We voeren onderhoud aan de website uit en daardoor kunt u eventueel kleine haperingen ervaren. We vragen uw geduld tijdens deze werkzaamheden.

Fund flows over augustus: instroom is afgenomen

De fondsstromen in Europa over de maand augustus zijn een voortzetting van het patroon in mei en juni: de instroom in beleggingsfondsen nam af. Bij obligatiefondsen was zelfs sprake van uitstroom. Het opveren van de markt in juli lijkt tijdelijk te zijn geweest. Dit zijn de cijfers over de fondsstromen in de maand augustus.

Ali Masarwah 28 september, 2018 | 9:02
Facebook Twitter LinkedIn

De fondsstromen over de maand augustus tonen een inzakkende instroom; het beeld over augustus is hetzelfde als in de maanden mei en juni. Daarmee lijkt het opveren van de instroom in juli, aangewakkerd door stijgende aandelenmarkten en stabiele obligatiemarkten, een tijdelijk fenomeen te zijn geweest.

In augustus waren met name obligatiefondsen en opkomende-marktenfondsen uit de gratie. Aandelenfondsen wisten nipt op positief terrein te blijven met 530 miljoen euro aan instroom. Dat was, net als in eerdere maanden dit jaar, te danken aan fondsen in Amerikaanse en wereldwijde aandelen. Fondsen in Japanse en Europese aandelen bleven juist in negatief terrein.

Allocatiefondsen bleven het goed doen dankzij vraag naar dollargerelateerde fondsen en wereldwijde mixfondsen met zowel flexiblele als offensieve profielen. De instroom in zulke mixfondsen was groter dan die in obligatie- en aandelenfondsen, maar lag wel lager dan in voorafgaande maanden gemiddeld het geval was. Dat weerspiegelt het per saldo negatieve sentiment in de markt.

Grondstoffenfondsen deden het in juli opvallend slecht en dat zette door in augustus. Er ging in deze tweede maand van uitstroom op rij 675 miljoen euro uit deze categorie. Dat was vooral het geval bij breed samengestelde grondstoffenmandjes. Kijken we naar edelmetalen, dan zien we juist een positieve trend: voor het eerst sinds mei boekten fondsen in edelmetalen weer instroom.

Bekijk in onderstaande tabel de fondsstromen per brede categoriegroep:

Fund Flows 2018 08 Exh 1 Broad Cat

(klik op tabel voor vergroting)

Actief versus passief

Het beeld van de verhouding tussen actief en passief was in augustus hetzelfde als in de maanden daarvoor. De groei van indexfondsen hield aan, terwijl actieve obligatie- en aandelenfondsen uitstroom kenden.

Passieve aandelenfondsen (open-end indexfondsen en ETF's) verwelkomden 3,5 miljard euro aan nieuw vermogen in augustus. Er was vraag naar de categorie US large-cap gemengd, voornamelijk trackers op de S&P 500, die 1,3 miljard euro aan instroom kenden. Ook de categorieën UK large-cap gemengd, wereldwijd large-cap gemengd en wereldwijde opkomende markten aandelenfondsen waren in trek.

Actieve aandelenfondsen daarentegen moesten 3 miljard euro aan vermogen prijsgeven, en daarmee is augustus de vierde maand op rij van uitstroom voor deze categorie. Actieve wereldwijde opkomende markten aandelenfondsen werden het hardst getroffen.

Bij de obligatiefondsen kenden de actieve fondsen uitstroom in augustus, nadat juli een tijdelijke opleving liet zien. De uistroom van 5,6 miljard euro van augustus was echter lager dan de uitstroomniveaus van mei en juni. Wereldwijde fexibele obligatiefondsen werden het hardst geraakt - in het bijzonder Pimco Income - met een uitstroom van 1,3 miljard euro.

Passieve obligatiefondsen mochten zich opnieuw verheugen in grote belangstelling. Het meest in trek waren staatsobligaties in dollars en Britse ponden en bedrijfsobligatiefondsen.

Bij de grondstoffenfondsen kenden zowel actieve als passieve fondsen uitstroom, maar indexfondsen verloren het meest, te weten 510 miljoen euro. Actieve fondsen zagen 164 miljoen euro wegstromen.

Bekijk in onderstaande tabel de onderverdeling van de fondsstromen tussen actief en passief:

Fund Flows 2018 08 Exh 2 Broad Cat Active Passive

(klik op tabel voor vergroting)

Instroom op fondscategorie-niveau

Bij de categorieën met de hoogste instroom gaat de categorie US large-cap aandelen gemengd opnieuw aan kop, net als vorige maand. Dat weerspiegelt het aanhoudende optimisme bij beleggers over de vooruitzichten voor de Amerikaanse economie. Beleggers staken meer nieuw geld in passieve aandelenfondsen dan in actieve, maar beide lieten netto-instroom zien. De instroom van 598 miljoen euro in de Vanguard S&P 500 ETF was goed voor bijna 40% van de instroom in deze categorie.

De tweede plek is voor sectorfondsen in gezondheidszorg die samen 1,5 miljard euro aan nieuw vermogen ophaalden. Aandelenfondsbeleggers zoeken bescherming tegen de handelsoorlogen, crises in opkomende markten en de vertragende economische groei in Europa, en dan komen defensieve sectoren in beeld.

De categorie korte-termijn gediversifieerde obligaties in Britse ponden wist 1,4 miljard euro nieuw geld aan te trekken. Begin augustus heeft de Bank of England de rente verhoogd van 0,5% naar 0,75%. Centrale-bankpresident Mark Carney gaf aan dat er verdere, geleidelijke stijging van de rente zal volgen. Daardoor proberen Britse beleggers hun blootstelling aan toekomstige rentestanden te verminderen door de looptijd van hun portefeuilleposities te verkorten.

Bekijk hier de cijfers per fondscategorie:

Fund Flows 2018 08 Exh 3 Fund Level Categories Leaders

(klik op tabel voor vergroting)

Uitstroom op fondscategorie-niveau

Beleggers bleven weg van Japanse large-cap aandelen. De uitstroom van 1,4 miljard euro uit deze categorie in augustus betekende de zesde maand op rij van uitstroom.

De tweede minst populaire categorie was wereldwijde opkomende markten obligatiefondsen. Dat was geen verrassing gezien de verergerende valuta- en schuldencrises in landen zoals Turkije en Argentinië. In deze categorie verloor iShares Emerging Markets Government Bond Index, dat een Morningstar Analyst Rating van Silver heeft, 578 miljoen euro.

Ook andere fondsspecifieke kwesties hadden grote effecten op hun categorie. De uitstroom uit gediversifieerde euro korte-termijn obligatiefondsen werd veroorzaakt door de 478 miljoen euro die wegvloeide uit het Bronze-rated Carmignac Sécurité.

Bekijk hier de uitstroom per fondscategorie:

Fund Flows 2018 08 Exh 4 Fund Level Categories Laggards

(klik op tabel voor vergroting)

Instroom per fondshuis

De vermogensbeheerder met de hoogste instroom in het actieve segment is Allianz, dat een maand eerder nog tweede was. Dat kwam dankzij de allocatiefondsen die 1,9 miljard euro instroom binnenbrachten. Net als in juli komt de instroom bijna geheel voor rekening van het Allianz Income and Growth fonds. 

Bij de aanbieders van passieve producten gaat Vanguard aan kop met 1,2 miljard euro netto-instroom, vooral dankzij het aanbod US large-cap gemengd aandelenfondsen.

BlackRock-dochter iShares haalde flink nieuw geld binnen met zijn obligatie- en aandelenproducten, met name wereldwijde large-cap gemengd aandelenfondsen die 574 miljoen ophaalden. Tegelijk kenden de grondstoffondsen 388 miljoen euro uitstroom.

Bekijk hier de instroom in actief en passief per fondshuis:

Fund Flows 2018 08 Exh 5 Providers Largest Inflows Active Passive

(klik op tabel voor vergroting)

Uitstroom per fondshuis

GAM voert met 2,3 miljard euro de lijst aan van fondshuizen met de meeste uitstroom aan actieve zijde. Onttrekkingen van 1,2 miljard euro aan zijn obligatiefondsen raakten deze Zwitserse fondsaanbieder. Dat kwam niet als een verrassing, want het fondshuis schorste stermanager Tim Haywood eind juli na een intern onderzoek. Haywoord, die verantwoordelijk was voor een obligatiestrategie van 11,1 miljard dollar, had de gedragsregels voor giften geschonden en ook contracten getekend zonder de verplichte co-ondertekening. GAm deed aanvankelijk Haywoods fondsen op slot en liquideerde ze vervolgens.

BlackRock kampte met uitstroom uit zijn opkomende markten obligatiefondsen en actief beheerde Azië ex-Japan aandelenfondsen. Het BGF Euro Bond fonds (Gold rated) en BGF Asian Dragon (Bronze rated) werden het hardst getroffen met respectievelijk 234 miljoen en 247 miljoen euro uitstroom.

Aan de passieve kant zag Royal London 436 miljoen euro wegstromen uit zijn assortiment indexfondsen.

Bekijk hier de uitstroom in actief en passief per fondshuis:

Fund Flows 2018 08 Exh 7 Providers Largest Outflows Active Passive

(klik op tabel voor vergroting)

Grootste fondsen

De uitstroom uit Pimco GIS Income blijft maar aanhouden. In augustus stroomde er 1,3 miljard euro uit dit fonds. Dat is minder dan in mei en juni, maar beduidend méér dan de 680 miljoen uitstroom in juli.

Allianz Income and Growth boekte opnieuw de hoogste instroom in één maand en haalde 1,7 miljard euro op. De grootste instroom vond plaats bij de in dollars genoteerde aandelenklassen van dit fonds en dat indiceert dat de interesse van beleggers wereldwijd komt en niet zozeer van Europese beleggers.

Bekijk hier de lijst met de 5 grootste actieve Europese beleggingsfondsen, gerangschikt naar omvang van het beheerd vermogen per eind juni 2018:

Fund Flows 2018 08 Exh 8 Largest Funds Active

(klik op tabel voor vergroting)

Bij de passieve fondsen blijft iShares Core S&P 500 ETF (Gold rated) de grootste dankzij een instroom van 530 miljoen euro. Zijn naaste belager, de Vanguard S&P 500 ETF, kende 600 miljoen euro instroom.

De toenemende populariteit van indexfondsen en fondsen in Amerikaanse aandelen betekende flinke instroom naar US large-cap indexfondsen. Die categorie boekte 1,3 miljard euro aan instroom, waarmee de stand voor de voorbije 12 maanden op 23 ,6 miljard euro komt. 

Fund Flows 2018 08 Exh 9 Largest Funds Passive

(klik op tabel voor vergroting)

 

Lees meer:

Fund flows juli: beleggers keren weer terug

Fund flows juni: massale verkoop van risicovolle categorieën

 

TAGS
Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Ali Masarwah

Ali Masarwah  Ali Masarwah war von 2011 bis Frühjahr 2021 als Chefredakteur für die deutschsprachigen Anleger Websites von Morningstar verantwortlich

© Copyright 2022 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings