Morningstar Sustainability Atlas biedt inzicht in score op duurzaamheid per land

Morningstar geeft het thema duurzaamheid verder invulling door duurzaamheid inzichtelijk te maken op landniveau. Nederland scoort hoog, net als de Scandinavische landen. Maar het zal u verrassen wie de winnaar is.

Robert van den Oever 17 oktober, 2016 | 13:57
Facebook Twitter LinkedIn

Beleggers die duurzaamheid een rol willen geven in hun beleggingsportefeuille, kunnen sinds maart dit jaar gebruik maken van de Morningstar Sustainability Rating. Dat is een nieuw hulpmiddel om portefeuilles te beoordelen aan de hand van duurzaamheidsgegevens over de onderliggende aandelenposities. Hoe gaan de bedrijven om met de risico’s en kansen op het gebied van milieu, sociaal beleid en goed ondernemingsbestuur, ofwel environmental, social en governance (ESG). Inmiddels heeft Morningstar aan ruim 20.000 beleggingsfondsen een Sustainability Rating toegekend.

Nu de Rating een tijdje beschikbaar is, kunnen we een beeld vormen van de duurzaamheidsprestaties in de verschillende landen: welke landen scoren goed op het gebied van duurzaamheid en welke minder?

Morningstar Country Indexes onder de loep
Dat doen we door de Morningstar Sustainability Scores van 35 Morningstar Country Indexes onder de loep te nemen. Samen dekken die ruim 90% van de totale wereldwijde marktkapitalisatie af, licht Morningstar-analist Francesco Paganelli toe. Dat staat voor een bedrag aan beheerd vermogen van 43 biljoen dollar.

Slechts een klein deel van de aandelen die in de 35 landenindices zijn opgenomen, heeft geen Sustainability Rating. Daarbij gaat het om small- en midcap aandelen, die relatief minder vaak een duurzaamheidsbeoordeling mee krijgen dan large caps. Daarom is 91% van het beheerd vermogen in de Morningstar Global Markets Index voorzien van een duurzaamheidsbeoordeling, ofwel een beheerd vermogen van 39 biljoen dollar.

Lees en bekijk meer over de Morningstar Sustainability Rating:

 

Reeks wereldkaarten
De resultaten van het duurzaamheidsonderzoek op landniveau geven we weer in een reeks landkaarten die de verschillende onderliggende duurzaamheidsscores behandelen. Dat zijn de Sustainability Score per land en de afzonderlijke sleutelfactoren E en S en G plus de mate waarin landen in controverses zijn verwikkeld.

Sustainability Score per land
De eerste kaart geeft de Sustainability Score per landenindex weer. Daaruit komt naar voren dat – misschien niet verrassend – over het algemeen gesproken de Noord-Europese landen goed scoren. Met name de Nordics doen het goed, net als Nederland. Allemaal zitten ze in het hoogste kwintiel, evenals Frankrijk. Nederland is met een Sustainability Score van 60,9 derde achter Denemarken met 65,9. Wie is dan de nummer 1? Opvallend genoeg is dat een Zuid-Europees land: Portugal met een score van 67,5.

Portugal heeft een kleine en geconcentreerde index met slechts 13 aandelen waarvan de top 3 samen goed is voor meer dan tweederde van de marktkapitalisatie van de index. Die bedraagt in totaal 28 miljard dollar per ultimo september 2016. De belangrijkste reden voor de hoge score is dat Portugal positief scoort op controverse, met andere woorden, de bedrijven in de Portugese landenindex zijn niet verwikkeld in probleemkwesties.

Het hoogst scorende niet-Europese land is Australië met 53,9. Uit de scores blijkt verder dat opkomende markten het gemiddeld genomen slechter doen op duurzaamheid. In het onderste kwintiel vinden we Rusland met 38,5 en China is de op een na laagste met 39. Al met al biedt Europa dus de beste mogelijkheden voor de belegger die duurzaamheid een rol wil geven in zijn beleggingsportefeuille. Bekijk hier de wereldkaart:

Portfolio Sustainability Map

(klik op afbeelding voor vergroting)

ESG Scores per land
Gaan we een stap verder en dieper in de methodologie, dan komen we uit bij de ESG-score per landenindex. Die ESG-score wijkt af van de Sustainability Score op het punt dat de controverses er niet in zijn meegenomen.

Hier gaat Denemarken aan kop met een score van 69. Portugal scoort wederom hoog met 67,9 en Nederland is derde met 65,7. Bekijk hier de volledige wereldkaart met alle ESG Scores per land:

ESG Scores

(klik op afbeelding voor vergroting)

Controverses
Omdat bij de ESG Score de controverses niet meetellen, bekijken we die controverses apart in de Controversy Scores van de Morningstar Country Indexes. Een controverse is een kwestie waarin een bedrijf verwikkeld is die negatief kan uitwerken op de duurzaamheidsprestaties en die ook in algemene zin een risico vormt voor het betreffende bedrijf. Aan de hand van de data die partner Sustainalytics aanlevert bij Morningstar , worden de controverses vervat in een score op een schaal van 0 tot 20.

Hieruit komt Portugal naar voren als best presterende met een Controversy Score van slechts 0,5. Ook een sterke score zien we bij Nieuw-Zeeland met 0,6. Opvallend is verder dat sommige opkomende landen, zoals Turkije, Polen, Indonesië en Taiwan ook een goede Controversy Score kennen.

Welke landen kampen dan wel met kwesties of schandalen die hen een hoge Controversy Score bezorgen? De hoogste is Zwitserland met 8,8, gevolgd door Israel met 8,6 en het Verenigd Koninkrijk met 7,7. Ook Rusland en Duitsland bevinden zich in het bovenste kwintiel van de schaalverdeling. Bekijk hier de kaart:

Kontroversen global

(klik op afbeelding voor vergroting)

Wilt u de volledige Morningstar Sustainability Atlas inzien? U vindt hem hier:

 

Lees meer over de Morningstar Sustainability Rating:

Ecologiefondsen doorgelicht op duurzaamheid

Alle nieuwe duurzame fondsen op een rij

Hoe duurzaam zijn duurzame fondsen?

Nederlandse fondsen langs de duurzame meetlat

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Robert van den Oever  Robert van den Oever is research editor bij Morningstar in Amsterdam

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten