Sparen, beleggen of hypotheek aflossen?

PENSIOEN3DAAGSE - Omdat sparen door de lage rente niets oplevert, kun je beter aflossen op je hypotheek. Aflossen is momenteel de beste belegging, betoogt DNB-president Klaas Knot. Morningstar zoekt uit of dat inderdaad zo is.

Greetje Remmerde 03 november, 2016 | 10:47
Facebook Twitter LinkedIn

Het aflossen van je hypotheek is de beste belegging. Dit zei Klaas Knot, president van de Nederlandsche Bank onlangs naar aanleiding van de lage rentestanden die spaarders al enkele jaren teisteren. Naar verwachting zullen de lage rentes nog lange tijd aanhouden. Ook voor beleggers verwacht Knot dat zij de komende jaren genoegen zullen moeten nemen met lage rendementen.

Dief van je portemonnee
Er is een tijd geweest - en dat is nog helemaal niet zo lang geleden - dat financieel adviseurs ons voorhielden dat het juist onverstandig was om af te lossen op je hypotheek. Immers, met aflossen zou je niet profiteren van de renteaftrek en daardoor jammerlijk belastingvoordeel mislopen.

Dit beeld is de laatste jaren echter flink veranderd en dat heeft een aantal oorzaken. De crisis op de huizenmarkt heeft hier wel het scherpst aan bijgedragen: door de dalende woningprijzen in combinatie met de maximale hypotheekschulden zijn veel woningen 'onder water' komen te staan. Geen prettige situatie. De afbouw van de hypotheekrenteaftrek en de lage rentestanden deden de rest. Mensen zijn massaal aan het aflossen geslagen. Maar is dit inderdaad wel de beste strategie, zoals Klaas Knot beweert?

Kosten lening
Stel, je hebt een annuïtaire hypotheek van € 200.000 met een looptijd van 30 jaar en een rente van 3%. Stel verder dat het gemiddelde fiscale aftrekpercentage 45% bedraagt. Dan bedraagt de totale hypotheek (alle betalingen aan aflossing en rente) over de gehele looptijd € 258.364 netto. Dat komt neer op een gemiddeld jaarlijks kostenpercentage van 0,8 %.

Wat is, met deze wetenschap, dan nu het beste om te doen? Sparen, beleggen of je hypotheek aflossen?

Sparen
Als je spaart heb je te maken met de zogenaamde vermogensrendementsheffing die 1,2% per jaar bedraagt (dit tarief wordt overigens volgend jaar voor spaarders met een vermogen tot € 125.000 verlaagd naar 0,87% en voor grotere spaarders komt dit tarief boven de 1,2% te liggen). Als we uitgaan van het huidige tarief van 1,2% leert een simpel sommetje ons al snel dat sparen in dit verband pas interessant wordt bij een rendement dat hoger is dan 2% (de kosten voor de hypotheek en de vermogensrendementsheffing opgeteld).

Echter, in de praktijk zijn de spaarrentes op dit moment historisch laag. Zelfs spaardeposito’s, zeker bij de grootbanken, komen nog maar amper boven de 1% uit. Klaas Knot heeft dus gelijk als hij zegt dat het aflossen van de hypotheek op dit moment gunstiger is dan sparen.

Beleggen
Als je gaat beleggen, speelt diezelfde vermogensrendementsheffing ook weer een rol. Ook beleggen wordt dus pas aantrekkelijk bij een behaald rendement hoger dan 2%. Als je bij verschillende beleggingscategorieën kijkt naar de rendementen dit jaar tot zover dan zie je een heel fluctuerend beeld: uitschieters tot bijna plus 60% en achterblijvers tot min 20% en van alles daartussen.

Het is op basis van de cijfers dus niet zo gemakkelijk te zeggen of beleggen aantrekkelijk of onaantrekkelijk is. Als Klaas Knot gelijk krijgt met zijn voorspelling dat ook voor aandelen de rendementen omlaag gaan, dan zal de kans om een beter resultaat halen met beleggen dan met aflossen wel kleiner worden. Maar het is niet per se onmogelijk.

Sparen, beleggen of aflossen?
Bij de keuze tussen sparen of aflossen levert aflossen op dit moment het hoogste rendement. Echter, besef wel dat wanneer je aflost, je geld vastzit in je huis. Je hebt dan een buffer van spaargeld nodig om eventuele tegenvallers op te kunnen vangen. Uit voorzorg is het dus verstandig om te sparen. Zelfs al zou je daarvoor een negatieve rente moeten accepteren. Als je buffer voldoende is (volgens een vuistregel ongeveer zes netto maandsalarissen), kun je gaan aflossen of beleggen of een beetje van beide…

Waar de opbrengsten op je beleggingen onzeker zijn, is het rendement op je aflossing gegarandeerd. Beleggen brengt dus risico met zich mee. Maar het leuke van risico is dat het in je voordeel kan werken. Wat je ook doet, spreiding is altijd een goed advies!

Deze week is het weer Pensioen3daagse. Op 1, 2 en 3 november besteden we aandacht aan het thema pensioen. We praten u bij over actuele ontwikkelingen, regelgeving en we leggen u uit hoe u kunt beleggen voor uw pensioen. Dat doen we met concrete voorbeelden en de rekensommen die daar bij horen.

Pensioen 3daagse 2016 logo compleet

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Greetje Remmerde  Greetje Remmerde schrijft als freelancer voor Morningstar voornamelijk over pensioen en personal finance.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten