Obligaties: een veerkrachtig 2016 na een woelig 2015

Voor veel obligatiebeleggers was 2015 een moeilijk jaar. Maar begin 2016 zette het herstel in en dat houdt vooralsnog aan. Morningstar neemt u in een driedelige reeks mee door het obligatielandschap. Onze obligatie-analisten laten zien hoe Morningstars favoriete obligatiefondsen in de categorieën high yield, emerging market debt en flexibele obligaties hebben gepresteerd. Deze keer het derde en laatste deel: flexibele obligatiefondsen.

Niels Faassen 15 december, 2016 | 12:17
Facebook Twitter LinkedIn

Het jaar 2015 was een teleurstellend jaar voor de flexibele obligatiecategorieën. Het gros van deze categorieën worstelde met navenante rendementen in de basis valuta. Toch waren er fondsen met een blootstelling naar high yield obligaties die wisten te profiteren van onderwegingen in de zwaar getroffen sectoren energie en basismaterialen.

Niels EMD deel 3 tabel vrijstaand

(klik op tabel voor vergroting)

GBP Flexibele obligatiefondsen aan kop
Het lopende kalenderjaar 2016 verloopt tot op heden voortvarender voor veel fondsen. De categorie Obligaties GBP Flexibel presteert tot en met november 2016 het beste met een rendement van 7,79%, gemeten in Britse ponden. Zo profiteerden de fondsen in deze categorie van de daling van de Britse 10-jaars rente. Zo ook PIMCO Select UK Income Bond dat een Bronze rating heeft.

Een belangrijke drijfveer hier is de renteverlaging van 25 basispunten en aanvullende monetaire stimuleringsmaatregelen door de Bank of England, de centrale bank van het Verenigd Koninkrijk, na de verrassende uitkomst van het Brexit referendum. Dit leidde tot een sterke rally zowel in staatsobligaties en risicodragende activa in de zomer van 2016.

Financials hielpen in 2015, maar niet in 2016
In 2015 presteerden obligaties van financiële instellingen in grote lijnen beter dan die van niet-financiële instellingen. Binnen financials presteerde achtergesteld papier weer beter dan senior obligaties.

De Silver gerate fondsen Artemis Strategic Bond en Henderson’s assortiment van wereldwijde flexibele obligatiefondsen (Strategic Bond, Preference & Bond en Fixed Interest Monthly Income) beschikten over aanzienlijke allocaties naar (achtergestelde) financials, waaronder high yield obligaties. Door deze blootstelling wisten zij optimaal te profiteren in vergelijking met categoriegenoten en zij landden in het hoogste rendementskwartiel over 2015.

In 2016 waren de rollen precies omgekeerd en behoorden (achtergestelde) financials tot de slechtst presterende obligatiecategorieën. Beleggers maakten zich in toenemende mate zorgen over de impact van de negatieve rentestanden op de winstgevendheid van de banken.

In de loop van het jaar herstelden de financials zich enigszins, maar de negatieve berichten over de kapitaalposities van Italiaanse banken hielpen niet. Ook de verrassende uitslag van het Brexit referendum zorgde voor een tijdelijke terugval in juni, maar financials wisten zich in juli al weer redelijk te herstellen. Hierdoor mochten de eerder genoemde fondsen zich weer tot het beste rendementstertiel van hun respectievelijke categorieën rekenen.

Energie en Olie herstellen in 2016 na duikeling in 2015
Sectoren gerelateerd aan olie en grondstoffen presteerden tegenovergesteld aan (achtergestelde) financials. Obligaties uit deze sectoren werden hard geraakt in 2015 en herstelden zich in 2016.

De Silver gerate fondsen Fidelity Strategic Bond en Artemis profiteerden van hun structurele lage blootstelling naar de energiesector in 2015. In 2016 pakte deze positionering echter negatief uit.

Staatsobligaties behielden diversificatievoordelen
Het ruime monetaire beleid van de grootste centrale banken wereldwijd zorgde er voor dat het effectieve rendement op obligaties bleef dalen met stijgende obligatiekoersen tot gevolg. Fondsen met een allocatie naar overheidspapier wisten hier optimaal van te profiteren. Bovendien had deze allocatie een dempend effect op het risicoprofiel van deze obligatiefondsen gedurende volatiele markten.

Jupiter Strategic Bond, met een Bronze Rating, heeft al geruime tijd een significante blootstelling naar Amerikaanse en Australische staatsobligaties. Hierdoor wist het fonds in 2015 de maanden augustus en september relatief goed door te komen, toen de Chinese renminbi onverwacht werd gedevalueerd en deze munt in zijn val diverse opkomende valuta meesleurde. Het belang in staatsobligaties toonde ook zijn waarde begin 2016 toen high yield massaal werd verkocht.

Het Bronze gerate fonds Man GLG Strategic Bond, met vergelijkbare allocatie naar Amerikaanse en Australische staatsobligaties, wist eveneens hier van te profiteren.

Ten slotte, Fidelity Strategic Bond, door de tactische allocatie naar overheidspapier en een gemiddeld hogere duratie dan diverse categoriegenoten wist het in 2016 te profiteren van de dalende rentes. In 2015 had het fonds echter last van de uitlopende risicopremies op bedrijfsobligaties en de daarmee gepaard gaande koersdaling, waardoor het fond achterbleef bij categoriegenoten.

Niels EMD deel 3 graph bijgesneden

(klik op grafiek voor vergroting)

Lees ook de andere delen uit deze serie:

Een veerkrachtig 2016 na een woelig 2015 - deel 1: High yield obligaties

- Een veerkrachtig 2016 na een woelig 2015 - deel 2: Emerging market debt fondsen

Lees meer over beleggen in obligaties:

Waarom een obligatie met een negatief rendement kopen?

Obligatiemarkt verschuift van actieve naar passieve fondsen

 

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Niels Faassen

Niels Faassen  is fondsanalist bij Morningstar Benelux.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten