Fonds van de Week: Parvest Equity Russia

Parvest Equity Russia heeft een ervaren team en een sterk beleggingsproces met ruimte voor off-benchmark posities en de lange termijn rendementen bewijzen dat dit werkt. De Morningstar Analyst Rating van Bronze voor dit fonds blijft behouden.

Robert van den Oever 24 januari, 2019 | 9:02
Facebook Twitter LinkedIn

Parvest Equity Russia in het kort

Morningstar Analyst Rating: Bronze
Morningstar Rating: *****
Beheerteam: Positive
Fondshuis: Neutral
Beleggingsproces: Positive
Rendement: Positive
Kosten: Neutral

Parvest Equity Russia

Dit fonds heeft een sterk beleggingsproces met een sterke aandelenselectie en ruimte voor off-benchmark positie die voor extra rendement kunnen zorgen. De lange termijn rendementen bewijzen dat die aanpak loont.

Het team is een van de best toegeruste en meest ervaren in deze categorie Russische aandelen. Fondsanalist Ronald van Genderen blijft dan ook bij de Morningstar Analyst Rating van Bronze voor dit fonds.

Uitgebreide toelichting

Fvd W week 4 Parvest Russia  grafiek vrijstaand

(klik op grafiek voor vergroting)

Beheerteam
Dit fonds wordt beheerd door TKB Investment Partners. Het team wordt geleid door de ervaren chief investment officer Vladimir Tsuprov, die in 1998 begon als aandelenanalist en in 2005 bij TKB Investment Partners kwam. Tsuprov is ook de vice-CEO van de vermogensbeheerder. Hij werkt met een team van vijf aandelenanalisten (per november 2018) die gemiddeld ruim 10 jaar ervaring in de beleggingsindustrie hebben.

Assistentie is er ook van co-beheerder Ruslan Muchipov. Hij volgde Igor Danilenko op na diens vertrek in augustus 2015. Daarvoor was hij aandelenanalist op de sector nutsbedrijven gedurende vijf jaar.

Na de overname van TKB Investment Partners door Anatoliy Gavrilenko in augustus 2015 en het vertrek van co-beheerder Danilenko verlaagden we onze overtuiging op het fonds; die werd weer positiever in 2017 nadat het team een tijdlang stabiel was gebleven. Echter, Andrey Saenko verliet het team begin 2018 maar hij blijft wel bij het fondshuis en beheert diverse mandaten voor Russische aandelen.

De researchverantwoordelijkheden van Saenko zijn overgenomen door hoofd research Gennady Sukhanov (financials) en Artem Kislyuk (consumentengoederen). Die verandering heeft geen invloed op onze overtuiging. Wij zijn nog altijd van mening dat dit team een van de best toegeruste en meest ervaren in de categorie is en het heeft ook het voordeel dat het lokaal gevestigd is, in Sint-Petersburg. Het team krijgt nog altijd een positief oordeel op de People Pillar.

Fondshuis
BNP Paribas Asset Management is de vermogensbeheertak van BNP Paribas. Uit ervaring weet Morningstar dat onderdeel zijn van een bancaire groep - waar vermogensbeheer slechts een deel van de activiteit uitmaakt – doorgaans betekent dat de belangen van eindbeleggers geen al te hoge prioriteit hebben. Bijvoorbeeld de reeks overnames die BNP Paribas heeft gedaan tijdens de naweeën van de financiële crisis en de daaropvolgende problemen die zich bij de investment bank openbaarden, hebben vervolgens geleid tot meerdere grote reorganisaties, en daardoor instabiliteit in beleggingsteams.

Terwijl het fondshuis stappen heeft gezet om zijn mensen meer prikkels te geven door een driejarig variabele-beloningsplan dat is gestoeld op de pretaties van een mandje met fondsen, blijft het behoud van portefeuillebeheerder lichtjes onder dat van de concurrentie over de vijfjaarsperiode tot en met 2017. Het fondshuis heeft in 2017 een ambitieus doel gesteld om het beheerd vermogen in drie jaar tijd te laten groeien. We beschouwen zulke doelen met voorzichtigheid, want we denken dat er nog steeds ruimte is om de kwaliteit van het bestaande fondsenassortiment te verbeteren voordat de wens tot groei hoger op het lijstje komt.

Hiettemin biedt het nieuwe strategieplan de mogelijkheid om de organisatie te stroomlijnen en om de brij aan fondsen in het aanbod op te schudden en te vereenvoudigen. Hoewel BNPP AM sommige strategieën soft-closed heeft om redenen van capaciteit, waren zulke maatregelen niet altijd voldoende om verder uitdijen te voorkomen. Alles bij elkaar krijgt de Parent Pillar een neutraal oordeel.

Proces
Het is vertrouwenwekkend dat het sterke proces van dit fonds intact is gebleven in de drie jaar na de overname van TKB Investment Partners in 2015. Met behulp van een initieel filter, dat kijkt naar factoren als marktkapitalisatie, liquiditeit en schuld wordt het universum verkleind tot zo'n 80 aandelen. Interne en externe bronnen worden gebruikt om duurzame vrije kasstromen te voorspellen en om te bepalen wat het team een correcte waardering per aandeel vindt. Tijdens dit proces maken de analisten gedetailleerde calculaties voor onder andere aandelen, prijzen en marges. Dit resulteert in een scorecard voor ieder bedrijf.

De beheerders voeren op regelmatige basis diepgaande discussies met het management van bestaande en beoogde posities in portefeuille. Hoewel het team doorgaans kijkt naar trends op de lange termijn, wordt er ook gekeken naar kansen op de korte termijn. Daarbij is bottom-up stock picking de belangrijkste factor, maar de nadruk ligt op namen uit de benchmark om er zeker van te zijn dat de resultaten niet al te ver afwijken van die van de index.

Uiteindelijk wordt een portefeuille opgebouwd die bestaat uit 30-40 namen waarvan ten minste 60% namen uit de benchmark zijn en 40% buiten de benchmark met een maximale tracking error van 10%. Vanwege de posities die buiten benchmark om gaan, dus de mid- en small-caps, is de omvang van de strategie van rond 1,8 miljard euro per november 2018 iets om goed naar te kijken. Het proces behoudt het positieve oordeel. 

Prestaties
Het fonds werd eerst aangeboden onder de merknaam BNP voordat het herdoopt werd als Parvest-product in 2013, en hoofdbeheerder Vladimir Tsuprov staat aan het roer sinds de oprichting in maart 2007. De aandelenklasse C van dit fonds, die de langste historie heeft, heeft zijn benchmark de MSCI Russia 10-40 Index lichtjes verslagen in de periode april 2007 tot en met oktober 2018; het gemiddelde jaarlijkse rendement van 1,51% voor het fonds is goed in vergelijking met de 1,01% van de index.

De relatieve prestatie ten opzichte van concurrenten in de categorie Russische aandelen is nog sterker, want fondsen in de categorie haalden gemiddeld per jaar een negatief rendement van 1,48%. Die resultaten zijn behaald met een standaarddeviatie die lichtjes onder het niveau van de benchmark ligt, hetgeen resulteert in bovengemiddelde risico-gecorrigeerde rendementen over diverse langere periodes.

De kracht van het fonds is dat het consistent zijn concurrenten weet te verslaan. Alleen in twee korte periodes in 2017 bleef het fonds achter bij de categorie. Ook in 2009-2010 en vanaf 2015 blijft het fonds achter. In 2017 ging het relatief goed, want het fonds verloor minder dan de benchmark (4,87% tegen 11,56%) dankzij sterke aandelenselectie. Voor 2018 loopt het fonds in de pas met de benchmark. Alles bij elkaar is het oordeel op de Performance Pillar positief.

Kosten
De lopende-kostenfactor voor de rebatevrije aandelenklasse bedraagt 1,23%. Dat is iets hoger dan de mediaan voor vergelijkbare fondsen in de categorie aandelen opkomend Europa die ligt op 1,17%. Er is geen sprake van een performance fee. Het oordeel op de Price Pillar is neutraal.

 

Lees meer

Bekijk voor meer informatie de overzichtspagina van Parvest Equity Russia Privilege-Capitalisation. Daar vindt u onder andere het fondsrapport over dit fonds.

Bekijk ook deze beleggingsfondsen in de Morningstar categorie Aandelen Rusland, die voorzien zijn van een Morningstar Analyst Rating, afgezet tegen de categorie benchmark:

Fvd W week 4 Parvest Russia  tabel vrijstaand

(klik op tabel voor vergroting) 

 

Lees ook eerdere Fondsen van de Week:

- NN Duurzaam Aandelen Fonds

- BlackRock European Fund

Robeco European High Yield Bonds

Add Value Fund

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Robert van den Oever  Robert van den Oever is research editor bij Morningstar in Amsterdam

© Copyright 2022 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings