Duurzaam beleggen kost geen rendement

Onderzoek toont aan dat duurzaam beleggen heus niet slechter presteert dan de conventionele wijze. Toch wordt dat vaak gedacht. Morningstar laat u zien hoe het echt zit.

Jon Hale 19 december, 2016 | 11:51
Facebook Twitter LinkedIn

We weten dat er tegenwoordig veel belangstelling is voor duurzaam beleggen, met name onder opkomende groepen beleggers, zoals vrouwen en millennials. Volgens sommige schattingen zullen zij binnenkort meer dan 30 biljoen aan vermogen vertegenwoordigen, omdat ze vermogen vergaren door middel van inkomen en erfenissen.

Om die grote interesse in duurzaam beleggen om te zetten in concrete investeringen, moeten financiële tussenpersonen in te stappen om te helpen hun klanten op te nemen duurzaamheid in hun portefeuilles. Voor financieel adviseurs en pensioenplanners is een van de grootste obstakels voor duurzaam beleggen de aanhoudende perceptie dat het een negatief effect op de beleggingsresultaten zou hebben.

Onderzoek bewijst
Maar wetenschappelijk onderzoek over het onderwerp wijst anders uit. Uit dat onderzoek komt namelijk duidelijk naar voren dat duurzaam beleggen geen rendement kost. Tientallen studies zijn in de afgelopen 15 jaar gepubliceerd over de prestaties. Onderzoekers hebben verschillende perioden, regio's en vermogenscategorieën bestudeerd en de prestaties gemeten in termen van bruto, netto, en voor risico gecorrigeerde waarden.

De resultaten zijn gevarieerd, maar wanneer het bewijs wordt opgeteld, dan blijken de meeste studies neutrale of gemengde resultaten te rapporteren. Er zijn veel kleinere aantallen duidelijke positieve of negatieve resultaten, hoewel de positieve resultaten vaker voorkomen dan negatieve uitkomsten.

De volgende twee grafieken geven overtuigend bewijs dat de onderzoeksresultaten onderstreept. De eerste toont de prestatie van de oudste duurzame index, de MSCI KLD 400 Index (voorheen de Domini 400 Social Index genoemd) ten opzichte van de S&P 500.

MSCI KLD SP 500 Hale

(klik op grafiek voor vergroting)

Vanaf het begin 1990 tot en met september 2016 heeft de MSCI KLD 400 het beter gedaan dan de S&P 500 met 81 basispunten op jaarbasis. Hoewel een groot deel van die outperformance is opgetreden tijdens de jaren ‘90, heeft de KLD-index het 27 basispunten op jaarbasis beter gedaan over de voortrollende 10 jaarsperiode, tot en met september.

De tweede grafiek toont de cumulatieve Morningstar Analyst Rating van alle fondsen die in onze wereldwijde database een 'sociaal bewust' mandaat hebben, ofwel het kenmerk 'socially conscious', tussen 2002 en 2016. Ik heb daarin ook de Morningstar Rating opgenomen per jaareinde voor elke aandelenklasse door voor elk kalenderjaar het jaareinde te gebruiken en voor 2016 heb ik de data per eind september gebruikt. Om vertekening van de data ten gunste van nog steeds bestaande - en waarschijnlijk succesvollere fondsen – tegen te gaan, zijn de gegevens van fondsen die intussen zijn opgeheven of samengevoegd ook opgenomen.

Socially conscious Stars Hale

(klik op grafiek voor vergroting)

Gedurende die periode zien we een verdeling van de Morningstar ratings onder sociaal bewuste beleggingsfondsen die vergelijkbaar is met die van de totale fonds universum. De sociaal bewuste fondsen clusteren iets meer naar het midden (2, 3 en 4 sterren) dan het totale universum doet. Vermeldenswaardig is ook de licht positieve afwijking in de Morningstar Rating, ofwel de sterrenrating, bij de sociaal bewuste fondsen: meer 5-sterren (8,4%) dan 1-ster fondsen (7,1%) en 4-sterren (25,1%) dan 2-ster (21,6%) fondsen.

Zodoende zijn de resultaten van de sterrenrating consistent met de onderzoeksliteratuur: sociaal bewuste fondsen hebben een vergelijkbaar risico gecorrigeerd rendement dat, als er al iets afwijkt, positief afwijkt van conventionele fondsen.

Uitsluitingen
Hoewel het onderzoek duidelijk maakt dat duurzaam beleggen in algemene zin geen rendement kost, is er enig bewijs dat duurzame uitsluitingen, afzonderlijk genomen, een rem kunnen zetten op de prestaties. Weinig duurzame fondsen echter beperken zich tot het gebruik van dergelijke instrumenten. De meeste fondsen maken ook gebruik van het opnemen van ESG factoren bij hun beoordeling - de evaluatie van duurzaamheid onderneming op basis van milieu-, sociale en governance factoren, hetzij door middel van positieve screening hetzij door integratie van ESG-overwegingen in de aandelenselectie.

En een groeiende hoeveelheid onderzoek suggereert dat integratie van ESG-factoren kan leiden tot positieve prestatie-uitkomsten. Dus bij met de meeste bestaande duurzame fondsen kunnen de potentieel negatieve gevolgen van SRI uitsluitingen worden gecompenseerd door de mogelijk positieve effecten van ESG-integratie bij aandelenselectie. Deze redenering doet vermoeden dat fondsen die uitsluiting helemaal schuwen en in plaats daarvan uitsluitend vertrouwen op ESG-factoren het meeste potentieel hebben om beter te presteren.

Lees en bekijk meer over de Morningstar Sustainability Rating:

 

Weinig duurzame fondsen
Voor degenen die geïnteresseerd zijn in duurzaam beleggen, het onderzoek wijst dus uit dat je aan de slag kunt gaan met duurzaamheid en tegelijk een competitief rendement kunt boeken.

Toch blijven er uitdagingen voor duurzaam beleggen. Het aantal bewust duurzame fondsen blijft klein in vergelijking met de totale universum (1% tot 2% van alle fondsen wereldwijd), en dat maakt het moeilijk om fondsen te vinden om een volledige portfolio mee in te vullen. De Morningstar Sustainability Rating voor fondsen kan u helpen extra fondsen te vinden die beleggen in duurzamere bedrijven.

En hoewel dergelijke fondsen vergelijkbaar presteren, zo niet een beetje beter, dan conventionele fondsen, is er een scala aan manager vaardigheden en fondskwaliteit dat beleggers in ogenschouw moeten nemen bij hun beleggingsbeslissingen, net als bij beleggen in conventionele fondsen. Maar er is geen reden voor beleggers, uitgaande van wetenschappelijk onderzoek over fondsprestaties, om vanwege prestaties af te zien van duurzaamheid als factor in hun beleggingsportefeuille.

Lees meer over duurzaam beleggen:

Ecologiefondsen doorgelicht op duurzaamheid

Alle nieuwe duurzame fondsen op een rij

Hoe duurzaam zijn duurzame fondsen?

Nederlandse fondsen langs de duurzame meetlat

 

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Jon Hale  Jon Hale is a consultant with Morningstar Institutional Investment Consulting.

© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten