Morningstar Rating Analyse: de beste kleinere fondshuizen

De kleinere fondshuizen scoren een hogere gemiddelde Morningstar Rating dan de grote spelers, blijkt uit de Morningstar Rating Analyse. Die meet ieder kwartaal de kwaliteit van beleggingsfondsen aan de hand van de verdeling van de Morningstar Rating, ofwel de sterren.

Robert van den Oever 13 september, 2017 | 8:52
Facebook Twitter LinkedIn

De Morningstar Rating Analysis of Investment Funds is een studie naar de kwaliteit van Europese beleggingsfondsen en fondshuizen die Morningstar ieder kwartaal uitvoert. De studie geeft inzicht in de sterktes en zwaktes van het aanbod aan open-end fondsen en ETF’s.

In een vijfdelige serie krijgt u inzicht in de scores van de fondshuizen, gerangschikt naar de omvang van hun beheerd vermogen en naar gemiddeld aantal sterren. Ook de ETF-aanbieders komen aan de orde.

Deze keer krijgt u de kleinere fondshuizen. Volgens de definitie van Morningstar zijn dat de fondshuizen die in het tweede tot en met vierde kwartiel van het Morningstar-universum vallen, met een minumim beheerd vermogen van 5 miljard euro. De fondshuizen uit het eerste kwartiel van dat universum vormen samen de grote fondshuizen, die we eerder in deze serie hebben behandeld.

We sorteren de fondshuizen wederom op de gemiddelde Morningstar Rating. Dat wil zeggen, de gemiddelde hoeveelheid sterren, equal-weighted. Daarnaast krijgt u ook weer de asset-weighted scores, waarbij de omvang van het beheerd vermogen meeweegt. Naast de totaalscore krijgt u verder eveneens de score voor de gedeeltes aandelen, obligaties en allocatie. Ook krijgt u wederom het percentage van het beheerd vermogen dat zit in fondsen die 4 of 5 sterren hebben.

Dit is de lijst van kleinere fondshuizen, gebaseerd op Europese open-end fondsen, gerangschikt naar equal-weighted gemiddelde Morningstar Rating, over het tweede kwartaal 2017:

MRA best smallest 1

MRA best smallest 2

(klik op tabel voor vergroting)

De nummer 1 op de lijst is dezelfde als drie maanden geleden: Fundsmith, met een spectaculair hoge gemiddelde Morningstar Rating van 5 sterren. Zo'n hoge score haalt geen enkel groot fondshuis. Op deze lijst van kleinere fondshuizen ligt het leeuwendeel van de scores beduidend boven het niveau van de grote jongens, zo valt op.

Het Londense Fundsmith boekt succes met zijn aandelenstrategie onder leiding van fondsmanager Terry Smith. In de tussenliggende maanden sinds het verschijnen van het vorige Rating Analyse rapport hebben de fondsanalisten van Morningstar hun oordeel voor Fundsmith verhoogd van Bronze naar Gold.

De nummer twee op de lijst is eveneens dezelfde als bij het vorige rapport. Lindsell Train, met een score van 4,92 sterren, is gespecialiseerd in wereldwijde dividendstrategieën met een bijkomend speclaisme voor Japan. Die fondsen zijn echter uitsluitend in het Verenigd Koninkrijk en Ierland verkrijgbaar.

Nederlanders
Het hoogste Nederlandse fondshuis op de lijst is Actiam op plek 6 met een score van gemiddeld 4,13 sterren. Wat beheerd vermogen betreft is Actiam met 6 miljard euro een van de kleintjes onder de kleinere spelers.

Verderop vinden we op plek 22 Delta Lloyd met een score van 3,66. Iets lager, op 36, staat ASR met 3,43 sterren gemiddeld. Bijna onderaan, op de plaatsen 44 en 45 staan respectievelijk ABN Amro (score 3,37) en Kempen (3,37).

Lees ook de andere delen in de serie over de Morningstar Rating Analyse:

- Deel 1: Grootste fondshuizen

- Deel 2: Beste fondshuizen

- Deel 3: Grootste en beste ETF-aanbieders

- Deel 5: Nederland scoort hoogste Morningstar Rating

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Robert van den Oever  Robert van den Oever is research editor bij Morningstar in Amsterdam

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten