Top 5 duurzame aandelen: Hoogste score voor ASN

De top 5 van wereldwijd beleggende aandelenfondsen op basis van duurzaamheidsscores staat vol fondsen met een duurzaam mandaat. Het ASN Duurzaam Aandelenfonds scoort van allemaal het hoogst.

External Writer 12 september, 2016 | 11:01
Facebook Twitter LinkedIn

Sinds begin dit jaar kent Morningstar zogenaamde sustainablity ratings toe aan beleggingsfondsen. Voor Fondsnieuws zette de fondsenbeoordelaar de best scorende fondsen in de categorie aandelen wereldwijd large-cap groei op een rij.

Rating methode
De sustainability rating is gebaseerd op de scores op het gebied van duurzaamheid van de bedrijven waarin een fonds belegt. Morningstar kijkt hierbij naar de terreinen environmental (milieu), social (sociaal) en governance (goed ondernemingsbestuur), samengevat als ESG.

De uiteindelijke rating wordt in twee stappen aan een fonds toegekend. Eerst wordt een sustainability score voor de portefeuille vastgesteld. Dit is een vermogen-gewogen gemiddelde van de genormaliseerde ESG-scores op positieniveau in een portefeuille. Daarna wordt een score voor de controverses waarin de bedrijven verwikkeld zijn in mindering gebracht.

Morningstar maakt hierbij gebruik van ESG-data op bedrijfsniveau van Sustainalytics, een toonaangevende leverancier van ESG-ratings en research.

'De sustainability rating geeft beleggers een nieuw hulpmiddel om fondsen te beoordelen op basis van het duurzaamheidsprofiel van de onderliggende posities', legt Morningstar-analist Ronald van Genderen uit. 'Fondsen kunnen binnen een Morningstar categorie eenvoudig met elkaar worden vergeleken door middel van de toegekende globes. De onderliggende scores zijn echter ook nuttig om fondsen of het gemiddelde van een Morningstar categorie te vergelijken met een benchmark.'

Nederlandse huizen
De top 5 die hij op verzoek van Fondsnieuws opstelde, bestaat uit actief beheerde fondsen met de hoogste Morningstar sustainability rating binnen de categorie aandelen wereldwijd large-cap groei. Hierbij is alleen gekeken naar in Nederland verkrijgbare fondsen waarvan een distributievergoedingvrije aandelenklasse beschikbaar is.

'Een eerste constatering is de aanwezigheid van ASN Duurzaam Aandelenfonds en Triodos Sustainable Eqtuiy in de top 5', aldus Van Genderen. 'Wellicht niet geheel onverwachts, want zowel ASN en Triodos hebben een reputatie hoog te houden op het gebied van duurzaamheid.'

In dat kader voldoen ook de fondsen van de duurzame vermogensbeheerder J. Safra Sarasin uit Zwitserland aan de verwachting. Het fonds van het Duitse Allianz maakt het vijftal van duurzame fondsen in deze top-5 compleet.

Van Genderen merkt op dat, hoewel van fondsen met een duurzaam mandaat verwacht mag worden dat zij goed scoren op basis van een duurzaamheidsrating, dit het niet per definitie zo hoeft te zijn. Andersom zouden ook fondsen zonder dit mandaat goed kunnen scoren. 'Maar in deze top 5 is dat niet het geval', constateert de fondsanalist.

Vergeleken met de gemiddelde score en de meest relevante benchmark scoren de fondsen in de top 5 beduidend beter. Het gemiddelde ligt op 49,55 ligt, wat iets hoger ligt dan de 48,86 van de MSCI World Growth index.

Ook controverse
Van Genderen valt op dat vooral de positieve scores hoger dan gemiddeld zijn, maar dat bij twee fondsen ook de negatieve controverse scores hoger liggen. 'Het is opvallend dat de portfolio controversy score voor een tweetal fondsen, Allianz Global Sustainability en JSS OekoSar Equity Global aanzienlijk hoger, en daarmee minder goed, zijn dan het gemiddelde voor de Morningstar categorie.'

Beleggers hebben dit jaar tot en met juli actief beheerde fondsen in wereldwijde groeiaandelen behoorlijk links laten liggen. Van Genderen: 'In 7 maanden tijd onttrokken Europese beleggers per saldo 3,5 procent aan het beheerde vermogen, wat voor een dergelijke grote en volwassen categorie een vrij hoog percentage is.'

Afgezien van de twee fondsen van J. Safra Sarasin, welke dit jaar een zeer forse uitstroom kennen, boeken overige drie fondsen per saldo een netto instroom. Al is deze voor alle drie de fondsen minder groot dan in de twee jaren daarvoor.

Top-5 duurzame aandelen groei

FN top 5 week 37 ESG ASN  tabel vrijstaand

(klik op tabel voor vergroting)

Dit artikel is een samenwerking van Fondsnieuws met Morningstar en gebaseerd op data van deze fondsenbeoordelaar. De in deze tabel opgenomen fondsen zijn gerangschikt op grond van de meest recente scores. Bovenstaande is nadrukkelijk niet bedoeld als een aanbeveling tot het doen van transacties.

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

External Writer  .

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten