De mandjes-strategie en hoe die te onderhouden

PENSIOEN3DAAGSE - Om voldoende inkomsten uit uw pensioenbeleggingen te halen, kan een beleggingsstrategie met mandjes aandelen, obligaties en cash een keuze zijn. Morningstar legt uit hoe het werkt en geeft meerdere benaderingen om de verschillende mandjes te onderhouden.

Christine Benz 02 november, 2016 | 16:03
Facebook Twitter LinkedIn

De strategie voor pensioenbeleggen aan de hand van een reeks mandjes die verschillende vermogenscategorieën bevatten (cash, obligaties, aandelen), lijkt op het eerste gezicht een toonbeeld van eenvoud. Gewoon uw beleggingsportefeuille indelen aan de hand van wanneer u verwacht geld nodig te hebben, vervolgens investeren in de juiste beleggingen voor elk segment, en dan tevreden oogsten om te kunnen voorzien in uw kosten van levensonderhoud voor de rest van uw leven.

Het belangrijkste uitgangspunt van de mandjes-strategie is te allen tijde een gedeelte liquide beleggingen aanhouden - ter waarde van één tot twee jaar kosten van levensonderhoud – waardoor een gepensioneerde een stabiele levensstandaard kan behouden. Tegelijk houdt hij ook een gediversifieerde beleggingsportefeuille aan die op de korte termijn schommelingen kan ondergaan.

Dat klinkt eenvoudig. Maar het wordt ingewikkelder als we kijken naar het onderhoud van de mandjes. Waar moet u contanten vandaan halen als het cash-mandje dreigt op te drogen – of liever nog iets eerder? Is het verstandig om gewoon regelmatig geld over te maken vanuit het mandje aandelen naar het obligatiemandje en vervolgens naar het cash-mandje? Of is een meer opportunistische aanpak beter, dus het cash-mandje aanvullen met inkomsten en dividenden uit obligaties en aandelen, herwegingsopbrengsten, belasting-compensabele verliezen, enzovoort? Ook kunt u een volledige total return of inkomsten gerichte benadering volgen.

Vier tactieken
Elk van deze strategieën heeft zijn voor- en nadelen en die zetten we hieronder op een rij. Voor gepensioneerden die een mandjes-strategie willen volgen zijn de strikte total return en de opportunistische aanpak doorgaans de beste keus.

De mechanische benadering
Deze strategie houdt in dat de belegger elk jaar (of een andere vaste periode) vermogen van het mandje obligaties overhevelt naar het mandje cash en van aandelen naar obligaties. Hierdoor wordt de hele portefeuille geleidelijk aan conservatiever naarmate het mandje aandelen leger raakt.

Voordelen: De strategie is eenvoudig te begrijpen. En omdat het gedeelte aandelen procentueel daalt naarmate de tijd vordert, vermindert het risico in de portefeuille naarmate de horizon van de belegger korter wordt. Dat vinden sommige - maar lang niet alle - gepensioneerden wenselijk.

Nadelen: Het grote nadeel van mechanisch verkopen van aandelen en obligaties op basis van het kalenderjaar is dat er geen rekening wordt gehouden met de vraag of het een geschikt moment is om een bepaalde beleggingscategorie te verkopen. Bijvoorbeeld, als je conform een strikt mechanische aanpak aandelen en obligaties had verkocht gedurende de hele neergaande markt in 2007-2009 en ze had vervangen door cash, dan had je vervolgens minder langetermijnbeleggingen in portefeuille die zouden kunnen profiteren van de komende opwaarts marktbeweging. De mechanische benadering ondermijnt een van de belangrijkste pijlers onder de mandjes-aanpak. Het mandje cash is nu juist bedoeld als een buffer om te voorkomen dat je voor je behoefte aan contanten je langetermijnbeleggingen op het verkeerde moment verkoopt.

De inkomen gerichte benadering
Deze strategie vult het mandje cash met alle soorten inkomsten die cash, obligaties en aandelen weten te genereren.

Voordelen: Omdat deze aanpak nergens geld aan onttrekt, zal het vermogen niet uitgeput raken voordat de gepensioneerde komt te overlijden. Waarschijnlijk blijft er zelfs nog wat over voor de erfgenamen. Deze benadering vergt het minste werk, aangezien het laten toevloeien van alle inkomsten naar het cash-mandje verregaand te automatiseren is.

Nadelen: De inkomstenstroon die in het cash-mandje vloeit, kan sterk fluctueren afhankelijk van het actuele marktrendement. Als de rendementen erg laag liggen gedurende een langere periode, zoals we nu ondervinden, dan zouden de inkomsten weleens onvoldoende kunnen zijn om de kosten van levensonderhoud te kunnen dekken. En dan kan het cash-mandje zijn taak niet naar behoren vervullen. In het ergste geval moet de belegger dan alsnog zijn andere beleggingen aanspreken, iets wat deze strategie nu juist probeert te vermijden.

De strikte total return benadering
In deze strategie herbelegt een gepensioneerde alle inkomsten, dividenden en andere opbrengsten in de portefeuille. De gepensioneerde vult zijn cash-mandje met het geld dat de periodieke herweging oplevert als hij de beleggingen die goed hebben gepresteerd terugschroeft om de portefeuillesamenstelling weer in lijn te brengen met de doelstellingen.

Voordelen: Het grote voordeel van de total-return benadering is dat deze maximaal samenhangt met de marktbewegingen en waarderingen, zodat de belegger het beste kan profiteren: winst boeken door op het juiste moment verkopen van goed presterende beleggingen en lager gewaardeerde assets houden of zelfs uitbreiden.

Nadelen: Te veelvuldig herwegen brengt het risico met zich mee dat een belegger te snel een bepaalde vermogenscategorie afbouwt, waardoor hij potentiële toekomstige waardevermeerdering laat liggen. Daarom is het raadzaam om het cash-mandje te vullen met geld voor twee à drie jaar levensonderhoud, zodat de belegger meer armslag heeft bij het bepalen van de herweging.

De opportunistische aanpak
In deze strategie wordt het cash-mandje gevuld met alle inkomsten uit de portefeuille. Als die niet voldoende zijn, kan de gepensioneerde kijken naar opbrengsten uit herweging of extra middelen overhevelen vanuit de mandjes obligaties en aandelen.

Voordelen: Door inkomsten en dividenduitbetalingen in het cash-mandje te stoppen, voorziet de belegger dat mandje van een basis voor levensonderhoud. In periodes van onrust op de markten kunnen rendementen stijgen en dat kan extra inkomsten voor het mandje genereren. Dat zorgt ervoor dat de belegger minder snel zijn toevlucht hoeft te nemen tot onttrekken aan de hoofdsom in tijden dat het tegenzit.

Nadelen: Omdat inkomsten en dividenduitkeringen niet worden herbelegd, is het totale rendementspotentieel van de portefeuille op de lange termijn kleiner dan met de bovengenoemde strikte total return aanpak.

Deze week is het weer Pensioen3daagse. Op 1, 2 en 3 november besteden we aandacht aan het thema pensioen. We praten u bij over actuele ontwikkelingen, regelgeving en we leggen u uit hoe u kunt beleggen voor uw pensioen. Dat doen we met concrete voorbeelden en de rekensommen die daar bij horen.

 Pensioen 3daagse 2016 logo compleet

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Christine Benz  is Morningstar's director of personal finance and author of 30-Minute Money Solutions: A Step-by-Step Guide to Managing Your Finances and the Morningstar Guide to Mutual Funds: 5-Star Strategies for Success. Follow Christine on Twitter: @christine_benz and on Facebook.

© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten