In Rusland geniet actief de voorkeur

Actief of passief? Die vraag levert veelal een verhitte discussie op en kan vanuit veel hoeken worden benaderd en beantwoord. In het geval van Russische aandelen lijkt de voorkeur echter duidelijk: actief. Morningstar legt uit waarom dat zo is.

Ronald van Genderen 08 februari, 2018 | 8:55
Facebook Twitter LinkedIn

Los van de vraag hoe je in Russiche aandelen moet beleggen, is de eerste vraag of je er überhaupt wel in wilt beleggen. Een belangrijk argument om te beleggen is dat Russische aandelen erg goedkoop zijn. Zo noteert de MSCI Russia 10-40 index een koers/winst-verhouding van 7,8 en bedraagt het dividendrendement 5,5%. Die ratio’s steken behoorlijk gunstig af bij andere opkomende landen. Zo noteert de MSCI Emerging Markets index een koers/winst-verhouding van 16,0 en bedraagt het dividendrendement 2,1%. Voor de MSCI World index liggen de ratio’s op 22,3 en 2,2%.

Nu zijn Russische aandelen al heel lang goedkoop en dat heeft een goede reden. Zo gelden er economische sancties die Europa en de VS hebben ingesteld vanwege de annexatie van de Krim. Mede daardoor blijkft de economische groeiachter en gaat beleggen in Rusland gepaard met hogere risico’s, onder andere op het gebied van politiek, wisselkoers en corporate governance, dan elders in de wereld.

De vraag of Russische aandelen een aantrekkelijke belegging vormen, is eigenlijk ook niet aan mij als fondsanalist om te beantwoorden. Met de wijze waarop kan worden belegd, kan ik beter uit de voeten. Met de presidentsverkiezingen op 18 maart in het vooruitzicht hebben Morningstar analisten het aanbod aan Russische aandelen beleggingsfondsen en ETF’s bekeken. Daaruit kwam naar voren dat de voorkeur uitgaat naar actief beheer in Rusland. De volgende twee constateringen vormen daarbij de belangrijkste argumenten.

Spreiding over sectoren
De eerste reden ligt in de beperkte spreiding over sectoren die ETFs bieden. Voor de 6 ETF’s waarvan Morningstar over portefeuille data beschikt, blijkt de sectorconcentratie zeer hoog te zijn. Zo beleggen de ETF’s gemiddeld 52,5% in de sector energie. Voeg daarbij het gemiddelde gewicht in financiële waarden (22,8%) en de sector allocatie is voor driekwart van de portefeuille verklaard. Dat maakt een belegging via ETF’s in Russische aandelen wel erg eenzijdig en daarmee nog risicovoller. Helemaal wanneer daar ook het gewicht in de sector basismaterialen aan wordt toegevoegd.

20180205 Finanzen Column Sector Allocatie Passieve fondsen

(klik op tabel voor vergroting)

De beheerders van actieve fondsen (die worden gevolgd door de analisten van Morningstar) kiezen voor een meer gespreide benadering. Zo bedraagt het gemiddelde gewicht in de sector energie iets minder dan 30% en is de financiële sector gemiddeld goed voor een gewicht van 15%. Daarmee verklaren de beide sectoren circa 45% van de portefeuilles. Hoewel de actieve fondsen over het algemeen meer posities hebben in de sector basismaterialen, bedraagt het gewicht van de drie sectoren gezamenlijk nog altijd fors minder dan voor ETF’s en kan gesteld worden dat actieve fondsen een beter over sectoren gespreide belegging bieden.

20180205 Finanzen Column Sector Allocatie Actieve fondsen

(klik op tabel voor vergroting)

Blootstelling aan staatsbedrijven
Corporate governance, of goed ondernemingsbestuur, is een belangrijk aandachtspunt in Rusland. Met name bij bedrijven die worden gecontroleerd door, of in ieder geval onder grote invloed staan van de Russische overheid, aangezien dergelijke bedrijven niet altijd worden geleid met de belangen van alle aandeelhouders in het achterhoofd. Via een belegging in een ETF krijgt een belegger echter automatisch aanzienlijke blootstelling aan dergelijke bedrijven, voor een belegging in een actief fonds ligt dat genuanceerder.

20180205 Finanzen Column Staatsbedrijven Actieve fondsen

20180205 Finanzen Column Staatsbedrijven Passieve fondsen

(klik op tabellen voor vergroting)

Gazprom en VTB Bank vormen een tweetal voorbeelden van dergelijke bedrijven. Gazprom, het grootste gasbedrijf ter wereld, is een echt indexzwaargewicht. In de ETF’s heeft deze onderneming een gewicht van 13 tot zelfs 15%. Voor de actieve beheerders schommelt het gewicht daarentegen tussen 0 en 10%. De ene beheerder geeft te kennen de corporate governance zo ondermaats te vinden dat hij niet overweegt het aandeel te kopen. Andere beheerders, waaronder die van het Prosperity fonds, onderkennen de problemen, maar zeggen ook dat het aandeel wel heel goedkoop is en verbetering in de coporate governance kan leiden tot een herwaardering van het aandeel.

VTB Bank, een van Ruslands grootste banken, is in het verleden door de Russiche overheid gebruikt om probleembanken te redden. Met die staatsinmenging in het achterhoofd komt het aandeel niet of nauwelijks voor in de portefeuilles van actieve fondsen, met uitzondering van HSBC. Binnen ETF’s daarentegen kent het aandeel een gewicht van 2 tot 4%.

Natuurlijk zijn er meer factoren die van belang zijn bij de selectie van het juiste beleggingsinstrument, we hebben bijvoorbeeld kosten niet genoemd. Echter, op basis van bovenstaande twee argumenten lijken actieve fondsen in Russiche aandelen toch een streepje voor te hebben op ETF’s.

Deze column verscheen ook op Finanzen.nl

 

Lees meer columns van Ronald van Genderen:

Dit zijn de duurzaamste fondsen

- Hou de portefeuilles van uw fondsen in de gaten

- Wereldwijd vastgoed: actief of passief?

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Ronald van Genderen

Ronald van Genderen  is fondsanalist bij Morningstar Benelux

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten