CO2-impact niet alleen belangrijk voor milieu, maar ook voor rendement

Morningstar heeft onlangs de Morningstar Carbon Risk Score geïntroduceerd, een nieuwe maatstaf om de CO-impact van beleggingen te meten. CO2-uitstoot is niet alleen belangrijk vanuit milieu-oogpunt, maar het heeft ook invloed op de financiële prestaties van beleggingen. Dat effect zal op lange termijn alleen maar groter worden.

Fernando Luque 26 juni, 2018 | 9:31
Facebook Twitter LinkedIn

Waarom beleggingen de maat nemen op CO2-uitstoot? Is dat de verantwoordelijkheid van beleggers? Dat moeten de bedrijven die de uitstoot veroorzaken toch zelf oplossen? Dergelijke vragen zijn nog altijd vaak de eerste reactie als het gaat om CO2-impact in relatie tot beleggen.

Maar beleggers hebben wel degelijk een grote verantwoordelijkheid, zij het indirect. Als aandeelhouder zijn zij de bezitter van een deel van een bedrijf en daarmee indirect verantwoordelijk voor dat deel van de CO2-uitstoot. En daar kunnen ze wat mee doen. Met name grote, institutionele beleggers zoals pensioenfondsen kunnen invloed uitoefenen op de bedrijven waar ze posities in hebben.

Nieuwe regelgeving
Er is inmiddels ook wet- en regelgeving die beleggers betrekt bij het CO2-thema en hen zelfs een rol geeft bij het terugdringen van CO-uitstoot. Zo is daar de overeenkomst van Parijs uit 2015 waarin 195 landen hun handtekening zetten onder het doel om de opwarming van de aarde onder de 2 graden Celsius te houden.

Een jaar eerder kwam de overeenkomst van Montreal tot stand waarin de ondertekenaars zich verbonden aan jaarlijkse publicatie van de CO2-footprint van hun portefeuilles. Sommige landen gaan met individuele wetgeving nog stappen verder. Zoals Frankrijk, dat fondsbeheerders met meer dan 500 miljoen euro aan vermogen onder beheer verplicht om in hun jaarverslag de CO2-impact van hun portefeuilles te verantwoorden.

Financiële impact
Los van het milieu-aspect zullen beleggers zich afvragen waarom het vanuit financieel oogpunt zin heeft om de CO2-impact van een beleggingsportefeuille te verminderen. De reden is eenvoudig: op lange termijn zal CO2-uitstoot directe invloed hebben op de prestaties van bedrijven en daaruit voortvloeiend ook op de rendementen van beleggingen.

Dat is ook de conclusie van een rapport van onderzoeksbureau Mercer, getiteld 'Beleggen in een tijd van klimaatverandering', waar onderstaande lange-termijn grafieken uit komen:

Carbon Mercer Research 1

Carbon Mercer Research 2

(klik op afbeeldingen voor vergroting)

De grafieken laten zien dat er vermogenscategorieën zijn die naar verwachting een sterk negatief effect op hun rendement gaan ondervinden, zoals wereldwijde aandelen ontwikkelde markten (de meest rechtse balk in de bovenste grafiek).

De tweede grafiek laat het effect op de rendementen van sectoren zien. Daaruit wordt duidelijk dat olie en kolengerelateerde bedrijven zwaar te lijden gaan krijgen onder hun CO2-impact. Aan de andere kant zien we juist hernieuwbare energie als een sector die een flink positief effect tegemoet kan zien.

Het belang van CO2-impact van beleggingen is dus aangetoond. Om die impact te kunnen meten heeft Morningstar de Carbon Risk Score geïntroduceerd, die de belegger inzicht geeft in de CO2-impact van zijn beleggingen en portefeuilles.

Lees meer:

Morningstar introduceert Carbon Risk Score: inzicht in CO2-effect van beleggingsfondsen

- Morningstar Carbon Risk Score: zo zit de methodologie in elkaar

- Top-5 wereldwijde aandelenfondsen met de laagste CO2-impact

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Fernando Luque

Fernando Luque  es el Senior Financial Editor de www.morningstar.es

© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings