Emerging markets debt in dollars aantrekkelijk gewaardeerd door onterechte verkoopgolf

Emerging Markets Debt heeft het lastig dit jaar. Met name staatsobligaties van opkomende landen die in dollars noteren zijn het slachtoffer van een ware verkoopgolf. Die sell-off is niet terecht, oordelen Morningstar's EMD-experts. Daardoor is Emerging Market Debt in harde valuta nu aantrekkelijk gewaardeerd.

Robert van den Oever 31 oktober, 2018 | 10:34
Facebook Twitter LinkedIn

Het is een moeilijk jaar voor emerging markets debt in harde valuta. In dollars genoteerd staatspapier van opkomende landen is onderwerp van een ware verkoopgolf sinds het begin van 2018. In de eerste helft van het jaar daalde deze markt met 5,2%, zoals onderstaande grafiek laat zien:

EMD hc MIM 09 2018 Exhibit 1

(klik op grafiek voor vergroting)

Die daling kan deels worden toegeschreven aan de gevoeligheid voor de rentewijzigingen in de Verenigde Staten. Het effectief rendement op 10-jaars Amerikaanse staatsobligaties steeg in de eerste zes maanden van 2018 met 45 basispunten.

De rentewijzigingen hebben ertoe geleid dat de yield spread tussen hard currency EMD en 10-jaars Amerikaanse staatsobligaties is opgelopen. Waar hard currency EMD 5,2% verloor, daalde een index op Amerikaanse staatsobligaties met dezelfde looptijd slechts 1,6%.

De spread komt daardoor op 3,7 procentpunten, terwijl Morningstar hiervoor een Fair Value van 3,4% hanteert. Onderstaande grafiek brengt de spread in beeld:

EMD hc MIM 09 2018 Exhibit 2

(klik op grafiek voor vergroting)

Twee risico's
Er zijn twee redenen waarom de spread zo plotseling in beweging is gekomen: de markt gooit een paar afzonderlijke land-specifieke risico's op één hoop en er is vrees dat de schuld-aflossingscapaciteit van opkomende landen in gevaar komt door hogere rentes en een sterkere dollar.

De problemen in de opkomende markten concentreren zich op enkele specifieke landen: Turkije en Argentinië. De landen hebben die problemen zelf veroorzaakt en ze zijn niet een symptoom van breder wanbeleid in een hele reeks opkomende landen. In het bijzonder tuekije en Argentinië kampen met grote tekorten op hun lopende rekeningen. Dat probleem speelt niet in andere opkomende economieën, dus het is volgens Morningstar geen teken van zwakte voor de hele opkomende regio.

Evenzo is Morningstar van mening dat de vrees voor Amerikaanse rentestijging en een aansterkende dollar overtrokken is. Die twee ontwikkelingen kunnen inderdaad een probleem vormen voor landen die moeite hebben met hun staatsschuld, maar dat zijn uitzonderingen in de huidige markt. De meeste opkomende landen hebben hun lopende rekeningen flink verbeterd sinds mei 2013, waaronder Brazilië, Zuid-Afrika en Indonesië. Mei 2013 was het moment ('taper tantrum') waarop het vooruitzicht op stijgende Amerikaanse rentes een stevige correctie veroorzaakte in emerging markt debt.

EMD hc MIM 09 2018 Exhibit 3

(klik op grafiek voor vergroting)

Ook speelt mee dat financiering in lokale valuta sterk is toegenomen in opkomende landen, en dat maakt de situatie voor die overheden makkelijker. Bovendien voeren ze vaak een strakker beleid en hebben ze de reseves in buitenlandse valuta versterkt.

Fundamentals versterkt
Kortom, de EMD-experts van Morningstar vinden dat de fundamentals van opkomende landen nu sterker zijn dan ze waren tijdens 'taper tantrum' in 2013. De markt is echter nog niet helemaal tot dat inzicht gekomen en drukt deze categorie daarom in het verlies. Onterecht, in vergelijking tot de fundamentals. Dat maakt emerging market debt in dollar momenteel een relatief aantrekkelijke beleggingscategorie op basis van spreads.

Een belangrijk gegeven is dat het rendement op deze categorie per eind juni 2018 voor het eerst sinds januari 2016 weer boven de 6,5% uitkwam. Destijds steeg dat verder naar 10,1% voor heel 2016 en 10,3% voor heel 2017.

Verschillen met 2016
Wel is er reden tot voorzichtigheid, want als we de huidige situatie vergelijken met die van 2016, dan zijn er belangrijke verschillen. In 2016 lagen de spreads ten opzichte van Amerikaanse staatsobligaties bijna 100 basispunten hoger dan nu. Dus ondanks een vergelijkbaar totaal rendement, is er minder ruimte om de spreads te laten krimpen, en de relatieve aantrekkelijkheid ten opzichte van Amerikaanse staatsobligaties is geringer dan begin 2016.

Dat is van belang bij het bepalen van de omvang van de positie, maar in een multi-asset portefeuille is hard currency emerging markets debt, in een omgeving van gekrompen spreads in zowat alle obligatiecategorieën, zeker het overwegen waard.

 

Lees meer:

Zo groot zitten passieve obligatiefondsen in Italiaanse staatsobligaties

- Terugblik op obligatiemarkt in eerste halfjaar 2018

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Robert van den Oever  Robert van den Oever is research editor bij Morningstar in Amsterdam

© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings