Fonds van de Week: Kempen Global High Dividend Fund

Het is het hoogst haalbare voor een beleggingsfonds: een Morningstar Analyst Rating van Gold en ook nog eens een Morningstar Rating met vijf sterren: die eer valt Kempen Global High Dividend Fund te beurt. Het zeer ervaren en deskundige team voert op deskundige wijze het gedisciplineerde beleggingsproces uit, met als resultaat een uitstekend lange-termijn track record.

Robert van den Oever 07 maart, 2019 | 9:04
Facebook Twitter LinkedIn

Kempen Global High Dividend Fund in het kort

Morningstar Analyst Rating: Gold
Morningstar Rating: *****
Beheerteam: Positive
Fondshuis: Positive
Beleggingsproces: Positive
Rendement: Positive
Kosten: Positive

Kempen Global High Dividend Fund

De hoogste eer die Morningstar te vergeven heeft, is weggelegd voor Kempen Global High Dividend Fund: de Morningstar Analyst Rating van Gold. Het fonds verdient de hoge overtuiging door een stabiel en zeer ervaren team dat op deskundige wijze een gedisciplineerd beleggingsproces uitvoert. Het team onder leiding van Jorik van den Bos heeft zijn talent bewezen tijdens verschillende marktomstandigheden en is een van de sterke in dit universum.

De portefeuille kent duidelijke criteria en onderscheidt zich van zijn concurrenten. Dat resulteert in een uitstekend track record met bovengemiddeld rendement op de lange termijn. Ook de relatief lage kosten zijn een gunstig kenmerk van dit fonds.

Uitgebreide toelichtingFvd W week 10 Kempen Global High Dividend Fund N  grafiek vrijstaand

(klik op grafiek voor vergroting)

Beheerteam
Het team dat dit fonds beheert, behoort tot de teams van de hoogste kwaliteit in dit universum. De kracht ligt in de ruime ervaring, de stabiliteit, de bewezen deskundigheid en de toewijding aan de beleggingsstijl. Hoofdbeheerder Jorik van den Bos en co-beheerders Joris Franssen en Joost de Graaf beheerden eenzelfde type strategie bij ING IM (nu NN IP geheten) van 2000 tot eind 2005. Sinds 2007 zetten ze hun succesvolle aanpak voort bij Kempen. Hier beheert het team een Europees en wereldwijd dividendfonds en sinds 2018 ook een wereldwijd waarde-fonds dat steunt op dezelfde overtuiging, maar geen minimum dividendrendement vereist voor de portefeuilleposities.

Dat vergroot de werklast, maar er bestaat een grote overlap tussen de twee strategieën. Het team is geleidelijk uitgebreid tot 6 leden toen Dimitri Willems (2007), Luc Plouvier (2007) en Floris Oliemans (2015) erbij kwamen. Het is een goed op elkaar ingespeeld team waar de portefeuillebeheerders ook analisten zijn. Ze hebben sectorspecialismen, maar ook specifieke uitdager-rollen.

Er is dus sprake van een sterke interactie en samenwerking bij het beheer van de portefeuilles. De beheerders beleggen zelf in hun fonds, en dat helpt om hun belangen op dezelfde lijn te brengen als die van hun eindbeleggers.

Fondshuis
Kempen Capital Management is de vermogensbeheertak van Kempen & Co, dat weer een volle dochter is van Van Lanschot Kempen NV, dat genoteerd is aan Euronext Amsterdam. KCM heeft diverse aantrekkelijke kanten: het voert een geconcentreerd fondsenaanbod dat goed past bij de bewezen expertise van het fondshuis. De kwaliteit is over het algemeen goed, met sterke proposities in high dividend, euro credit en Nederlandse aandelen.

Het verloop in de beleggingsteams is beperkt en KCM lijkt in staat om getalenteerde beleggers aan te trekken en ook vast te houden. Echter, niet alle teams en producten staan bij ons in even hoog aanzien, want het Europese small-cap team heeft het nog steeds lastig.

Wij vinden het een toegewijde vermogensbeheerder die de belangen van haar beleggers goed weet te behartigen. Dat wordt bewezen door het zorgvuldige capaciteitsbeheer van de fondsen. De fondsen zijn niet duur, en Kempen heeft stappen gezet om de schaalvoordelen te delen met eindbeleggers door kosten te verlagen naarmate het beheerd vermogen toenam.

De structuur van variabele beloning is nog altijd ondoorzichtig, en dat moet volgens ons verbeteren. De beloning is gebaseerd op diverse factoren, waaronder 3- en 5-jaars rendement, waarbij de nadruk op 5 jaar ligt. De beheerders beleggen substantieel in hun eigen fondsen. Dat brengt hun belangen op één lijn met die van eindbeleggers.

Proces
Dit is een robuust en gedisciplineerd proces dat uitstekende lange-termijn resultaten heeft opgeleverd voor beleggers. Het team past een traditionele filosofie toe die is gericht op dividendrendement, waardering en kapitaaldiscipline. Portefeuillekandidaten moeten een dividendrendement van ten minste 3,3% hebben bij aankoop en ze worden verkocht zodra hun dividendrendement onder de 3% zakt.

Deze absolute grens vermindert de hoeveelheid mogelijkheden aanmerkelijk, maar het kan ook een beperkingen vormen voor markten of sectoren die een lager dividendrendement kennen. Hoewel we onze bedenkingen hebben bij dit element van de strategie, waarderen we wel de discipline die het met zich meebrengt.

Verdere screening van portefeuillekandidaten op liquiditeit en dividendkarakteristieken leidt tot een set van 200 aandelen die zorgvuldig geanalyseerd worden. De fundamentele bottom-up research bestaat uit kwantitatieve screens en een waarderingsmodel voor de verdienkracht om te onderzoeken wat de kwaliteit van de bedrijfsvoering is, de waardering en de houdbaarheid van het uitgekeerde dividend.

De waarderingsdiscipline van het team is strikt, want aandelen moeten een veiligheidsmarge bieden ten opzichte van hun geschatte intrinsieke waarde. Uiteindelijk worden zo'n 100 namen opgenomen in portefeuille en er zijn beperkingen aan de maximale blootstelling aan regio's en sectoren. Vooraf vastgestelde wegingen en herweging per kwartaal dragen bij aan het onderscheidende karakter van dit fonds.

Prestaties
Dit fonds heeft sterke resultaten opgeleverd gedurende verschillende tijdsperiodes. Sinds de oprichting heeft het fonds het categoriegemiddelde met 220 basispunten per jaar verslagen, en de MSCI World High Dividend Yield Index met 120 basispunten. Per januari 2019 valt het in het bovenste kwintiel op 3, 5 en 10-jaarsbasis.

Het kan gebeuren dat de beleggingsstijl van het fonds uit de gratie is, zoals bleek in 2012-2015. De onderweging in Amerikaanse aandelen, overweging in opkomende markten en de neiging naar waarde-aandelen zorgden duidelijk voor tegenwind. Het fonds leefde weer op in 2016 en 2017, mede dankzij een sterke aandelenselectie.

Het fonds versloeg het categoriegemiddelde in 2018 hoewel veel rendementsdrijfveren juist tegenwerkten. Wederom compenseerde de sterke aandelenselectie de negatieve effecten van herweging, de neiging naar waarde en de regio- en sectorallocaties.

De aandelenselectie in de energiesector was sterk met Lukoil en Valero Energy, en Banco do Brasil, Nokia, Cisco en Merck droegen het meest bij aan het jaarrendement. De standaarddeviatie van het fonds is hoger dan het categoriegemiddelde, maar overall heeft het fonds zijn concurrenten verslagen en ook de MSCI World High Dividend Yield Index op basis van Sharpe-ratio over verschillende tijdsperioden.

Kosten
Met een lopende-kostenfactor van 0,73% voor de rebatevrije aandelenklasse die verkrijgbaar is voor particuliere beleggers in Nederland, is het fonds goedkoper dan veel andere, vergelijkbare fondsen. De mediaan voor wereldwijde aandelenfondsen ligt op 0,92%.

Lees meer

Bekijk voor meer informatie de overzichtspagina van Kempen Global High Dividend Fund N. Daar vindt u onder andere het fondsrapport over dit fonds.

Bekijk ook deze beleggingsfondsen in de Morningstar categorie Aandelen Wereldwijd Dividend die voorzien zijn van een Morningstar Analyst Rating, afgezet tegen de categorie benchmark:

Fvd W week 10 Kempen Global High Dividend Fund N  tabel vrijstaand

(klik op tabel voor vergroting) 

 

Lees ook eerdere Fondsen van de Week:

- Fidelity US High Yield Fund

Jupiter European Opportunities

BlackRock Emerging Markets Bond Fund

Robeco Euro Credit Bonds

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Robert van den Oever  Robert van den Oever is research editor bij Morningstar in Amsterdam

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten