioden 2006 til og med mai 2020. Han jobber nå i DNB. Han har en mastergrad i økonomi fra Handelshøyskolen BI med spesialisering i finans.

© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten