Top 5 duurzame fondsen VS: Indextracker aan kop

De top 5 van duurzame Amerkaanse aandelenfondsen wordt aangevoerd door een indextracker die wordt aangeboden door Theodoor Gilissen. Opvallend is verder dat twee fondsen geen expliciet duurzaamheidsbeleid hebben.

External Writer 21 november, 2016 | 9:03
Facebook Twitter LinkedIn

Recent maakte Morningstar duurzaamheid inzichtelijk op landenniveau met de introductie van de Morningstar Sustainability Atlas. Deze atlas geeft op een wereldkaart aan hoe de bedrijven uit 35 verschillende landen scoren op duurzaamheid.

Hiervoor maakte Morningstar gebruik van de betreffende Morningstar Country Indices. Voor deze indices werd de Morningstar Sustainability Score berekent, op dezelfde wijze als ook gebeurt voor fondsen en die ten grondslag ligt aan de Morningstar Sustainability Rating.

Uit de atlas bleek al snel overduidelijk dat Noord-Europese landen, evenals Nederland, goed scoren op het gebied van duurzaamheid. De Verenigde Staten daarentegen scoorde ronduit beneden gemiddeld. Zo scoorden vrijwel alle Europese landen hoger, met uitzondering van Polen en Griekenland, terwijl ook landen als Brazilië, India en Zuid-Afrika beter scoren op duurzaamheid.

Moeilijke taak
Duurzame beleggers die in de Verenigde Staten willen beleggen staan daarom niet voor een eenvoudige taak. In deze top-5 vermelden we de vijf fondsen in de Morningstar-categorie Aandelen VS Large-Cap Gemengd waarvoor een distributievergoedingvrije aandelenklasse beschikbaar is en die de hoogste Morningstar Sustainability Score halen.

De gemiddelde Sustainability Score binnen de categorie ligt op 46,69, hetgeen nipt hoger is dan de score voor een veelgebruikte index als de S&P 500, die een score heeft van 46,27. Daarmee kan wel gezegd worden dat het gemiddelde fonds in de categorie nauwelijks duurzamer is dan de brede markt.

'Wellicht niet verrassend is het feit dat de eerste drie fondsen in de top 5 alle een duurzaam mandaat hebben', zegt Morningstar-analist Ronald van Genderen. 'Wellicht verrassender is het feit dat de nummer 1 een index fonds is. Het fonds volgt dan ook geen conventionele index, maar een duurzame index.'

Tracker
Het Sustainable North America Index Fund, dat wordt aangeboden door Theodoor Gilissen, volgt de Dow Jones Sustainability North America Index ex all. Dit is een duurzame index die wordt opgesteld door S&P Dow Jones en RobecoSAM en uitgaat van een best-in-class principe, maar daarnaast ook de sectoren alcohol, tabak, gokindustrie en wapenhandel uitsluit.

Nummer twee op de lijst is een fonds van Legg Mason, maar wordt beheerd door ClearBridge, één van haar boutiques. Het fonds is onderdeel van een grotere range van fondsen die vallen onder de Sustainability Leaders Strategy. Deze strategie richt zich op bedrijven die voldoen aan de criteria van ClearBridge inzake milieu, maatschappij en governance.

Van Genderen: 'Dat betekent meer praktisch dat de beheerder zich focust op bedrijven die producten en diensten aanbieden die een positieve impact hebben op de samenleving door minder schade toe te brengen aan de mens en de planeet dan andere bedrijven in dezelfde sector. Bedrijven die op weg zijn om een leider in duurzaamheid te worden komen echter ook in aanmerking om te worden opgenomen in de portefeuille. In de praktijk belegt het fonds in ieder geval per eind oktober 2016 niet in de sectoren communicatie, energie en vastgoed.'

Best-in-class
Het fonds van Candriam hanteert een best-in-class benadering. 'Bedrijven die in portefeuille worden opgenomen dienen in ieder geval tot de beste 50 procent binnen hun sector te behoren bij het integreren van ESG-aspecten in hun bedrijfsmodel en in hun omgang met alle stakeholders. Daarnaast moeten bedrijven de 10 principes respecteren van het Global Compact van de Verenigde Naties en mogen ze niet betrokken zijn bij bewapening.'

De best-in-class is volgens de analist duidelijk terug te zien in de sectorallocatie. Deze komt namelijk in grote mate overeen met de benchmark van het fonds, de MSCI North America.

BL-Equities America (van Banque de Luxembourg) heeft een Morningstar Analist Rating van Neutral. Het fonds kent geen uitgesproken duurzame benadering. Beheerder Luc Bauler richt zich op bedrijven die voldoen aan vier criteria: een sterk bedrijfsmodel, consistente kasstroomgeneratie, goed management en aandelen moeten tegen een stevige discount handelen ten opzichte van de intrinsieke waarde (een marging of safety).

Warren Buffett
Een strategie dus die erg lijkt op die van Warren Buffett, aldus Van Genderen. 'De hoge score die het fonds behaalt kan dan wellicht niet direct worden verklaard door een duurzaamheidsbeleid, maar wellicht dat door zich te richten op een sterk bedrijfsmodel en/of een goed management, komen toch duurzame bedrijven bovendrijven bij de aandelenselectie.'

Voor Fidelity America, met een Morningstar Analyst Rating van Bronze, geldt eigenlijk ook dat er geen direct aanwijsbare reden is waarom de portefeuille van het fonds zo goed op duurzaamheid scoort. Er is in ieder geval geen sprake van integratie van ESG in het proces.

'Het huidige proces, dat in juni 2014 werd geïntroduceerd door de nieuwe beheerder Angel Agudo, richt zich op ondergewaardeerde aandelen waarbij de risico-rendementsverhouding uit balans is. De beheerder richt zich op aandelen die door een periode van underperformance zijn gegaan. Dat vormt het uitgangspunt van zijn eerste selectiefilter. Dat duidt eerder op een contraire benadering en dat levert vaak geen bedrijven op die heel goed op duurzaamheid scoren. Echter, in de tweede fase van het proces wordt ook hier goed gekeken naar de kwaliteit van het management en het bedrijfsmodel.'

Top 5 duurzame aandelenfondsen VS

FN Top 5 week 47 tabel vrijstaand

Rangschikking op basis van ESG-scores met aftrek van controverses.

(klik op tabel voor vergroting)

Dit artikel is een samenwerking van Fondsnieuws met Morningstar en gebaseerd op data van deze fondsenbeoordelaar. Bovenstaande is nadrukkelijk niet bedoeld als een aanbeveling tot het doen van transacties.

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

External Writer  .

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten