Europa onverminderd aan kop in Morningstar Sustainability Atlas

De Europese landen blijven de hoogst scorende als het gaat om duurzaamheid en zetten onverminderd de standaard voor duurzaam beleggen. Dat blijkt uit een nieuwe update van Morningstar Sustainability Atlas, die inzicht geeft in de duurzaamheidsprestaties van landen. De Atlas is uitgebreid naar 46 landen.

Robert van den Oever 30 oktober, 2017 | 11:44
Facebook Twitter LinkedIn

De Europese landen blijven de hoogst scorende als het gaat om duurzaamheid en zetten onverminderd de standaard voor duurzaam beleggen. Dat blijkt uit een nieuwe update van Morningstar's Dan Lefkovitz over de Morningstar Sustainability Atlas, die inzicht geeft in de duurzaamheidsprestaties van 46 landen.

De 46 landen worden doorgelicht op hun duurzame prestaties aan de hand van de methodiek van de Morningstar Sustainability Rating. Ze krijgen een score op Environmental (milieu), Social (sociaal beleid) en Governance (goed ondernemingsbestuur) en vervolgens wordt daar een score voor controverses van af getrokken. Per land komt er een score uit rollen. 

Daaruit blijkt dat Nederland de hoogste score haalt op het gebied van Governance, Frankrijk is leidend op Environmental en Denemarken scoort het hoogst op Social.

Hoogste scores voor Europa
De rode draad is dat Europese landen in de hoogste regionen scoren. Portugal heeft de hoogste Sustainability Score van alle 46 onderzochte landen: 64,4. Dat komt omdat de index voor Portugal vrij smal is en het gewicht van bedrijven als Galp Energeia en EDP relatief groot is. Tweede is Denemarken met een score van 61,9, grotendeels dankzij de invloed van Novo Nordisk, dat toonaangevend is in de gezondheidszorgsector.

Opvallend is verder dat Australië de hoogste score haalt van alle niet-Europese landen. Dat komt volgens Lefkovitz door het gewicht van de grote banken in dat land, zoals WestPac en NAB.

Bekijk hier de kaart met de Sustainability Scores voor de 46 landen:

Atlas Sustainability Scores Oct 2017

(klik op afbeelding voor vergroting)

Hoewel Europa dus de hoogste scores laat zien, is duurzaamheid niet per se uitsluitend een fenomeen van ontwikkelde markten. Want sommige opkomende markten scoren boven de wereldwijde mediaan, zoals Colombia, Zuid-Afrika, Hongarije en Taiwan.

Vermeldenswaardig is verder de lage score van de Verenigde Staten: 44,7. Daarmee is het op Singapore (41,5) na de slechtst scorende van de ontwikkelde markten. De VS hebben te kampen met zowel lage ESG scores als bovengemiddeld hoge invloed van controverses.

De ESG scores
Als we iets dieper in de rekenmethode duiken, dan kunnen we een stap terug zetten door de controverses buiten beschouwing te laten. Onderstaande kaart geeft de ESG scores weer, dus de optelsom van Environmental, Social en Governance, maar zonder de invloed van controverses daar van af te trekken:

Atlas ESGScores Oct 2017

(klik op afbeelding voor vergroting)

Europa voert nog altijd de boventoon, maar bijvoorbeeld de Verenigde Staten komt zonder controverses veel beter uit de bus met een ESG score van 51,8.

Invloed van controverses
De invloed van de controverses is ook afzonderlijk inzichtelijk te maken met de Controversy Scores, die zijn weergegeven op deze kaart:

Atlas Controversy Scores Oct 2017

(klik op afbeelding voor vergroting)

Hoe hoger het cijfer, hoe ernstiger de controverses. De VS scoren een hoge 7,2, maar Rusland gaat daar nog overheen met 7,7. De Amerikaanse bedrijven die in controverses verwikkeld zijn, zijn met name Apple, Johnson & Johnson en Wells Fargo. China heeft juist een lage Controversy Score met 4,4.

Opvallend zijn hier de hoge scores van het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland. In het VK zijn HSBC, Shell en GlaxoSmithKline betrokken bij ESG-gerelateerde kwesties. In Zwisterland geldt dat voor Nestlé, Novartis, Roche en UBS.

De deelscores voor E, S en G
Op de drie kaarten hieronder ziet u de deelscores voor de drie onderdelen Environmental, Social en Governance:

Atlas Environmental Scores Oct 2017

Atlas Social Scores Oct 2017

Atlas Governance Scores Oct 2017

(klik op afbeeldingen voor vergroting)

 

Lees meer over de Morningstar Sustainability Atlas:

- Morningstar Sustainability Atlas: Europa aan kop, VS en VK geplaagd door controverses

Een stap dieper met de Morningstar Sustainability Atlas

- Morningstar Sustainability Atlas biedt inzicht in score op duurzaamheid per land

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Robert van den Oever  Robert van den Oever is research editor bij Morningstar in Amsterdam

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten