Top 5 high yield euro-hedged: NN voert lijst aan

Obligaties met een hoog risico en dito couponrente, ofwel high yield bonds, hebben dit jaar tot dusver de wind mee. In de onder Nederlandse beleggers favoriete fondscategorie met euro-hedge staat het NN Hoog Dividend Obligatie Fonds fier bovenaan.

External Writer 31 oktober, 2016 | 10:03
Facebook Twitter LinkedIn

Ondanks alle onrust op de wereldwijde high yield markten deden beleggers uit de eurozone die hun valutablootstelling niet hadden afgedekt naar de euro, het gemeten in euro's betrekkelijk goed in 2015. Ze kregen steun in de rug van een sterkere Amerikaanse dollar, die meer dan 11 procent in waarde toenam ten opzichte van de euro.

Wisselkoerseffecten
Volgens data van Morningstar behaalde de fondscategorie obligaties wereldwijd high yield, zonder hedge maar berekend in euro's, een rendement van 5,80 procent in 2015 en troefde daarmee de overige wereldwijde high yield categorieën af.

Het lopende jaar 2016 blijkt vooralsnog tamelijk gunstig uit te pakken voor hoogrentende obligaties, maar valuta's zorgen wederom voor flinke verschillen in rendement tussen de verschillende high yield fondscategorieën. Een sterkere euro ten opzichte van de Amerikaanse dollar zorgt ervoor dat de euro-hedged categorie beter presteert dan de niet afgedekte evenknie.

Fondsprestaties wereldwijde hoogrentende obligaties

FN Top 5 week 44 extra


Morningstar-analist Niels Faassen, die de euro-hedged categorie voor Fondsnieuws onder de loep nam, wijst erop dat in 2015 de markt werd beheerst door de beweeglijkheid van de prijzen van energie en grondstoffen. 'Een van de belangrijkste rendementsbronnen voor veel fondsen in de tweede helft van 2015 waren de onderwegingen in de Amerikaanse energie en metalen & mijnbouw sectoren, die zwaar onder druk kwamen te staan door de dalende grondstof- en energieprijzen.'

Veel bedrijven in deze sectoren verkeerden in zwaar weer en dat had risico-aversie onder beleggers tot gevolg. Faassen: 'Een andere positie die positief uitpakte was de voorkeur voor kwaliteit qua credit ratings. Obligaties met een lagere kredietwaardigheid (CCC en lager) bleven beduidend achter bij de veiligere obligaties met een hogere rating, zoals obligaties met een BB-rating.'

Over het algemeen waren de verliezers van 2015 in 2016 de winnaars. 'Door het herstel van de olie- en grondstofprijzen waren de energie en metaal en mijnbouwsectoren nu de koplopers', aldus de fondsanalist. 'De nieuwe monetaire maatregelen van de Europese Centrale Bank en de gematigde toon van de Amerikaanse Federal Reserve leidden ertoe dat meer beleggers hun heil weer zochten in hoger renderende beleggingen. CCC-obligaties in het bijzonder profiteerden van de hogere risicobereidheid.'

Sales ervaring
'Het NN Hoog Dividend Obligatiefonds is met recht koploper te noemen', zegt Faassen als hij de top 5 bekijkt. In het lopende jaar tot en met eind september was het fonds met een rendement van 15,28 procent het best presterende fonds in de euro-hedged categorie.

Het fonds wordt sinds maart 2013 beheerd door Tim Dowling (foto). Hij nam hiermee het stokje over van Hans Stoter die benoemd werd tot chief investment officer van NN Investment Partners en het fonds sinds 2004 beheerde.

'Dowling beschikt over meer dan 30 jaar ervaring met high yield obligaties in diverse functies', weet de Morningstar-analist. 'Zo heeft hij onder meer aan de research- en aan de verkoopkant met high yield gewerkt. Zijn ervaring als high yield portfoliomanager gaat terug tot 2005. De top-down beslissingen worden genomen binnen het wereldwijde team dat naast Dowling uit de regiohoofden Sjors Haverkamp (Europa) en Joep Huntjens (Azië) bestaat.' Alle drie gelden als ervaren beheerders.

Vastberadenheid
De bottom-up selectie wordt door de regionale analistenteams uitgevoerd. 'Deze teams hebben vrij veel personeelsmutaties te verwerken gehad in het recente verleden door de afsplitsing van de Amerikaanse verzekeringsactiviteiten', vervolgt Faassen. 'Wij beoordelen de ervaring en omvang van het beheerteam als positief en na de afsplitsingen zien wij meer stabiliteit in deze teams. De teams werken echter nog niet zo heel lang samen in de huidige samenstelling.'

Sinds het aantreden van Dowling presteerde het fonds tot en met september 2016 met een geannualiseerd rendement van 3,68 procent. Dat is slechter dan het gemiddelde rebatevrije fonds binnen de Morningstar categorie van 3,92 procent.

'Enige nuance is hier echter op zijn plaats naar onze mening, de slechte prestaties in 2015 trekken een onevenredige wissel op Dowling's track record', zegt de analist. 'Vorig jaar werd het fonds hard geraakt door de overweging in het Spaanse Isolux en de negatieve selectie binnen de sectoren Amerikaanse energie en metaal- en mijnbouw. NN's beheerteam toonde in het daaropvolgende jaar zijn vastberadenheid en hield grotendeels vast aan deze posities. Dat leverde het fonds in het lopende jaar 2016 een mooie outperformance op.'

Tail hedge
Een ander global high yield fonds van Nederlandse bodem in de top 5 is Robeco High Yield Bonds. Faassen: 'Hoofdbeheerder Sander Bus en medebeheerder Roeland Moraal staan bij ons in hoog aanzien. Beide beheerders gelden als zeer ervaren en werken vanaf 2003 samen op dit fonds. Bus is al sinds aanvang (1998) betrokken bij het fonds. Eerst als medebeheerder en sinds 2001 als hoofdbeheerder. Sindsdien heeft hij een sterk track record opgebouwd. Bus is zijn hele carrière, sinds 1996, al actief met vastrentende waarden en beschikt over ruime ervaring met high yield obligaties. Het fonds beschikt over een lang en gedegen track record.'

Sinds het aantreden van Bus als hoofdbeheerder in september 2001 bleef het fonds tot en met september 2016 met een gemiddeld jaarrendement van 7,20 procent het gemiddelde rebatevrije fonds binnen de Morningstar categorie, van 5,98 procent ruim voor, wijst de analist. 'Het fonds landde in het lopende jaar in het hoogste rendementsdeciel van de categorie. De onderweging in de energiesector droeg negatief bij maar Bus en Moraal wisten rendement te genereren met een tail hedge rondom het Brexit referendum en onderwegingen in onder andere de farmaceutische sector.'

Top 5 high yield euro-hedged

FN Top 5 week 44 tabel vrijstaand

(klik op tabel voor vergroting)

Dit artikel is een samenwerking van Fondsnieuws met Morningstar en gebaseerd op data van deze fondsenbeoordelaar. De in deze tabel opgenomen fondsen zijn gerangschikt op grond van de prestaties year-to-date per einde kalendermaand. Bovenstaande is nadrukkelijk niet bedoeld als een aanbeveling tot het doen van transacties.

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

External Writer  .

© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten