De werkelijke rol van opkomende markten onthuld

Wereldwijde aandelenfondsen hanteren vaak de MSCI World Index als hun benchmark. Deze index bestaat uit 1.646 mid- en large-cap aandelen uit 23 landen en dekt daarmee ongeveer 85% van de vrij verhandelbare marktkapitalisaties in elk land. Hoewel de index een goede weergave lijkt van de mogelijkheden die fondsmanagers van wereldwijde aandelenfondsen hebben, ontbreekt er een (waarschijnlijk) belangrijke regio: opkomende landen.

Jeffrey Schumacher, CFA 01 augustus, 2017 | 12:57
Facebook Twitter LinkedIn

Ondanks dat aandelen uit opkomende markten officieel geen deel uitmaken van de MSCI World Index, hebben veel managers wel (beperkt) de mogelijkheid om direct in deze snel groeiende, maar ook wispelturige economieën te beleggen in het kader van rendementskansen, maar ook vanuit diversificatieoogpunt. Sommige managers kiezen daarom ook voor de MSCI ACWI of de FTSE All World Index, die beide een klein percentage alloceren naar opkomende landen.

Emerging markets lijken daarmee een kleine rol te spelen binnen het mandaat van een wereldwijde aandelenbelegger, maar wanneer we dieper graven, dan zien we dat wereldwijde aandelenfondsen vaak een hogere economische blootstelling hebben aan emerging markets dan hun directe investeringen in deze regio doet vermoeden.

Geen rol van betekenis
Om dit aan te tonen hebben we 112 actieve en passieve wereldwijde aandelenfondsen onderzocht die een Morningstar Analyst Rating hebben en hun portefeuilles hebben gerapporteerd in Morningstar Direct per eind maart. Wanneer we kijken naar de directe investeringen van deze fondsen in opkomende landen, dan blijkt dat de meeste fondsen wel in de regio beleggen, maar vaak zeer beperkt. De mediaan voor directe blootstelling aan emerging markets lag op 3,3%, waarbij er 21 fondsen waren die helemaal geen blootstelling hadden aan deze landen.

Op basis van deze resultaten kun je dus concluderen dat emerging markets geen noemenswaardige rol van betekenis spelen voor wereldwijde aandelenfondsen. Immers, de directe investeringen in de regio zijn beperkt. Echter, deze conclusie is getrokken op basis van traditionele classificatiemethoden die aandelen binair classificeren in een specifiek land, terwijl dit mogelijk niet een volledig beeld geeft. Dit komt doordat traditionele classificatiemethoden aandelen aan een land toeschrijven op basis van het land van beursnotering, het land van oprichting of waar het hoofdkantoor is gevestigd. Deze methode onthult niet noodzakelijkerwijs de onderliggende economische blootstelling van een bedrijf aan een bepaald land of regio, wat vanuit het oogpunt van een belegger relevanter zou zijn.

Minder afhankelijk van thuisland
Vanwege de toenemende globalisatie zijn bedrijven minder afhankelijk van hun thuisland geworden. Ze zijn wereldwijd aanwezig en dus zijn ze actief in meerdere landen en regio’s . In plaats van te kijken naar het land van notering, vestiging of oorsprong, is het daarom interessanter om de economische blootstelling van een bedrijf te meten.

De economische blootstelling van een bedrijf aan een land of regio is een functie van verschillende variabelen, waaronder de gebieden waar het omzet genereert, de locatie van de productiefaciliteiten, waar de leveranciers zijn gevestigd en in hoeverre valutarisico's worden afgedekt. Hierdoor zijn de omzet en winst van een bedrijf afhankelijk van economische activiteiten die de grenzen van het thuisland van de onderneming verregaand overschrijden.

Sterkere blootstelling
Om de blootstelling van fondsportefeuilles aan diverse regio’s beter in kaart te brengen, hebben we het Morningstar Global Risk Model gebruikt om met behulp van regressietechnieken de economische blootstelling van elke portefeuille te meten op zeven regionale Morningstar benchmarks. Dit geeft ons een nauwkeuriger beeld van de gevoeligheid van beleggingsfondsen naar opkomende markten. Het risicomodel toont aan dat de onderliggende economische blootstelling van wereldwijde aandelenfondsen aan opkomende landen sterker is dan we zagen op basis van traditionele classificatiemethoden.

Het risicomodel toont aan dat alle 112 fondsen die we hebben bekeken blootstelling hebben aan opkomende landen, terwijl er onder de traditionele methode nog 21 fondsen waren die 0% allocatie hadden naar deze landen. Nog opvallender is dat de mediaan voor blootstelling aan emerging markets lag op 8,9%, bijna drie keer zo hoog als onder de traditionele methode. Voor de 21 fondsen die onder de traditionele methode geen blootstelling aan opkomende landen hadden, schat het risicomodel een mediane blootstelling van 4,7%.

De onderstaande grafiek toont een overzicht van de verschillen in opkomende landenblootstelling van wereldwijde aandelenfondsen op basis van de traditionele classificatiemethode en het Morningstar Global Risk Model. De staven vertegenwoordigen het aantal fondsen dat binnen een specifieke range aan emerging market allocatie valt.

Onder de traditionele methode hadden 21 fondsen geen blootstelling aan opkomende landen, maar volgens het risicomodel hebben alle onderzochte fondsen enige mate van blootstelling aan opkomende landen. Dat is waarom de staaf voor het risicomodel ontbreekt in de 0% bucket. De staafdiagram toont aan dat de economische blootstelling naar emerging markets bij het risicomodel groter is dan op basis van de traditionele classificatiemethode. Het is iets waar beleggers rekening mee moeten houden om een beter oordeel te kunnen vormen over de risico’s en kansen in een steeds meer geglobaliseerde markt.

2017 07 26 De economische blootstelling van wereldwijde beleggingsfondsen aan opkomende markten onthuld Chart ACS

(klik op grafiek voor vergroting)

 

Lees ook eerdere columns van Jeffrey Schumacher:

- Waar(de) voor je geld

Waarom beleggen zo belangrijk is

Waarom het toch mis gaat, of niet?

Hoe Europees is Europa?

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Jeffrey Schumacher, CFA  is fondsanalist bij Morningstar Benelux

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten