Nieuwe duurzame fondsen uitgelicht per categorie

Morningstar zet alle nieuwe duurzame fondsen die in 2016 op de markt kwamen voor u op een rij. In het tweede deel gaan we dieper op de details in. We bekijken de nieuwe duurzame fondsen per Morningstar Categorie.

Ali Masarwah 04 januari, 2017 | 15:39
Facebook Twitter LinkedIn

In het tweede deel van dit artikel bekijken we alle nieuwe fondsen met een expliciet duurzaam mandaat die in 2016 nieuw op de markt zijn gebracht in Europa. Volgens onze gegevens werden dit jaar 101 nieuwe ESG fondsen gelanceerd.

Na de hoofdlijnen die u in het eerste deel van het artikel kon lezen, gaan we in dit tweede deel dieper op de details in. We bekijken de duurzame fondsen per categorie en we analyseren de grootste nieuwe fondsen individueel. Lees ook het eerste deel:

 

Nieuwe ESG fondsen per Morningstar Categorie
Kijken we op categorie-niveau naar de nieuwe ESG fondsen, dan zien we dat 19 van de 101 nieuwe producten wereldwijde large-cap gemengd aandelenfondsen zijn, gevolgd door 6 Amerikaanse large-cap gemengd fondsen, 5 opkomende markten aandelenfondsen, en tot slot 4 stuks kapitaalbeschermende fondsen en eveneens 4 eurozone aandelenfondsen.

De onderstaande tabel is gerangschikt naar beheerd vermogen van de nieuwe ESG fondsen per Morningstar Categorie. Naast de informatie over het aantal fondsen en het beheerd vermogen bekijken we deze fondsen ook aan de hand van Morningstar Sustainability Research. Wij tonen de gemiddelde Environmental (milieu), Social (sociale) en Governance (goed ondernemingsbestuur) scores van de nieuwe fondsen en zetten die af tegen de gemiddelden ESG-scores van de respectievelijke categorieën.

De rood gemarkeerde vakjes indiceren een lager dan gemiddelde score ten opzichte van de categorie. Zijn de ESG kenmerken hoger dan het gemiddelde van de categorie dan zijn de vakjes groen gekleurd.

Nw ESG tabel categorieen

(klik op tabel voor vergroting)

In grote lijnen levert het overzicht van de ESG kenmerken per categorie het verwachte plaatje op: de nieuwe ESG fondsen laten meestal bovengemiddelde ESG-prestaties zien in vergelijking met conventionele fondsen uit dezelfde categorie. We hebben dit positieve beeld ook al in eerdere studies opgemerkt (link naar voorgaande artikelen): Duurzame fondsen maken hun verwachtingen doorgaans waar.

Maar er zijn een aantal uitzonderingen die er uit springen. Het ESG-profiel van ESG-gemandateerde wereldwijde large-cap gemengd aandelenfondsen is gemiddeld genomen niet indrukwekkend: de nieuwe ESG fondsen laten lager dan gemiddelde milieu- en sociale scores zien en scoren alleen beter op het kenmerk van goed ondernemingsbestuur.

Ecologiefondsen doen het goed op controverse, maar niet op ESG score
Nieuwe fondsen in de categorieën kapitaalbescherming en sector Ecologie tonen ook zwakke scores ten opzichte van hun respectievelijke categoriegemiddelden. Deze laatste bevinding mag op het eerste gezicht misschien als een verrassing komen, maar onze vorige onderzoek heeft al aangegeven dat de ecologie sectorfondsen bescheiden ESG prestaties leveren, maar het goed doen op het gebied van controverse score (link naar het vorige artikel).

Het is opvallend dat de gemiddelde ESG-scores sterk variëren per categorie. Europese aandelen- en obligatiecategorieën laten de beste ESG-scores zien, ruim boven de scores voor de Amerikaanse categorieën; bedrijven uit Japan laten de zwakste ESG-scores van alle geïndustrialiseerde landen zien, waarbij opvalt dat de governance-score van Japanse bedrijven buitengewoon zwak is. De laagste ESG scores komen uit opkomende landen. Opkomende markten bedrijven tonen de laagste scores op het gebied van governance, gevolgd door de social score.

Aangezien Amerikaanse en in mindere mate Japanse bedrijven sterk vertegenwoordigd zijn in wereldwijde large cap aandelenfondsen, zal het geen verrassing zijn dat deze categorie beduidend lager scoort op ESG dan de Europese aandelencategorieën.

ESG op fondsniveau
Kijken we nu naar ESG op productniveau. De onderstaande tabel laat de ESG-kwaliteiten van de grootste nieuwe ESG fondsen in de markt zien. Daartoe maken we gebruik van de Morningstar Rating Sustainability. De rating "High" komt overeen met vijf globes en is de hoogste rating, "Above Average" duidt op een bovengemiddelde score van vier globes, "Average" betekent drie wereldbollen, en "Below Average" en "Low" staan voor respectievelijk twee en één wereldbol en vormen de zwakste segmenten. De drie kolommen aan de rechterzijde van de onderste tabel tonen de ESG-scores ten opzichte van fondsen uit dezelfde categorie.

De 20 grootste nieuwe ESG fondsen en hun Morningstar Sustainability Rating

Nw ESG tabel 20 grootste fondsen

(klik op tabel voor vergroting)

Dit is het tweede deel van het overzicht met alle nieuwe duurzame fondsen die in 2016 op de markt zijn gekomen. Het eerste deel geeft het brede overzicht en het derde deel gaat in op de individuele kenmerken en het beleggingsbeleid van enkele geselecteerde nieuwe duurzame fondsen. Lees die andere delen hier:

 

 

Lees meer over duurzame beleggingsfondsen:

Hoe duurzaam zijn duurzame fondsen?

Nederlandse fondsen langs de duurzame meetlat

Lees meer over de Morningstar Sustainability Rating:

Duurzaam beleggen met de Morningstar Sustainability Rating

Hoe de Morningstar Sustainability Rating te gebruiken?

Video: Zo kunt u de Morningstar Sustainability Rating gebruiken

Waarom Morningstar de Sustainability Rating introduceert

Zo werkt het: een nadere blik op de methodologie

 

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Ali Masarwah

Ali Masarwah  Ali Masarwah war von 2011 bis Frühjahr 2021 als Chefredakteur für die deutschsprachigen Anleger Websites von Morningstar verantwortlich

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten