Morningstar Sustainability Indexes verslaan conventionele indices

De Morningstar Sustainability Indexes zijn gericht op beleggingen met een expliciet duurzaam karakter. Dat brengt niet alleen winst voor het milieu, maar ook meer financieel rendement, zo blijkt uit een vergelijking van de duurzame-indexfamilie met zijn conventionele concurrenten.

Dan Lefkovitz 01 februari, 2019 | 8:52
Facebook Twitter LinkedIn

De range van op duurzaamheid gerichte indices die Morningstar heeft geconstrueerd, biedt beleggers de mogelijkheid om beleggingen te kunnen beoordelen op de mate waarin zij rekening houden met Environmental (milieu), Social (sociaal beleid) en Governance (goed ondernemingsbestuur).

Voor beleggers blijft het rendement altijd een sleutelelement. De meest gestelde vraag is nog altijd: ‘Betekent aandacht voor duurzaamheid bij beleggen dat ik daarvoor een deel van het rendement moet opofferen?’ Nee, zeker niet. Onderzoek van Morningstar wijst uit dat op duurzaamheid gerichte beleggingen het juist goed doen. In dit artikel bekijkt Dan Lefkovitz, Morningstar’s Index Strategist, twee families van ESG-gescreende aandelenindices: duurzaamheid in brede zin en Low Carbon Risk.

De algemene conclusie is dat de benchmarks het in 2018 goed gedaan hebben. Hun selectie op duurzaamheidscriteria leidt tot een voorkeur voor bedrijven met gezonde balansen, grotere concurrentievoordelen en lagere volatiliteit dan hun conventionele tegenvoeters. Die uitkomsten komen overeen met andere studies van Morningstar die aantonen dat duurzame fondsen en indices goed presteren op de maatstaven die leiden tot een goed lange-termijn rendement voor beleggers.

Betere prestaties
Eerst kijken we naar de prestaties van de 20 leden van de Morningstar Sustainability Index familie. Deze aandelenbenchmarks lopen methodologisch parallel aan de Morningstar Sustainability rating voor beleggingsfondsen. Ze selecteren bedrijven die hoog scoren op de criteria die Morningstar’s ESG-partner Sustainalytics hanteert. Deze indices sluiten bedrijven uit die zich bezighouden met tabak, controversiële wapens en handvuurwapens, en ook bedrijven die betrokken zijn bij de twee ernstigste niveaus van controverse, incidenten zoals olielekkages of boekhoudschandalen.

Sector en geografische wegingen worden bewust beperkt om een op de markt lijkende blootstelling te bieden en om een alternatief te bieden voor benchmarks die niet op ESG gescreend zijn. Hoewel de indices in 2016 zijn gelanceerd, gaan hun track records terug tot december 2009 of december 2011 voor benchmarks voor opkomende landen, op basis van historische beoordelingen op bedrijfsniveau door Sustainalytics.

Dan L Indexes 2019 edition Exhibit 1 b

(klik op grafiek voor vergroting)

De bovenstaande afbeelding laat zien dat 15 van de 20 ESG-indices hun conventionele evenknieën weten te verslaan. De ESG-screenings voegen waarde toe in Europa en Azië, maar in de Verenigde Staten juist niet, blijkt uit de grafiek.

In Europa droegen bedrijven als Vodafone, Novartis, Diageo en Allianz bij aan het rendement van de Sustainability indices. In Asia waren het bedrijven als Tencent, Taiwan Semiconductor, Samsung Electronics, Softbank en die de Sustainability indexes boven de brede markt deden uitstijgen.

VS relatief zwak
De underperformance van de Global Markets Sustainability Index is te wijten aan de onderweging naar de Amerikaanse markt die sterke rendementen heeft geboekt sinds het beginpunt van de index in 2009. Ook speelt de relatieve zwakke prestatie van ESG-gescreende beleggingen in de Verenigde Staten mee. De best presterende Amerikaanse aandelen, zoals Apple en Amazon, zijn niet opgenomen in de duurzaamheidsindices.

De indices die de Morningstar Sustainability Index familie vormen selecteren vaker bedrijven die minder volatiel zijn, meer concurrentievoordeel hebben en een sterkere financiële positie. Die analyse is gestoeld op drie factoren uit Morningstar’s Risk Model: Economic Moat, financiële gezondheid en volatiliteit.

Dan L Indexes 2019 edition Exhibit 2 b

(klik op grafiek voor vergroting)

Low Carbon
Een aparte plek is weggelegd voor beleggingen die zich richten op een lage CO2-uitstoot. Voor CO2-impact heeft Morningstar een aparte groep indexen ontwikkeld: de Morningstar Low Carbon Risk Index familie. De methodologie daarvan loopt gelijk met die voor de toekenning van het predikaat Morningstar Low Carbon voor fondsen. Die legt de nadruk op bedrijven die zich positioneren voor een economie die minder afhankelijk is van fossiele brandstoffen.

De constructie van de indices kent een optimalisatieproces dat de nadruk legt op laag CO2-impact risico en lage betrokkenheid bij fossiele brandstoffen, terwijl tegelijk de afwijking van de brede markt binnen de perken blijft.

De basis onder de methodologie achter de index is de Carbon Risk Rating van Sustainalytics die verder gaat dan alleen CO2-uitstoot, ofwel carbon footprint en ook kijkt naar hoe bedrijven omgaan met de risico’s die verbonden zijn aan klimaatverandering. Hoewel de indexfamilie in 2018 is gelanceerd, gaan de track records met historische data terug tot eind 2012.

Dan L Indexes 2019 edition Exhibit 3

(klik op grafiek voor vergroting)

De prestaties zijn sterk voor de hele familie. De historie van zes jaar aan data laat zien dat onderweging in energie-aandelen de relatieve prestaties in Europa, Azië en de Verenigde Staten opstuwde. In Azië droeg de individuele aandelenselectie meer bij dan de sectorallocatie.

Morningstar Risk Model
Bekijken we de prestaties aan de hand van de drie elementen uit het Morningstar Risk Model, dan hebben de ESG-indexen ook op die punten voorsprong op hun conventionele concurrenten:

Dan L Indexes 2019 edition Exhibit 4

(klik op grafiek voor vergroting)

De conclusie van deze studie ondersteunt dus de eerdere bevindingen van Morningstar: het in acht nemen van ESG draagt bij aan de financiële resultaten van beleggingen. Goed omgaan met ons milieu is niet alleen goed voor onze planeet, maar ook voor ons rendement. Goed sociaal beleid draagt bij aan de maatschappij en helpt ook om talent binnenboord te houden. Goed ondernemingsbestuur leidt tot weloverwogen besluitvorming. En dat alles met een blik op de lange termijn in plaats van alleen maar op het eerstvolgende kwartaal.

 

Lees meer:

- Dit zijn alle nieuwe duurzame ETF's van 2018

- Zo sterk groeide de markt voor duurzame ETF's in 2018

- Vier manieren om duurzaam te beleggen

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Dan Lefkovitz  Dan Lefkovitz is Strategist, Indexes Product Management. 

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten