Drie manieren om CO2-impact van beleggingsfondsen te verkleinen

Als de bewustwording rond CO2-impact van beleggingen op zowel milieu als financieel rendement voldoende aanwezig is, dan is het tijd om er daadwerkelijk iets aan te doen. Dit zijn drie manieren waarop beleggers de CO2-impact van hun beleggingsfondsen kunnen verkleinen.

Fernando Luque 26 juni, 2018 | 9:34
Facebook Twitter LinkedIn

CO2-uitstoot heeft niet alleen impact op het milieu, maar uiteindelijk heeft het op lange termijn ook invloed op het financiële rendement van beleggingen, zo hebben we in het vorige artikel over de Morningstar Carbon Risk Score uiteengezet. Het is dus noodzaak voor beleggers om de CO2-impact van hun beleggingen te verminderen. Dat kan op drie manieren.

1. Engagement

De eerste manier is engagement, ofwel actieve betrokkenheid. Daarmee wordt bedoeld dat beleggers actief inspanningen leveren om de bedrijven waar ze in beleggen aan te zetten tot verandering. Vooral professionele fondsbeheerders en grote beleggers zoals pensioenfondsen wenden hun invloed aan. Zij kunnen druk uitoefenen op de bedrijven om bijvoorbeeld minder energie te gebruiken en minder vervuilende stoffen zoals CO2 uit te stoten.

Een praktijkvoorbeeld van een gezamenlijke inspaning op dit gebied is de Portfolio Decarbonization Coalition, een groep institutionele beleggers die zich hebben gecommitteerd aan de strijd tegen klimaatverandering. Zij willen CO2 uit hun beleggingen uitbannen, zoals de naam al suggereert. De 30 leden van de groep hebben samen ruim 800 miljard euro aan vermogen onder beheer. Met zo'n omvang kunnen ze daadwerkelijk invloed uitoefenen.

2. Afstoten

Een veel makkelijkere en snellere manier om CO2 uit de beleggingsportefeuilles te bannen is simpelweg door CO2-gevoelige beleggingen af te stoten. Als je vervuilende bedrijven uit je beleggingsportefeuille verwijdert, maak je je ook niet schuldig aan de vervuiling die ze veroorzaken.

De drie sectoren waar het hier met name om gaat, zijn energie, nutsbedrijven en grondstoffen. Gedrieën maken ze ongeveer 15% van de MSCI World Index uit, maar ze zijn verantwoordelijk voor zo'n 70% van de CO2-uitstoot.

Het verkopen van posities in zulke bedrijven is deels ook ingegeven door het feit dat ze op langere termijn naar vewachting achter zullen gaan lopen op andere sectoren. Factoren als afnemende vraag, hogere winningskosten en op de opkomst van schonere en goedkopere alternatieven zullen bestaande bedrijven in de drie genoemde sectoren hard kunnen treffen en hun rendementen ondermijnen. Onderstaande grafiek toont dat effect voor bedrijven die actief zijn in fossiele brandstoffen:

Fernando artikel 2 grafiek

(klik op grafiek voor vergroting)

Maar afstoten of uitsluiten is tegelijk een zwaktebod. Want ook al zitten ze niet in portefeuille, de vervuilende bedrijven bestaan nog wel en voelen veel minder druk om hun werkwijze te veranderen. Juist om die verandering teweeg te brengen, is het goed als beleggers wel betrokken zijn door middel van een beleggingspositie. Zij kunnen dan bijvoorbeeld energiebedrijven ertoe bewegen om méér te investeren in hernieuwbare energie. Ook brengt het uitsluiten van een sector het gevaar mee dat bedrijven die wel goed hun best doen, ook buiten de boot vallen.

3. Best in class

Om ervoor te zorgen dat de bedrijven die de moeite waard zijn wel aan boord blijven, ook in vervuilende sectoren, kunnen beleggers selectief beleggen volgens de best-in-class methode. Die selecteert de best presterende bedrijven op milieugebied per sector,  bijvoorbeeld de bedrijven met de minste CO2-uitstoot in vergelijking met hun concurrenten.

Best-in-class kan ook andere criteria hanteren, bijvoorbeeld welke bedrijven binnen een sector voorop lopen in de ontwikkeling en toepassingen van nieuwe, schonere vervangende technologieën.

Lees meer:

Morningstar introduceert Carbon Risk Score: inzicht in CO2-effect van beleggingsfondsen

Morningstar Carbon Risk Score: zo zit de methodologie in elkaar

Top-5 wereldwijde aandelenfondsen met de laagste CO2-impact

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Fernando Luque

Fernando Luque  es el Senior Financial Editor de www.morningstar.es

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten