We voeren onderhoud aan de website uit en daardoor kunt u eventueel kleine haperingen ervaren. We vragen uw geduld tijdens deze werkzaamheden.

Ommekeer in fund flows over juli: beleggers keren weer terug

De fondsstromen over de maand juli tonen een ommekeer ten opzichte van de voorafgaande twee maanden. Opverende aandelenmarkten en stabiele obligatiemarkten brachten fondsbeleggers ertoe om weer meer vermogen naar beleggingsfondsen te laten vloeien. Dit zijn de cijfers over de fondsstromen in de maand juli.

Ali Masarwah 03 september, 2018 | 11:32
Facebook Twitter LinkedIn

Fondsbeleggers hebben in juli weer meer vertrouwen gekregen, zo blijkt uit de fund flow cijfers van Morningstar. Dat vertrouwen werd aangewakkerd door opverende aandelenmarkten en stabiele obligatiemarkten die beleggers ertoe brachten om weer meer vermogen in beleggingsfondsen te steken.

De instroom in open-end fondsen en exchange traded funds (ETF's) beliep in totaal per saldo 13,4 miljard euro. Door de stijgende markten, met name de aandelenmarkten, steeg het beheerd vermogen tot een nieuw recordniveau van 8,67 biljoen euro, ofwel 8.674 miljard. Tellen we daar de geldmarktfondsen bij op, dan komt dat cijfer op 9,83 biljoen euro.

De verdeling van de onderliggende stromen naar de diverse categorieën vertoont ongeveer hetzelfde patroon als in de afgelopen maanden, maar toch waren er enkele verschillen. Zo stagneerde de instroom in allocatiefondsen. Dat is een contrast met de maanden waarom allocatie instroom bleef houden toen aandelen- en obligatiefondsen kampten met uitstroom.

Alternative fondsen noteerden voor het eerst sinds december 2011 uitstroom. Juist tijdens de financiële crisis waren zij een baken van rust in woelige markten en bleven zij instroom genereren, terwijl andere categorieën terrein moesten prijsgeven.

Aandelenfondsen kenden een instroom van per saldo 2,9 miljard euro en dat is bescheiden in vergelijking met het maandgemiddelde van 10 miljard euro voor dit jaar en 14 miljard euro in 2017. Amerikaanse aandelenfondsen waren zeer in trek dankzij de technologiebedrijven. Britse aandelen daarentegen werden vooral verkcoth, net als opkomende markten, Azië en Japan.

Obligatiefondsen kenden per saldo instroom van 6,2 miljard euro. Daarmee was juli de op een na beste maand van dit jaar, in contrast met de maanden mei en juni waarin de categorie juist uistroom kende. Obligatiebeleggers toonden zich risk-off, want high-yield ging in de verkoop en Europese staatsobligaties waren juist gewild.

Grondstoffenfondsen boekten hun eerste negatieve maand van het jaar en dat is geen verrassing gezien de prijsdalingen in grondstoffen over een breed front.

Bekijk in onderstaande tabel de fondsstromen per brede categoriegroep:

Fund Flows 2018 07 Exh 1 Broad Cat

(klik op tabel voor vergroting)

Actief versus passief

In het verslag over juni constateerden we dat passief verrassend uitstroom kenden, maar dat is van korte duur gebleken. Want over juli is het eerdere patroon weer teruggekeerd: passief boekt instroom (per saldo 3,7 miljard euro) en actief kampt met uitstroom (per saldo 762 miljoen euro).

Juli was voor passieve aandelenfondsen de beste maand sinds februari met 3,7 miljard euro instroom, terwijl actieve aandelenfondsen juist 762 miljoen euro zagen wegstromen. Met name opkomende markten aandelenfondsen laten dat onderscheid goed zien: trackers in die categorie boekten instroom terwijl de actieve fondsen van Comgest, Aberdeen, M&G, Eastspring en JP Morgan juist vermogen zagen wegvloeien.

De actieve obligatiefondsen herstelden in juli en boekten weer instroom, maar die lag stukken lager dan eerder dit jaar. Passieve obligatiefondsen versloegen voor de zesde maand op rij hun actieve concurrenten. Het marktaandeel van passieve obligatiefondsen is nog slechts 12,%, maar de autonome groei ligt met 9,7% beduidend hoger dan de 4,5% groei bij actieve obligatiefondsen.

Bekijk in onderstaande tabel de onderverdeling van de fondsstromen tussen actief en passief:

Fund Flows 2018 07 Exh 2 Broad Cat Active Passive

(klik op tabel voor vergroting)

Instroom op fondscategorie-niveau

Bij de categorieën met de hoogste instroom gaat de categorie US large-cap aandelen gemengd opnieuw aan kop, net als vorige maand. Dat weerspiegelt het aanhoudende optimisme bij beleggers over de vooruitzichten voor de Amerikaanse economie. Beleggers staken meer nieuw geld in passieve aandelenfondsen dan in actieve, maar beide kensen netto-instroom. De instroom in alleen al iShares Core S&P 500 ETF was goed voor bijna 30% van de instroom in deze categorie.

Opkomende markten obligatiefondsen was de op drie na populairste categorie, ondanks de probolemen in Argentinië en Turkije. Beleggers stapten in hard-currency debt en dat onderstreept de honger naar rendement. De Silver-rated iShares JP Morgan USD EM Bond ETF haalde 163 miljoen op in juli.

Bekijk hier de cijfers per fondscategorie:

Fund Flows 2018 07 Exh 3 Fund Level Categories Leaders

(klik op tabel voor vergroting)

Uitstroom op fondscategorie-niveau

Beleggers bleven weg van Britse large-cap aandelen, maar de zwaarst getroffen categorieën zijn korte-termijnobligaties en alternative multistrategie. USD high yield bonds zag voor de 14e maand op rij uitstroom. In deze categorie zag het Silver-rated Neuberger Berman High Yield Bond Fund 431 miljoen wegvloeien. 

Ook andere fondsspecifieke kwesties hadden grote effecten op hun categorie. De uitstroom uit multistrategiefondsen werd veroorzaakt door de matige prestaties van enkele specifieke fondsen: Bronze-rated SLI Global Absolute Return Strategies Fund zag 1 miljard euro wegvloeien en Silver-rated Newton Real Return Fund raakte 500 miljoen euro kwijt.

Bekijk hier de uitstroom per fondscategorie:

Fund Flows 2018 07 Exh 4 Fund Level Categories Laggards

(klik op tabel voor vergroting)

Instroom per fondshuis

De Nederlandse vermogensbeheerder NN IP voert de lijst aan van hoogste instroom in het actieve segment dankzij korte-termijn euro staatsobligaties die 1,5 miljard euro instroom binnenbrachten. Allianz is tweede door zijn allocatiefondsen die 1,8 miljard euro ophaalden vooral via het Allianz Income and Growth fonds. 

Bij de aanbieders van passieve producten gaat iShares aan kop met 2,5 miljard euro netto-instroom. Een maand geleden stond iShares ook op plek 1, maar met minder instroom. Zowel de obligatie-, aandelen- als grondstoffen van BlackRock-dochter iShares waren zeer in trek. iShares Physical Gold ETC was goed voor 600 miljoen euro nieuw vermogen en dat staat in contrast met het algemene beeld bvij edelmetalen-fondsen die juist uitstroom kenden. ACTIAM profiteerde van de grote vraag naar zijn US large-cap gemengd aandelenfondsen die 44 miljoen euro aan nieuw vermogen opleverden.

Bekijk hier de instroom in actief en passief per fondshuis:

Fund Flows 2018 07 Exh 5 Providers Largest Inflows Active Passive

(klik op tabel voor vergroting)

Uitstroom per fondshuis

M&G voert de lijst aan van fondshuizen met de meeste uitstroom aan actieve zijde. Onttrekkingen van 588 miljoen euro aan zijn aandelenfondsen raakten deze Britse fondsaanbieder.

Aviva had last van 619 miljoen uitstroom uit zijn opkomende markten obligatiefondsen, hetgeen onderstreept dat zulke fondsen in lokale valuta uit de gratie zijn bij beleggers. Aberdeen kampte met uitstroom uit zijn opkomende markten aandelenfondsen.  

Aan de passieve kant zag BlackRock 881 miljoen euro wegstromen. Dat ging vooral uit Britse aandelenfondsen.

Bekijk hier de uitstroom in actief en passief per fondshuis:

Fund Flows 2018 07 Exh 7 Providers Largest Outflows Active Passive

(klik op tabel voor vergroting)

Grootste fondsen

De aanhoudende uitstroom uit Pimco GIS Income heeft het fonds flink geraakt. Na zes opeenvolgende amanden van uitstroom, met alleen al in juli 680 miljoen euro, is het fondsvermogen gezakt van 60,5 miljard op de top naar 55,7 miljard euro per eind juli. Dit Silver-rated fonds heeft gemiddelde prestaties laten zien dit jaar tot dusver, maar het is wel nog altijd het grootste actieve fonds.

Ook de nummer drie, het M&G Optimal Income Fund, kampte voor de tweede maand op rij met behoorlijke uitstroom. 

Allianz Income and Growth boekte de hoogste instroom in één maand. Dit Neutral-rated fonds presteert dit jaar heel goed en heeft een wereldwijde distributie.

Bekijk hier de lijst met de 5 grootste actieve Europese beleggingsfondsen, gerangschikt naar omvang van het beheerd vermogen per eind juni 2018:

Fund Flows 2018 07 Exh 8 Largest Funds Active

(klik op tabel voor vergroting)

Bij de passieve fondsen blijft iShares Core S&P 500 ETF (Gold rated) de grootste dankzij een forse instrom van bijna 800 miljoen euro. Zijn naaste belager, de Vanguard S&P 500 ETF, kende ook gezonde instroom, maar kleiner, dus de afstand tussen de twee is groter geworden.

Fund Flows 2018 07 Exh 9 Largest Funds Passive

(klik op tabel voor vergroting)

 

Lees meer:

Fund flows juni: massale verkoop van risicovolle categorieën

Fund flows mei: beleggers vluchten door zorgen over stabiliteit

TAGS
Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Ali Masarwah

Ali Masarwah  Ali Masarwah war von 2011 bis Frühjahr 2021 als Chefredakteur für die deutschsprachigen Anleger Websites von Morningstar verantwortlich

© Copyright 2022 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings