Milieurampen schrikken meer af dan beurskrach

We duwen onze planeet aarde steeds verder richting de afgrond tot we het point of no return bereiken, aldus het World Economic Forum in zijn Global Risks Report 2018. Om die beweging tijdig te keren, moeten beleggers hun steentje bijdragen. Het klimaatakkoord van Parijs bevat al zwart op wit een wet voor energietransitie die ook voor beleggers bindend is. En nu is er ook het actieplan van de Europese Unie.

Sara Silano 26 april, 2018 | 11:38
Facebook Twitter LinkedIn

Milieurisico's zijn tegenwoordig beangstigender dan economische risico's. Volgens het Global Risks Report 2018 van het World Economic Forum (WEF) zijn extreme weersomstandigheden en natuurrampen de potentieel gevaarlijkste en meest waarschijnlijke fenomenen van onze tijd. Het rapport is gebaseerd op een onderzoek onder ongeveer duizend forumleden wereldwijd, uitgevoerd tussen 28 augustus en 1 november 2017.

Schade steeds groter
Nog maar tien jaar geleden stond boven aan de lijst van risicoclassificatie de angst voor een instorting van de marktprijzen van financiële instrumenten. Op de tweede plaats stond de instabiliteit in het Midden-Oosten. Dat milieukwesties nu bovenaan staan, is dan ook een enorme verandering.

'Alle categorieën milieurisico's hebben een bovengemiddelde impact en waarschijnlijkheid over een tijdshorizon van tien jaar,' aldus het WEF-rapport. 'Het afgelopen jaar werd gekenmerkt door orkanen, verzengende temperaturen en toename van de CO2-uitstoot voor het eerst in vier jaar. We duwen onze planeet naar een point of no return. De schade wordt alsmaar duidelijker: biodiversiteit verdwijnt, landbouwsystemen staan onder druk en vervuiling van lucht en water bedreigt de menselijke gezondheid. Nationalistische tendensen druisen in tegen de noodzaak om deze problemen op mondiaal niveau aan te pakken.'

WEF Global risk 2018

(klik op afbeelding voor vergroting)

Klimaatconferenties
De strijd tegen de klimaatverandering heeft ups en downs gekend sinds de eerste wereldconferentie in Rio de Janeiro in 1992 op initiatief van de Verenigde Naties, die vervolgens leidde tot het Kyoto-protocol (1997), dat bindende doelen stelde op vermindering van emissies van koolstofdioxide en andere vervuilende broeikasgassen.

In 2015 werd in Parijs een akkoord bereikt tussen 196 landen om de klimaatopwarming ruim onder de twee graden te houden: Cop21. De overeenkomst trad officieel in werking op 4 november 2016, maar kreeg vorig jaar een zware slag te verduren toen de Amerikaanse president Donald Trump zei dat de Verenigde Staten er uit zou stappen. Nu is het wachten op 2020, wanneer de verificatie van de onder de Eiffeltoren ondertekende overeenkomsten begint.

Europese initiatieven en wetgeving
Europa heeft intussen vorige maand zijn actieplan gepubliceerd om duurzame ontwikkelingsdoelen te bereiken, waaronder 40% reductie van de broeikasgasemissies tegen in 2030. Eerder deze maand heeft het Europees Parlement twee wetgevingsvoorstellen aangenomen die nieuwe bindende nationale doelstellingen voor vervuiling opleggen voor de sectoren landbouw, bouw, transport en afval.

De Europese Commissie heeft een beroep gedaan op de financiële sector, zonder wie het moeilijk zal zijn om de 180 miljard euro per jaar te overbruggen die ontbreekt om de klimaat- en milieudoelstellingen te halen. Frankrijk gaat zelfs verder. De Franse energietransitiewet van april 2016 bevat informatievereisten voor portfoliomanagers met betrekking tot het beheer van klimaatrisico's en integratie van sociale en milieufactoren in het beleggingsbeleid.

Alleen voor klimaatrisico's vereist de Franse wet dat beleggers gegevens over hun posities bekendmaken, referentiescenario's, doelstellingen, tijdshorizons, statische en dynamische benaderingen. De risico's moeten worden onderscheiden in fysieke vorm en in transitie.

CO2-footprint
De maatregelen voor het terugdringen van de CO2-footprint (de maatstaf die wordt gebruikt om de broeikasgasemissies van een product of dienst of een organisatie in te schatten) moeten worden opgenomen in de methodologieën die bijdragen aan de doelen voor klimaat en energietransitie, zowel nationaal en internationaal.

Het actieplan van de Europese Commissie de richting voor de toekomst aan, onder andere voor gezamenlijke ontwikkeling van duurzame financiering en standaarden voor groene instrumenten. Het plan heeft ook betrekking op risicobeheer, dat milieufactoren niet langer kan negeren en de opname van ESG-criteria in de fiduciaire plichten van institutionele beleggers. Voor financiële instellingen wordt daarom de beoordeling, het beheer en de vermindering van blootstelling aan vervuilende emissies steeds belangrijker.

Blootstelling aan kolen
Door de toenemende regelgeving is het noodzakelijk om goede instrumenten te hebben om beleggingen te kunnen analyseren op duurzaamheidsaspecten, zoals CO2-uitstoot. Een Morningstar-analyse van Europese beleggingsportefeuilles en onthult bijvoorbeeld dat de blootstelling aan steenkool voor energieproductie nog steeds hoog is. Uitzondering zijn Noorwegen en Zweden, waar de aandacht voor het milieu al langere tijd bijzonder groot is. Alle details hierover leest u in dit artikel over de nieuwste editie van de Morningstar Sustainability Atlas:

 

Lees meer:

Deze 4 sectoren kampen met toenemende ESG-risico's

Deze fondsen zijn belegd in wapenindustrie, maar hoe lang nog?

Morningstar Sustainability Indexes bewijzen dat duurzaam beleggen geen rendement kost

Duurzaam beleggen en goed rendement kunnen heel goed hand in hand gaan

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Sara Silano

Sara Silano  è caporedattore di Morningstar in Italia

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten