Passief duurzaam beleggen met wereldwijde aandelen

Morningstar neemt de passieve beleggingsfondsen in wereldwijde large cap aandelen die specifiek gericht zijn op duurzaamheid nader onder de loep. Leidt de focus op duurzaamheid tot meer rendement of juist minder?

Robert van den Oever 21 augustus, 2017 | 0:01
Facebook Twitter LinkedIn

Het Europese universum van passieve fondsen in wereldwijde large-cap aandelen die voldoen aan de criteria voor de Morningstar Sustainability Rating, omvat 26 fondsen. Allemaal scoren ze op de duurzaamheidsrating, die een schaal van 1 tot en met 5 globes kent, 3 globes of hoger. Van de 26 zijn er 13 die bovengemiddeld hoog scoren. Zij hebben 4 of 5 globes.

Morningstar-fondsanalist Kenneth Lamont neemt deze 26 fondsen onder de loep in het uitgebreide Morningstar-rapport 'Asset Class Spotlight: Global Equities'.

Als eerste bekijkt Lamont het verband tussen het aantal posities in de fondsportefeuille en de duurzaamheidsscore. Uit onderstaande grafiek blijkt dat de fondsen met een hogere score een kleiner aantal posities aanhouden. De fondsen met een lagere score hebben een bredere en meer gediversifieerde portefeuille.

Deze bevinding bevestigt de intuïtieve logica: naarmate het aantal posities toeneemt, verwatert de zuiverheid van de ESG blootstelling, aangezien er steeds meer aandelen worden toegevoegd die minder duurzaam zijn. Dat is ook de reden waarom de helft van het onderzochte universum 3 globes scoort, ofwel ‘gemiddeld’.

Holdings esg

(klik op grafiek voor vergroting)

Vervolgens zetten we het aantal posities in portefeuille af tegen de driejaars tracking error van ieder fonds ten opzichte van de MSCI World Index. Die index geldt als proxy voor wereldwijde aandelenfondsen. Daaruit blijkt dat de fondsen met het kleinste aantal posities de grootste tracking error ten opzichte van de index vertonen.

Tracking error esg

(klik op grafiek voor vergroting)

Dat mag geen verrassing zijn, aangezien bij een afnemende breedte aan posities de beta blootstelling naar de markt naar verwachting ook minder wordt.

ESG meewegen in fondskeuze
Deze uitkomsten zijn van belang voor beleggers die ESG willen laten meewegen in hun beleggingsbeslissingen en fondskeuze. Beleggers die een zo hoog mogelijke mate van duurzaamheid wensen, kunnen kiezen voor fondsen met een geconcentreerde portefeuille om de ESG zuiverheid te maximaliseren. Voor beleggers die bereid zijn iets van die duurzaamheid op te geven in ruil voor behoud van diversificatie en een kleinere tracking error, zijn er fondsen met een bredere portefeuille.

Het is een wijdverbreid misverstand dat duurzaam beleggen rendement kost en dat beleggers een deel van hun rendement moeten opofferen om duurzaamheid te laten meespelen in de portefeuille. Morningstar’s director of sustainable research Jon Hale heeft al eerder aangetoond dat dit niet het geval is:

 

Morningstar-fondsanalist Lamont onderzoekt voor de 26 passieve fondsen hoe zij het er in dit opzicht van af brengen. We zetten de rendementen over 5 en 10 jaar af tegen de MSCI World Index. Die grafieken schetsen geen positief beeld, want bij zowel de 5 als de 10-jaars periode verslaat de MSCI World Index bijna alle fondsen.

Asset Class Spotlight Global Equities Lamont tabel 2x

(klik op grafieken voor vergroting)

Regionale verschillen
Deze voor risico aangepaste underperformance van sommige fondsen in zowel de 5 als de 10-jaarsperiode kan deels verklaard worden door de onderweging richting de Verenigde Staten en overweging naar Europa, want in die periodes deden Amerikaanse aandelen het meestentijds beter dan Europese.

De geografische keuzes zijn van grote invloed, want uit eerder onderzoek van Morningstar (Morningstar Sustainability Atlas) is al gebleken dat Europese bedrijven in hun businessmodellen veel explicietere en consistentere aandacht geven aan ESG.

Daardoor scoren Europese bedrijven gemiddeld hoger op duurzaamheid dan Amerikaanse, zo liet Morningstar eerder al zien in de Morningstar Sustainability Atlas. Gegeven de grote verschillen in benadering tussen deze twee regio’s verwacht Morningstar dat het verschil in duurzame prestatie voorlopig nog van kracht zal blijven.

Onderwogen in energie
Bekijken we de 26 fondsen op portefeuilleniveau, dan valt op dat zij zich afwenden van energie. Over de vijfjaarsperiode vertonen bijna alle fondsen een lagere weging naar energie-aandelen dan de MSCI World Index. Over deze periode hielp de onderweging om te beschermen tegen de dalende olieprijs, maar in een periode waarin de energiesector een bull-markt meemaakt, kan zo’n onderweging juist weer tegenwerken. Omdat energie-aandelen nu eenmaal milieu-onvriendelijk zijn, zullen deze in duurzame fondsen vooralsnog onderwogen blijven, zo is de verwachting.

Veel fondsen die hoog scoren op duurzaamheid, vertonen een overweging naar de technologiesector. Die overweging mag geen verrassing zijn, aangezien technologiebedrijven doorgaans een geringere milieubelasting kennen.

Geen rendementsverlies
Enkele recente studies hebben laten zien dat het nastreven van duurzame doelen in de portefeuille niet hoeft te leiden tot rendementsverlies. Dit is het geval voor lange periodes en voor de aandelenmarkten in individuele landen. Maar voor kortere periodes en voor geografisch meer gediversifieerde gebieden ligt dat anders. Dan kunnen neigingen naar bepaalde landen grote invloed hebben op de prestaties van het fonds, bijvoorbeeld bij een wereldwijde scope of bij een neiging naar opkomende markten.

Sharpe ratio
Om alle hierboven besproken zaken samen te laten komen, zetten we de duurzame ranking van de fondsen binnen hun Morningstar Categorie af tegen de voortrollende vijfjaars Sharpe-ratio. De uitkomst valt min of meer uiteen in twee clusters, zoals onderstaande grafiek laat zien:

Spotlight ESG 4

(klik op grafiek voor vergroting)

Het cluster in de rechterbovenhoek vertegenwoordigt de gediversifieerde fondsen die wat minder scoren op duurzaamheid en een lagere tracking error hebben, maar wel een hoger risico-gecorrigeerd rendement hebben gehaald.

Het andere cluster, linksbeneden, omvat de meer geconcentreerde fondsen met duurzame posities en een hogere tracking error die een lagere risico-gecorrigeerd rendement laten zien.

Streng in de leer of niet
Dat zijn kort samengevat de twee keuzes waar de belegger zich voor gesteld ziet: ppur duurzaam en genoegen nemen met iets minder rendement of iets minder streng in de leer maar daardoor wel een wat hoger rendement. Toch blijft hierbij de kanttekening van kracht dat de invloed van regio’s en sectoren in een bepaald tijdsgewricht groot is. Gemeten over een andere periode kan het zomaar andersom zijn.

Bekijk hier de video waarin Kenneth Lamont zijn onderzoek toelicht:

 

Meer over duurzaamheid versus large cap aandelen

Bij Morningstar hebben we al vaker onderzoek gedaan naar duurzaamheid in relatie tot large cap aandelenfondsen. Lees hier eerdere artikelen:

 

Meer weten over duurzaam beleggen?

Wilt u meer weten over duurzaam beleggen? Bekijk dan deze verzamelpagina waarin u alle artikelen en video's over de Morningstar Sustainability Rating bij elkaar vindt:

 

Lees meer over duurzaamheid:

Alle nieuwe duurzame fondsen van eerste halfjaar 2017 op een rij

7 manieren om duurzaam te beleggen

Deze fondsen scoren op Morningstar Analyst én op Sustainability Rating

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Robert van den Oever  Robert van den Oever is research editor bij Morningstar in Amsterdam

© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten