Zes voorbeelden van nieuwe duurzame fondsen

Na het overzicht met de nieuwe duurzame beleggingsfondsen die in 2016 op de markt kwamen, neemt Morningstar enkele voorbeelden van zulke fondsen onder de loep. We bekijken hoe duurzaam hun beleggingsbeleid is.

Robert van den Oever 06 januari, 2017 | 9:10
Facebook Twitter LinkedIn

Duurzaamheid is voor Morningstar aanhoudend belangrijk thema. De Morningstar Sustainability Rating die eerder dit jaar is geintroduceerd, biedt beleggers een nieuw hulpmiddel om de mate van duurzaamheid van beleggingsfondsen te kunnen beoordelen.

Ook in de fondsenwereld zelf neemt de aandacht voor duurzaamheid toe. Fondshuizen zien het belang van duurzaamheid en brengen meer nieuwe duurzame fondsen op de markt.

Eerder deze week hebben we u daarom een tweedelig overzicht gegeven van de nieuwe duurzame beleggingsfondsen die in 2016 op de markt zijn gebracht. Lees ook die twee artikelen:

 

In dit derde artikel pikken we daar een aantal voorbeelden uit. Die nemen we onder de loep en we bekijken wat hun kenmerken zijn en hoe duurzaamheid tot uitdrukking komt in hun beleggingsbeleid.

Onze blik is daarbij pan-Europees gericht, maar direct valt op dat de meeste van de nieuwe fondsen niet breed verkrijgbaar zijn in Europa. Vaak zelfs maar in één land.

Er zijn maar weinig nieuwe fondsen die breed verkrijgbaar zijn. De meeste zijn landgebonden. Het duurzame Actiam-fonds dat we behandelen bijvoorbeeld is gericht op de Nederlandse markt. Slechts een handvol is pan-Europees verkrijgbaar.

Amundi Impact Green Bond
Een eerste voorbeeld is het Amundi Impact Green Bond fonds. Dit fonds belegt in internationale obligaties. Het doel is om zogenoemde groene obligaties te selecteren, waarvan – in de definitie van het fonds - de gefinancierde projecten een meetbare positieve impact hebben op de energetische en ecologische transitie. Het rendement van het fonds kan vanwege de beheerdoelstelling volgens Amundi niet worden vergeleken met dat van een referentie-indicator. Puur ter informatie kan het volgens het fondshuis worden vergeleken met dat van de in euro afgedekte Barclays MSCI Global Green Bond Index (met herbelegde coupons). De groene obligaties zijn als zodanig gekenmerkt door de uitgever en moeten voldoen aan de criteria die Amundi stelt in zijn Green Bonds Principles. Het fonds is nog heel nieuw – het is actief sinds eind september – en omvat momenteel circa 30 miljoen euro.

Actiam Responsible Index Fund Equity – Emerging Markets
Het Nederlandse fondshuis Actiam is medio oktober op de markt gekomen met het Responsible Index Fund Equity – Emerging Markets. Het doel is om de Morgan Stanley Capital International Emerging Markets Standard Net Total Return Index(Index) te repliceren. Die index bestaat uit aandelen van grote en middelgrote bedrijven gevestigd in opkomende landen wereldwijd. Het fonds repliceert de index, met uitzondering van die ondernemingen die volgens de fondsbeheerder niet voldoen aan de minimaal vereiste standaarden die het fonds hanteert voor verantwoord beleggingsbeleid.

Het fonds is opgericht op 10 oktober 2016 en wordt uitsluitend aangeboden in Nederland. De fondsbeheerders zijn Arnaud Choblet, Lionel Brafman en Thomas Gilotte. Zij beleggen volgende deze criteria: naleving van milieu, maatschappelijke en bestuurlijke prestaties. Dat laatste omvat rechten van de mens, fundamentele arbeidsrechten, corruptie, het milieu, wapens en klant- en productintegriteit. Schendingen van de beginselen kunnen leiden tot uitsluiting, stellen de fondsbeheerders. De fondsomvang bedraagt inmiddels 214 miljoen euro.

BNP Paribas Sustainable Bond Euro Short Term
Sommige nieuwe fondsen zijn niet helemaal nieuw, als wel een nieuwe fondsklasse van een bestaand product. BNP Paribas introduceerde medio oktober het BNP Paribas Sustainable Bond Euro Short Term fonds in de nieuwe fondsklasse Classic C. De al langer bestaande fondsklasse is op de markt sinds 2014. De nieuwe fondsklasse heeft sinds oktober bijna 20 miljoen euro opgehaald. Het fonds als geheel omvat 404 miljoen euro.

Dit fonds heeft een expliciet duurzaam en sociaal verantwoordelijk doel bij de samenstelling van de portefeuille. De beheerders nemen alleen obligaties op die boven een bepaalde grens op het gebied van milieu, sociaal beleid en goed ondernemingsbestuur scoren. Dat betekent dat obligaties die in de laatste drie ESG-decielen niet in aanmerking komen. Ook sluiten zij bedrijven uit die meer dan 10% van hun omzet halen uit controversiële activiteiten, zoals alcohol, tabak, wapens en gokken. De fondsanalisten selecteren verder op basis van inspanningen op het gebied van klimaatverandering, werkgelegenheid, arbeidsveiligheid, opleidingsmogelijkheden en onafhankelijkheid van de Raad van Bestuur.

LIGA Multi Asset Income
Het in Duitsland verkrijgbare LIGA Multi Asset Income fonds is nieuw sinds 1 juli 2016. Het fonds omvat ruim 30 miljoen euro. Het heeft een duurzaamheidsmandaat en het heeft een Morningstar Sustainability Rating van vier globes. Omdat het een mixfonds is, belegt het in een combinatie van waardepapier, aandelen, geldmarktinstrumenten en bankkrediet. Bij de selectie kijken de fondsmanagers behalve naar economisch rendement ook naar duurzaamheidscriteria. Een ander uitgangspunt van de beheerders is dat de waarde van het aandelengedeelte aan het einde van het kalenderjaar minstens 90% van de uitgangswaarde van het fonds moet zijn.

Cleome Index Pacific
Cleome Index Pacific is een fonds voor de Belgische markt. Sinds de lancering op 17 augustus 2016 heeft het dik 35 miljoen euro opgehaald. Dit fonds valt in de Morningstar Categorie Aandelen Azië-Pacific inclusief Japan. Het richt zich op ondernemingen die gevestigd zijn in de Aziatische landen en/of de Pacific die daar het grootste deel van hun activiteiten uitoefenen.

In de strategie houden de beheerders rekening met sociale, milieu- en bestuurscriteria op basis van analyse door het fondshuis. Daarbij worden de ondernemingen geselecteerd die zich houden aan de beginselen van het "Global Pact" van de Verenigde Naties (mensenrechten, arbeidsrecht, milieu, corruptiebestrijding) en die zich niet inlaten met controversiële bewapeningsactiviteiten (antipersoonsmijnen, clusterbommen).

Naast de regio-afbakening stelt het fonds zich voor het aandelengedeelte ten doel om te beleggen in bedrijven die actief zijn in duurzame consumptiegoederen, zoals media, autosector, kleding) en/of andere basisconsumptiegoederen, zoals producenten en distributeurs van dranken, voedingsmiddelen, huishoudproducten, etcetera. Als benchmark voor dit gedeelte van de portefeuille gelden de MSCI Europe Consumer Discretionary en de MSCI Europe Consumer Staples index.

Ook nieuwe duurzame ETF's: iShares
Naast de open-end fondsen zijn er in de afgelopen maanden ook enkele ETF’s op de markt verschenen met een expliciet duurzaam karakter. Twee daarvan zijn van iShares, de iShares Sustainable MSCI Em Mkts SRI en de iShares Sustainable MSCI USA SRI. Beide zijn gelanceerd op 11 juli 2016. Hun duurzame intentie komt tot uitdrukking in de vijf globes die ze beide scoren op de Morningstar Sustainability Rating. Ze zijn verkrijgbaar in 14 Europese landen, waaronder Nederland.

Het ene fonds richt zich op opkomende markten en omvat nu 35 miljoen dollar. Het andere richt zich op aandelen in de Verenigde Staten en heeft 20 miljoen dollar onder beheer. Het VS-fonds volgt de MSCI USA SRI Index en die selecteert op duurzame aspecten. De bedrijven in de index zijn gescreend op Environmental, Social en Governance (ESG) eigenschappen. Zo sluit het fonds bedrijven uit die door MSCI worden geïdentificeerd als wapenfabrikant, betrokken zijn bij kernenergie, tabak of genetisch gemodificeerde gewassen. Ook sluit het bedrijven uit als die een bepaald minimumpercentage van hun omzet halen uit alcohol, gokken, of distributie van tabak of wapens. De overige bedrijven worden beoordeeld op hun capaciteit om ESG-risico’s te managen aan de hand van MSCI-criteria. Ook daar kunnen uitsluitingen uit voortkomen.

Dat geldt ook voor het andere fonds, dat zich richt op opkomende markten. Dat volgt de MSCI EM Index als benchmark. De landen waar het fonds het meest in belegt, zijn Taiwan (bijna een kwart van de portefeuille), Zuid-Korea, India, Zuid-Afrika en Brazilië.

Slechts een greep uit het aanbod
Bovenstaande voorbeelden zijn slechts een greep uit het aanbod nieuwe duurzame fondsen. Met deze voorbeelden willen we u gedetailleerder inzicht geven in hun werkwijze en in het al dan niet duurzame karakter van hun beleggingsbeleid.

Lees ook de twee eerdere artikelen met het overzicht van de nieuwe duurzame fondsen die in 2016 op de markt zijn verschenen:

Duurzame fondsen winnen terrein in 2016

Nieuwe duurzame fondsen uitgelicht per categorie

 

Lees meer over duurzame beleggingsfondsen:

Hoe duurzaam zijn duurzame fondsen?

Nederlandse fondsen langs de duurzame meetlat

Lees meer over de Morningstar Sustainability Rating:

Duurzaam beleggen met de Morningstar Sustainability Rating

Hoe de Morningstar Sustainability Rating te gebruiken?

Video: Zo kunt u de Morningstar Sustainability Rating gebruiken

Waarom Morningstar de Sustainability Rating introduceert

Zo werkt het: een nadere blik op de methodologie

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Robert van den Oever  Robert van den Oever is research editor bij Morningstar in Amsterdam

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten