Deze fondsen scoren op Morningstar Analyst én op Sustainability Rating

De Morningstar Analyst Rating en de Morningstar Sustainability Rating zijn twee aparte, heel verschillende beoordelingen. Er zijn beleggingsfondsen die op beide ratings hoog scoren. Als we die fondsen op een rij zetten, leidt dat tot verrassende uitkomsten.

Robert van den Oever 14 februari, 2017 | 15:46
Facebook Twitter LinkedIn

De fondsanalisten van Morningstar geven hun overtuiging voor de toekomst van een beleggingsfonds weer met de Morningstar Analyst Rating; een fonds waar zij veel van verwachten krijgt het predikaat Bronze, Silver of Gold toegekend.

De duurzame prestaties van een fonds komen tot uitdrukking in de Morningstar Sustainability Rating. Op een vijfpuntsschaal van 1 tot en met 5 wereldbolletjes geeft deze rating weer hoe een bedrijf omgaat met aspecten op het gebied van milieu, sociaal beleid en goed ondernemingsbestuur. Lees hier alles over de Morningstar Sustainability Rating:

 

Scoren op twee maatstaven
Beide ratings staan los van elkaar, maar wat nu als we ze naast elkaar zetten? Als we onderzoeken welke fondsen zowel een Bronze, Silver of Gold medal krijgen als de hoogste Sustainability Rating van 5 globes scoren, wat blijkt daar dan uit?

Voor in Nederland verkrijgbare fondsen komen we uit op een lijst van 22 beleggingsfondsen. Het eerste dat opvalt, is dat de meeste fondsen in deze lijst geen expliciet duurzaam mandaat hebben. Sterker nog, slechts 1 van de 22 fondsen is ‘socially conscious’, zoals Morningstar dat noemt. De expliciet duurzame fondsen scoren dus nauwelijks 5 globes plus een medal.

De conclusie is dat fondsen die niet expliciet duurzaam zijn, toch heel goed kunnen scoren op duurzaamheid. Ook al is het geen expliciet onderdeel van hun beleggingsbeleid, toch weten ze de hoogste score van 5 globes te halen in combinatie met een hoge Morningstar Analyst Rating.

Grote rol opkomende markten
Het tweede dat opvalt, is dat het leeuwendeel van de fondsen in de opkomende markten categorieën vallen. Zeker de fondsen boven aan de lijst, dus met het hoogste rendement over 2016, beleggen voor het overgrote deel in opkomende markten. Minder dan de helft van de fondsen in de lijst begeeft zich in Europa of de Verenigde Staten.

Daarbij moet opgemerkt worden dat een van de twee fondsen die een Gold rating combineren met 5 Sustainability globes, een Europa-fonds is: Comgest Growth Europe, dat belegt in Europese large-cap groeiaandelen. De andere Gold-medalist is First State Greater China Growth, een opkomende markten fonds.

Rendement
Dan de rangschikking op basis van rendement. De opkomende markten fondsen bevolken in meerderheid de bovenste helft van de lijst. Daarbij springen er twee andere fondsen uit: op de derde plek staat Robeco BP US Select Opportunities Equities en twee plekken lager Fidelity America Fund.

Wat rendement betreft vinden we de fondsen die beleggen in Europa onder aan de lijst. En niet alleen dat, de onderste 7 in de lijst hebben alle over 2016 een negatief rendement geboekt. Kijken we verder terug in de geschiedenis, dan zien we dat deze fondsen over 3 en 5 jaar gemeten beter scoren, en vaak niet veel afwijken van de fondsen die over 2016 sterk renderen, zeker als we de 5-jaarsperiode in ogenschouw nemen.

Het hoge rendement van de opkomende markten fondsen is alleen te zien over 2016 en beduidend minder in de meerjaarsperiode. Dat houdt in dat deze fondsen afgelopen jaar sterk teruggekomen zijn, sterker dan fondsen in volwassen markten de Verenigde Staten en Europa. Dat beeld is een afspiegeling van het bredere beeld dat in 2016 op de financiële markten te zien was.

Geen expliciet duurzaam mandaat
Het combineren van de Morningstar Analyst Rating van Bronze, Silver of Gold met een Morningstar Sustainability Rating van 5 globes, ofwel High, brengt aan het licht dat opkomende markten fondsen een grote rol spelen in dit veld. De helft van de fondsen vallen in de opkomende markten categorieën, en ze zijn in meerderheid de best renderende als we kijken naar het rendement over 2016. Bovendien hebben ze nagenoeg geen van allen een expliciet duurzaam mandaat.

Voor een goede prestatie op het gebied van duurzaamheid en rendement, is beleggen in een expliciet duurzaam fonds dus niet noodzakelijk. Hoge duurzaamheidsscores in combinatie met een hoge Morningstar Analyst Rating vinden we juist bij reguliere fondsen.

Bekijk hier de lijst met 22 fondsen die zowel een Morningstar Analyst Rating van Bronze, Silver of Gold hebben als de hoogste Morningstar Sustainability Rating van 5 globes, gerangschikt op basis van het rendement over 2016:

NL fondsen ESG high plus medal 24 01 2017 tabel vrijstaand

(klik op tabel voor vergroting)

 

Lees meer over duurzame beleggingsfondsen::

- Duurzame fondsen winnen terrein in Europa in 2016

Hoe duurzaam zijn duurzame fondsen?

Nederlandse fondsen langs de duurzame meetlat

Lees meer over de Morningstar Sustainability Rating:

Duurzaam beleggen met de Morningstar Sustainability Rating

Hoe de Morningstar Sustainability Rating te gebruiken?

Zo werkt het: een nadere blik op de methodologie

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Robert van den Oever  Robert van den Oever is research editor bij Morningstar in Amsterdam

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten