NN IP herstructureert beleggingsorganisatie en evalueert fondsenaanbod

NN IP gaat zich volledig toeleggen op obligaties, multi-asset en twee gespecialiseerde aandelenstrategieën: Europese aandelen en ESG/impact beleggen. Dat heeft gevolgen voor de overige aandelenstrategieën.

Jeffrey Schumacher, CFA 31 mei, 2018 | 10:51
Facebook Twitter LinkedIn

Tegen de achtergrond van een markt die steeds uitdagender wordt voor actieve fondsbeheerders vanwege dalende vergoedingen en het alsmaar groeiende marktaandeel van passieve beleggingsproducten, gecombineerd met nieuwe ontwikkelingen in data-gedreven research en technologie, heeft NN IP besloten om zijn focusgebieden te herdefiniëren, de beleggingsorganisatie te herstructureren en het fondsenaanbod te concentreren.

Valentijn van Nieuwenhuijzen, chief investment officer van NN IP, heeft tegenover Morningstar laten weten dat het fondshuis zijn beleggingsorganisatie en kerncompetenties tegen het licht heeft gehouden om die gebieden te identificeren waarvan het fondshuis gelooft dat het de meeste waarde voor klanten kan toevoegen. Het fondshuis legt vanwege de hevige concurrentie van passieve alternatieven de lat voor zijn actief beheerde fondsen hoger.

NN IP beoogt met een meer gestroomlijnde en gefocuste organisatie de prestatiedoelstellingen te realiseren. Een geconcentreerder aanbod dat wordt opgebouwd rond vijf kerncompetenties waarin portefeuillemanagers, analisten, klantenportefeuillemanagers en data-analisten samenwerken, moet dit waarborgen.

Daarnaast wil het bedrijf een cultuur van innovatie en diversiteit van gedachten bevorderen, en wil het inspelen op technologische ontwikkelingen die zijn onderzoekscapaciteiten verder kunnen versterken, bijvoorbeeld door te investeren in data-gedreven research, kunstmatige intelligentie en door te profiteren van niet-traditionele alfa bronnen zoals duurzaamheid en gedragsrisicopremies. Dit moet technologie en innovatie integreren met traditionele fundamentele analyse.

Obligaties en multi-asset blijven kerncompetentie
De wortels van NN IP liggen bij obligaties en dat blijft een kernactiviteit. Er komen twee kerncompetenties in de organisatie: Fixed Income Solutions en Specialised Fixed Income. Binnen die verdeling zal Fixed Income Solutions zich bezighouden met General Account, Third Party, LDI/Rates en Treasury, terwijl Specialised Fixed Income zich richt op het beheer van investment grade, credit, high yield, EMD, convertibles en alternative credit portefeuilles. Ook multi-asset blijft een kerncompetentie. Een diversified income team en een toegewijd life-cycle team beheren samen de multi-asset productenportefeuille.

Herstructurering bij aandelenfondsen
De nieuwe koers heeft grote gevolgen voor de aandelenfondsen van NN IP. Het fondshuis heeft Europese aandelen en ESG/impact beleggen aangewezen als de twee kerncompetenties binnen aandelen, die worden beheerd door het Specialised Equity team.

Dat betekent dat NN IP de overige bestaande aandelenstrategieën heroverweegt. Deze kunnen worden gefuseerd, beheerd via een alliantie of systematisch worden beheerd (kwantitatieve aanpak) door het Optimised Portfolio Strategies team, dat onderdeel is van de vijfde kerncompetentie: Automated Intelligence Investing. NN IP zal in september meer duidelijkheid geven over de plannen met deze strategieën. De aandelensectorfondsen en de core-equity fondsen, die in 2015 al een revisie hebben ondergaan, vallen buiten de herbeoordeling en zullen systematisch beheerd blijven worden door het Optimised Portfolio Strategies team.

Vastgoedfondsen Under Review
Voor één strategie is al wel een strategische keuze gemaakt: de vastgoedfondsen zullen niet in hun huidige vorm worden voortgezet. Dat betekent dat beheerders Michael Lipsch en Andrej Antonijevic NN IP per 30 juni aanstaande zullen verlaten. Als gevolg van hun vertrek en de op handen zijnde aanpassing in het beheer van dit fonds zijn de vastgoedfondsen Under Review gezet.

Extra investeringen
Met de herstructurering wil NN IP middelen vrijmaken om te investeren in de Europese aandelen- en ESG/impact-teams. Zo zullen er meer portefeuillemanagers aan die teams worden toegevoegd. Daarnaast zal de groep fundamentele, in sectoren gespecialiseerde analisten die alle aandelenteams binnen NN IP ondersteunde, ophouden te bestaan in zijn huidige vorm. Deze analisten zullen worden opgenomen in ofwel het Europese aandelen team ofwel het ESG/impact team.

Hiermee beoogt NN IP een meer collegiale, team-gebaseerde aanpak te creëren, waarbij in elk van de twee teams zeven fundamentele analisten samenwerken met twee data-analisten. Dit moet ook de autonomie van de teams bevorderen, die meer vrijheid krijgen om hun budgetten te alloceren en hun onderzoeksagenda kunnen opstellen en prioriteren.

Verstandige rationalisatie
Morningstar is van mening dat de reorganisatie verstandig is. Het fondshuis voert momenteel een breed aanbod aan fondsen, met wisselend succes. Al eerder heeft Morningstar aangegeven dat een rationalisatie van het productenaanbod, waarbij het fondshuis zich concentreert op de gebieden waar zijn kracht ligt, welkom zou zijn. Naar onze mening is dit binnen core fixed income, high yield, EMD, multi-assets, real estate en duurzame aandelen.

We zijn van mening dat de nieuwe koers perspectief biedt op een verbetering van de succesratio’s van de door NN IP aangeboden fondsen. Tegelijkertijd staat het bedrijf mogelijk voor een turbulente periode, omdat deze ingrijpende maatregelen de betrokken werknemers kunnen verontrusten.

Gevolgen voor ratings
Vooralsnog houden we de ratings op de fondsen die geëvalueerd worden en die buiten de nieuwe kerncompetenties vallen ongewijzigd, aangezien het fondshuis pas in september zal meedelen wat de toekomst van deze fondsen is.

Alleen de Morningstar Analyst Rating voor de vastgoedfondsen van het beheerdersduo Michael Lipsch en Andrej Antonijevic, NN (L) European Real Estate, NN (L) Global Real Estate en NN Global Real Estate Fund, gaan naar Under Review, aangezien zij per 30 juni NN IP zullen verlaten.

 

Lees meer over NN IP

- NN IP vernieuwt board, Morningstar laat Ratings ongewijzigd

- Morningstar verlaagt Analyst Rating voor NN Global Real Estate

Reorganisatie bij aandelenfondsen NN IP: 15 beleggingsfondsen 'Under Review'

 

Lees ook ons eerdere interview met Michael Lipsch en Andrej Antonijevic:

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Jeffrey Schumacher, CFA  is fondsanalist bij Morningstar Benelux

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten