Fonds van de Week: NN Duurzaam Aandelen Fonds

Het proces van het NN Duurzaam Aandelen Fonds heeft de afgelopen jaren belangrijke wijzigingen ondergaan. De nadruk is meer op groei komen te liggen en de duurzaamheidsinvulling is verdiept. Het track record is sterk, want het fonds verslaat zijn concurrenten. De Morningstar Analyst Rating blijft gehandhaafd op Bronze.

Robert van den Oever 17 januari, 2019 | 8:45
Facebook Twitter LinkedIn

NN Duurzaam Aandelen Fonds in het kort

Morningstar Analyst Rating: Bronze
Morningstar Rating: ***
Beheerteam: Positive
Fondshuis: Neutral
Beleggingsproces: Neutral
Rendement: Neutral
Kosten: Positive

NN Duurzaam Aandelen Fonds

Dit fonds heeft belangrijke wijzigingen in het beleggingsproces ondergaan in de afgelopen jaren. Het beheerderstrio heeft meer de nadruk gelegd op groei in zijn aanpak. Ook de wijze waarop duurzaamheid in het proces is opgenomen, is gewijzigd en verfijnd. Bovendien is de ondersteuning van analisten directer en specifieker geworden en dat is positief.

Het track record onder leiding van hoofdbeheerder Hendrik-Jan Boer is sterk in vergelijking met concurrerende fondsen. Op de korte termijn echter, sinds de wijzigingen in de beleggingsstrategie, zijn de prestaties iets minder indrukwekkend en op de lange termijn blijft het fonds nogal eens achter bij zijn benchmark. Voor fondsanalist Ronald van Genderen alles bij elkaar voldoende reden om de Morningstar Analyst Rating van Bronze te handhaven.

Uitgebreide toelichting

Fvd W week 3 NN Duurzaam Aandelen fonds grafiek vrijstaand

(klik op grafiek voor vergroting)

Beheerteam
De hoofdbeheerder van dit fonds is Hendrik-Jan Boer en hij is tevens hoofd van NN IP's Sustainable Equity team. Hij is zeer ervaren en beheert dit fonds sinds januari 2004. De meeste van zijn 28 jaren ervaring in de beleggingswereld heeft hij opgedaan in aandeleanalyse en in het beheer van duurzame aandelenmandaten.

Tot 2013 was Boer de enige beheerder, maar in september van dat jaar kreeg hij gezelschap van Alex Zuiderwijk als co-beheerder. In april 2015 werd het team verder versterkt met Jeroen Brand als extra co-beheerder. Brand was voordien verantwoordelijk voor het beheer van drie NN IP sectorfondsen.

De drie beheerders doen naast dit fonds ook een duurzame Europese strategie. De drie werden ondersteund door het ruim 20 leden tellende centrale analistenteam van NN IP dat alle aandelenfondsen ten dienste stond, maar na een brede reorganisatie is dat veranderd. De duurzame fondsen van het fondshuis worden tegenwoordig ondersteund door een toegewijde groep van zeven analisten die Boer zelf heeft geselecteerd uit het wereldwijde researchteam. De meeste van hen zijn zeer ervaren en ze zijn georganiseerd volgens waardeketens in plaats van traditionele sectoren. Verder kan het team een beroep doen op twee data-analisten.

Wij denken dat deze nieuwe organisatie profijtelijk is voor het fonds. De specifieke, aan dit fonds toegewijde analistenondersteuning maakt ons positiever gestemd over de kwaliteit van het team. Daarom handhaven we het positeve oordeel op de People Pillar.

Fondshuis
In 2017 is de top van NN Investment Partners gereorganiseerd waarbij veteraan Valentijn van Nieuwenhuijzen werd benoemd tot nieuwe chief investment officer. Hij staat bij Morningstar in hoog aanzien door wat hij heeft bereikt bij NN IP's multi-asset boetiek. Momenteel is NN IP de integratie van Delta Lloyd Asset Management aan het afronden dat in 2017 werd overgenomen. We verwachten niet dat dat de processen en teams van NN IP zal raken.

Het personeel verloop blijft een punt van zorg. NN IP heeft de afgelopen jaren meerdere teams zien weglopen, zoals het emerging markets debt team in 2013 en het Midden-Oosten en Afrika team in 2014. Bovendien zijn sleutelfiguren uit de manager-selectie boetiek Altis vertrokken in 2017. In de meeste gevallen is NN IP erin geslaagd om deze vacatures snel in te vullen met gekwalificeerde mensen, maar wij zouden graag meer stabiliteit zien.

NN IP biedt een uitgebreid assortiment fondsen aan. De meeste daarvan presteren iets bovengemiddeld op voor risico aangepaste basis. Het fondshuis heeft een aantal kerncompetenties: de strategieën in obligaties, multi-asset, vastgoed, duurzame aandelen, Europees high yield en emerging market debt hard currency staat bij Morningstar in hoog aanzien.

We zien echter wel ruimte voor verbetering. Wij denken dat NN IP meer waarde zou kunnen toevoegen als het zich zou concentreren op een aantal kernstrategieën. Alles bij elkaar past een neutraal oordeel voor de Parent Pillar bij onze huidige visie op het fondshuis.

Proces
Het duurzaamheidsbeleid van dit fonds is mettertijd veranderd. Aanvankelijk was dat een best-in-class benadering in combinatie met screening op duurzaamheid, maar dat is geëvolueerd tot een aanpak die zich richt op een combinatie van ESG momentum, het uitsluiten van controverses en bepaalde activiteiten en een positieve selectie.

Naast de ESG criteria wordt het fonds ook gefilterd aan de hand van een financiële doorlichting in HOLT om de kwaliteit, momentum en waardering van een aandeel te beoordelen. Andere factoren die worden meegenomen zijn rapportagekwaliteit, aanmoedigingen voor het management en de kans op in gebreke blijven.

Deze screenings helpen de fondsbeheerders om kwaliteitsbedrijven te ontdekken. De slotfase van de beoordeling is gebaseerd op fundamentele analyse en daarvoor leunen de beheerders op het werken van hun zeven analisten. Zij stellen koersdoelen voor aandelen op basis van een combinatie van waarderingsmodellen en maatstaven.

Voorkeurskandidaten scoren goed op ESG, kwantitatieve scrrening en fundamentele factoren, terwijl de uitsluitingsscreening nog steeds van toepassing is.

Een andere evolutie in het proces is het niveau van actief beheer. Tot 2015 bestond de portefeuille uit 100 aandelen of zelfs meer. Sindsdien is dat aantal geleidelijk verminderd tot de ongeveer 50 posities van tegenwoordig. De portefeuille wordt nog altijd samengesteld met een gecontroleerd risico, want de portefeuillelimieten laten het fonds niet te ver van de benchmark afwijken; individuele posities mogen maximaal 3% (meer of minder) van de benchmark afwijken en sectorposities maximaal 5%. Het proces krijgt een neutrale beoordeling.

Prestaties
Sinds Hendrik-Jan Boer in januari 2004 de leiding kreeg over dit fonds heeft hij een sterk track record opgebouwd in vergelijking met zijn concurrenten. Over de periode tot en met maart 2015, toen het fonds deel uitmaakte van de categorie Global Large-Cap Blend, bedroeg het rendement 8,13% gemiddeld per jaar. Daarmee verslaat het de categorie ruim, want die deed 6,66%. Wel bleef het fonds iets achter bij de benchmark MSCI World Index die 8,39% rendement boekte. Het risicoprofiel is grotendeels in lijn met die benchmark.

Vanwege de nadrukkelijkere groeistijl sinds maart 2015 en de daarmee samenhangende herindeling in een andere categorie, is het ook goed om de prestaties te vergelijken met de categorie Global Large-Cap Growth en met een stijlbenchmark, zoals de MSCI World Growth Index. Over de periode tot en met november 2018 bedroeg het rendement 4,08% gemiddeld per jaar vergeleken met 3,95% voor de categorie en 6,09% voor de index.

De standaarddeviatie van het fonds is echter lager en dat leidt tot een Sharpe-ratio die in lijn is met het categoriegemiddelde en nog altijd iets lager dan die van de index. Dat in acht genomen zijn de prestaties op korte termijn in vergelijking met zijn groei-concurrenten en index iets minder indrukwekkend. De periode waarover de veranderingen in het proces kunnen worden beoordeeld is nog altijd aan de korte kant. Daarom krijgt de Process Pillar een neutraal oordeel.

Kosten
De lopende-kostenfactor voor dit fonds is 0,83%. Dat is goedkoper dan de mediaan voor wereldwijde aandelenfondsen in de rebatevrije aandelenklassie die verkrijgbaar is voor particuliere beleggers in Nederland, want die bedraagt 0,92%. Er is geen sprake van een performance fee die de kosten zou kunnen verhogen. De benedengemiddelde kostenvoet leidt tot een positieve rating op de Price Pillar.

 

Lees meer

Bekijk voor meer informatie de overzichtspagina van NN Duurzaam Aandelen Fonds P. Daar vindt u onder andere het fondsrapport over dit fonds.

Bekijk ook deze beleggingsfondsen in de Morningstar categorie Obligaties EUR High Yield, die voorzien zijn van een Morningstar Analyst Rating, afgezet tegen de categorie benchmark:

Fvd W week 3 NN Duurzaam Aandelen fonds tabel vrijstaand

(klik op tabel voor vergroting) 

 

Lees ook eerdere Fondsen van de Week:

- BlackRock European Fund

- Robeco European High Yield Bonds

Add Value Fund

T. Rowe Price Emerging Markets Bond Fund

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Robert van den Oever  Robert van den Oever is research editor bij Morningstar in Amsterdam

© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten