Nederland aan kop in Morningstar Sustainability Atlas

Nederland is volgens de Morningstar Sustainability Atlas het duurzaamste land ter wereld. In de nieuwste update van de Atlas neemt Nederland de eerste plek over van Denemarken, dat nu tweede is. Verder valt op dat sommige opkomende landen net zo goed scoren als ontwikkelde Europese landen: Colombia bijvoorbeeld.

Dan Lefkovitz 18 april, 2018 | 8:48
Facebook Twitter LinkedIn

De nieuwste update van de Morningstar Sustainability Atlas brengt Nederland aan kop van de duurzaamste landen. Dat is te danken aan bedrijven als ASML, ING, Philips en Ahold Delhaize, die allemaal heel hoog scoren op duurzaamheid.

Nederland wordt op de voet gevolgd door de Scandinavische landen. Traditioneel scoren zij hoog op duurzaamheid. Eerder was Denemarken de beste, maar nu Nederland de koppositie heeft, is Denemarken nummer twee.

Niet alleen rijke landen
Uit de update blijkt verder dat duurzaamheid niet alleen een onderwerp is voor rijke landen. Ook sommige opkomende landen doen niet onder voor Europese landen: ze weten net zo'n hoog duurzaamheidsniveau te halen. Dat geldt bijvoorbeeld voor Colombia, dat als hoogst scorende niet-Europese land in het bovenste kwintiel uitkomt. Dat is te danken aan bedrijven als Bancolombia, Ecopetrol en Grupo Sura.

Andere opkomende landen die het goed doen, zijn Hongarije, Taiwan en Turkije. Dit staat in contrast met de opkomende landen die slecht scoren en we vinden China, Rusland, Maleisië en Indonesië onderaan de lijst.

Uiteraard zijn er ook ontwikkelde landen die mager presteren op duurzaamheid. Dat zijn de Verenigde Staten, Japan, Brazilië en India. Ook Korea bungelt onderaan vanwege bedrijven die te kampen hebben met controverses.

Bekijk hier de kaart met de Sustainability Scores voor de 46 landen:

MStar Sustainability MAP ESG

(klik op afbeelding voor vergroting)

De 3 ESG-criteria
De Sustainability Score is de overall prestatie die de drie ESG-criteria Environmental (milieu), Social (sociaal beleid) en Governance (goed ondernemingsbestuur) omvat, en ook de controveese waar bedrijven in verwikkeld zijn. Een stap terug, dus zonder controverses mee te nemen, en alleen op basis van ESG, is Europa ook de best presterende regio.

Maar er komen ook verschillen bovendrijven. Zo scoort het Verenigd Koninrkijk heel goed op ESG, maar het land kampt met een reeks controverses, die de overall Sustainability Score flink omlaagtrekken.

Ook de Verenigde Staten scoren aanmerkelijk beter als we de controverses buiten beschouwing laten. De VS komen dan ongeveer gelijk uit met Canada.

Mager scorende landen op ESG zijn Singapore (als slechtste ontwikkelde markt), Qatar, de Verenigde Arabische Emiraten en Egypte vanwege de grote rol van financials en telecombedrijven in hun indices.

De matige ESG-score van China is te wijten aan de grote oliebdrijven Sinopec en PetroChina en ook aan China Railway Group. Opvallend genoeg hebben andere grote indexcomponenten zoals Tencent, de grote banken en de telecombedrijven een individuele score bij Sustainalytics van 'Gemiddeld'.

Bekijk hier de ESG-scores per land:

MStar Sustainability Atlas Apr 2018 Exhibit 2

(klik op afbeelding voor vergroting)

Controverses
De Sustainability Score komt tot stand door een extra stap los te laten op de ESG-score. DAt zijn de controverses. Een controverse is een kwestie waarin een bedrijf is verwikkeld die invloed heeft op milieu of maatschappij en die een risico voor het bedrijf betekent. Die incidenten en risico's vertaalt Sustainalytics in een score per bedrijf aan de hand van de impact die ze op het bedrijf hebben. Hoe hoger het cijfer, hoe erger de controverse.

Als we kijken naar de controverses op zich, dan zien we dat Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk het meest geplaagd worden door controverses. Voor Zwitserland is dat te wijten aan Novartis en UBS. In het VK zijn het bedrijven HSBC, Royal Dutch Shell an GlaxoSmithKline die een hoge Controversy Score hebben. 

We noemden al Korea en daar zijn bedrijven als Posco en Hyundai met hun hoge Controversy Scores van grote invloed wegens hun grote posites in de index.

In de Verenigde Staten zorgen Johnson & Johnson, Wells Fargo en Apple voor hoge Controversy Scores.

Bekijk hier de Controvery Scores per land:

MStar Sustainability Atlas Apr 2018 Exhibit 3

(klik op afbeelding voor vergroting)

Product Involvement
Morningstar is na de introductie van de Morningstar Sustainability Rating verder gegaan met het ontwikkelen van zijn duurzame maatstaven. Een stap dieper gaat Product Involvement: dat meet de blootstelling van een beleggingsportefeuille aan 15 controversiële activiteiten, waaronder wapens, alcohol, tabak en gokken.

In deze editie van de Morningstar Sustainability Atlas bekijken we de blootstelling van landen naar kolen. Daarbij gaat het om bedrijven met directe betrokkenheid zoals kolenwinning en mijnbouw, en indirecte zoals energieopwekking door middel van kolen, een CO2-intensieve energiebron.

De Atlas meet de blootstelling per land aan de hand van gewogen betrokkenheid van de bedrijven die deel uitmaken van de landenindex. Bekijk hier de Morningstar Country Index met de blootstelling aan kolen uitgedrukt in een score:

Thermal coal map

(klik op afbeelding voor vergroting)

 

Lees meer over de Morningstar Sustainbility Atlas:

Europa onverminderd aan kop in Morningstar Sustainability Atlas

- Morningstar Sustainability Atlas biedt inzicht in score op duurzaamheid per land

Een stap dieper met de Morningstar Sustainability Atlas

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Dan Lefkovitz  Dan Lefkovitz is Strategist, Indexes Product Management. 

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten