Dit zijn de nieuwe ratingwijzigingen bij Morningstar

De fondsanalisten van Morningstar hebben enkele upgrades doorgevoerd in hun fondsencoverage en ook nieuwe fondsen toegevoegd. Lees alle herbeoordelingen van bgeleggingsfondsen in dit overzicht.

Robert van den Oever 13 februari, 2019 | 9:02
Facebook Twitter LinkedIn

Nieuwe rating

Acadian Global Managed Volatility - Bronze

Dit fonds kent een sterk researchteam dat rendement levert bij beperkte volatiliteit, met de nadruk op bescherming tegen dalingen. Het team kende in 2018 enkele personele wijzigingen, maar de diepte van Acadians bredere middelen en de systematische aard van het proces zorgen ervoor dat er niet echt sprake is van het risico dat er te veel afhangt van één sleutelpersoon.

De researchdeskundigheid van Acadian is een sterk punt en dat heeft geholpen om het proces mettertijd te verbeteren. De portefeuille onderscheidt zich van andere low-volatility strategieën en zijn index door belangwekkende blootstelling aan mid- en small-cap aandelen waarvan er vele geen deel uitmaken van de benchmark. Alles bij elkaar ondersteunt het goed geresearchede en uitgevoerde proces de positieve visie van Morningstar-analist Natalia Wolfstetter op dit fonds die leidt tot een Bronze-rating.

 

DWS Invest Multi Opportunities - Bronze

Dit fonds wordt vanaf nu gevolgd met een Bronze rating. De overtuiging van Morningstar-analist Barbara Claus op het team achter Multi Asset Total Return is in de loop der tijd gegroeid en datzelfde team beheert ook het Silver-rated total return fonds DWS Concept Kaldemorgen.

Co-hoofd van het team Henning Potstada is de hoofdbeheerder op DWS Multi Opportunities sinds 2009, en hij heeft bewezen dat hij de vaardigheid heeft om de flexibele allocatie aanpak goed uit te voeren. Ook aantrekkelijk zijn de benedengemiddelde kosten voor dit fonds.

 

M&G (Lux) Pan-European Dividend Fund - Bronze

Morningstar-analist Jeffrey Schumacher volgt dit fonds vanaf nu met een Morningstar Analyst Rating van Bronze. Het fonds kent een onderscheidende, op groei georiënteerde dividendfilosofie die wordt uitgevoerd door een goed team onder leiding van beheerder Phil Cliff. Bottom-up aandelenresearch is de sleutel in het proces dat zich concentreert op de goeivooruitzichten van een bedrijf, de kasstroom generatie, kapitaaldiscipline en kwaliteit van het management.

De portefeuille telt 30-40 aandelen en bestaat uit drie segmenten met eigen karakteristieken: kwaliteit, assets en snelle groei. Deze portefeuille valt typisch in het Gemengde gedeelte van de Morningstar Style Box, in tegenstelling tot veek concurrenten die in het Waarde segment vallen. De portefeuille neigt naar cylische sectoren en mid-caps. Deze beleggingsstijl heeft geleid tot een volatieler rendementspatroon dan dat van veel concurrenten, maar de resultaten hebben eindbeleggers duidelijk gecompenseerd voor dit risico.

 

Upgrade

Robeco QI Emerging Conservative Equities - van Bronze naar Silver

Toegenomen overtuiging op de aanpak die deze strategie draagt zorgt voor een verhoging van de Morningsatr analyst Rating van Bronze naar Silver. De strategie volgt een volledig kwantitatief gebaseerde aanpak, een terrein waar Robeco uitgebreide ervaring mee heeft en waar het veel in geïnvesteerd heeft in de loop der jaren.

Het team dat dit fonds beheert staat onder leieing van Pim van Vliet op wiens academische werk het model is gebaseerd. Hij wordt bijgestaan door vijf andere co-beheerders, die allemaal in het fonds zijn belegd, en 10 quant-onderzoekers.

Het model zoekt aandelen met laag risico gemeten naar volatiliteit en probleem-maatstaven, maar waardering en momentum worden er ook in meegenomen. De aanpak is zeer gedisciplineerd en herhaalbaar en het team heeft het model mettertijd verbeterd. De strategie heeft een voorspelbaar rendementsprofiel: achterblijven in sterke rally's en vooroplopen in volatiele tijden. De kosten zijn aantrekkelijk en dat biedt voordeel boven de concurrentie.

 

T. Rowe Price European Equity en Continental European Equity - van Bronze naar Silver

De Morningstar Analyst Rating voor beide fondsen gaat omhoog van Bronze naar Silver omdat analist Samuel Meakin hogere overtuiging heeft op het management en de aanpak van de fondsen. Hoofdbeheerder Dan Tenerelli is goed toegerust op zijn taak met 25 jaar relevante ervaring op zak. Hij heeft zijn aanpak consistent en met succes toegepast in de loop der jaren. Alleen 2016 was een uitzondering met gebrekkige uitvoering op bepaalde punten.

De beheerder heeft in eerdere periodes bewezen dat hij sterke resultaten kan boeken in uiteenlopende marktomstandigheden. Na de uitglijder van 2016, waar het van geleerd heeft, is het team weer in vorm gekomen en zijn eind beleggers weer in goede handen.

 

Downgrade

T. Rowe Price Global High Yield Bond - van Gold naar Silver

Het aanstaande vertrek van Mark Vaselkiv zorgt voor onzekerheid rond deze strategie. Wel is het bredere beheerteam van dit fonds solide en het proces is goed en stabiel. Toch is de personele wisseling aanleiding voor Morningstar-fondsanalist Jeroen Siecker om de Morningstar analyst rating te verlagen van Gold naar Silver.

 

Opnieuw rated na Under Review

Fidelity Corprate Bond

De ervaren David Simner, die hoofd-portefeuillebeheerder van deze geconcentreerde hoge-overtuigingsstrategie is sinds 2009, zal het fondshuis verlaten aan het einde van het eerste bkwartaal van 2019. Zijn vervangers zijn ofwel vrij nieuw bij het fondshuis, ofwel ze hebben slechts beperkte ervaring als portefeuillebeheerder.

De verandering van leiderschap en de overgang naar een structuur van gezamenlijk portefeuillebeheer zorgt voor onzekerheid of het nieuwe team in staat zal zijn om het proces efficient uit te voeren. Hun track record beginnen bij nul. Daarom heeft Morningstar-analist Evangelia Gkeka de Morningstar Analyst Rating op dit fonds na een periode Under Review verlaagd naar Neutral, waar het voordien Bronze was.

 

Lees meer:

- Dit zijn de nieuwe ratingwijzigingen van Morningstar's fondsanalisten - 14 t/m 28 januari

- Zo werken de ratings van Morningstar

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Robert van den Oever  Robert van den Oever is research editor bij Morningstar in Amsterdam

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten