Top 5 Aandelen Wereldwijd Laagste Carbon Risk: Morgan Stanley aan kop

Klimaatverandering krijgt tegenwoordig volop aandacht. Ook beleggers houden hier steeds vaker rekening mee bij het kiezen van hun beleggingen. Specifiek richten zij zich in toenemende mate op de carbon footprint, oftewel CO2-uitstoot, van bedrijven. Morningstar ontwikkelde in 2018 de Carbon Risk Score om het risico dat bedrijven lopen bij de transitie naar een low carbon economie op fondsniveau in kaart te brengen. Deze week de vijf wereldwijde large-cap aandelenfondsen met het laagste carbon risico.

Ronald van Genderen 13 mei, 2019 | 8:31
Facebook Twitter LinkedIn

Over klimaatverandering wordt tegenwoordig uitvoerig geschreven en gediscussieerd. In toenemende mate worden ook maatregelen genomen door overheden, bedrijven en burgers om opwarming van de aarde tegen te gaan, of in ieder geval te beperken.

Ook bij beleggers speelt duurzaamheid in de brede zin en klimaatverandering meer specifiek een steeds grotere rol. Niet verwonderlijk dat steeds meer beleggers naast fundamenteel financiële aspecten van bedrijven in hun portefeuille, ook aspecten als de carbon footprint, oftewel CO2-impact, in ogenschouw nemen.

Transitierisico
Beleggers die de carbon footprint van hun portefeuille willen verlagen, kiezen er in veel gevallen voor bedrijven uit te sluiten die een hoge CO2-uitstoot generen of daar aan bijdragen. Meestal betekent dit dat bedrijven uit de olie- en mijnbouwindustrie worden uitgesloten.

Hoewel dit een behoorlijk directe en effectieve stap is om de carbon footprint van een portefeuille omlaag te brengen, is het niet een volledig afdoende maatregel om het financële risico dat een hoge carbon footprint met zich meebrengt te mitigeren. Immers, bedrijven uit andere industrieën met een hoge uitstoot zullen zich ook genoodzaakt zien om maatregelen te nemen om hun emissie te verlagen, hetgeen de nodige kosten met zich mee zal brengen. Doen ze dat niet, dan zal dat ook risico’s en zeer waarschijnlijk hoge kosten met zich meebrengen, denk bijvoorbeeld alleen al aan een CO2 belasting.

Carbon Risk Score
Om beleggers te helpen bij het inschatten en kwantificeren van het risico dat de bedrijven in de portefeuille van een beleggingsfonds lopen ten aanzien van de transitie naar een low-carbon economie, heeft Morningstar in 2018 de Carbon Risk Score ontwikkeld.

De Morningstar Carbon Risk Score wordt berekend met behulp van Sustainalytics, de datapartner die ook de data achter de Morningstar Sustainability Rating levert. De data van Sustainalytics gaan veel verder dan traditionele meetmethoden die zich vooral baseren op emissiecijfers.

De kern van Sustainalytics’ methode is het vaststellen van het risico dat een bedrijf loopt bij de overgang van het gebruik van fossiele naar duurzame energie. Daartoe categoriseert Sustainalytics de CO2-uitstoot die vrijkomt in het hele bedrijfsproces, en tevens wordt geanalyseerd hoe het bedrijfsmanagement daar mee omgaat, dus hoe het in de toekomst zou kunnen veranderen. Dat betekent een dynamischere aanpak dan puur de uitstoot meten. Het gaat er ook om wat een bedrijf doet om die uitstoot aan te pakken en in hoeverre dit resulteert in (het verlagen van de) financële risico’s.

Het uiteindelijke cijfer van de Carbon Risk Score is de asset-gewogen optelsom van de individuele CO2 risico scores van de portefeuilleposities, gemiddeld genomen over een periode van 12 maanden. Daarbij wordt een score beneden de 10 als een laag risico beschouwd.

De Top-5
In de top 5 van deze week de vijf wereldwijde large-cap aandelenfondsen met de laagste Morningstar Carbon Risk Score (waarvan een distributievergoedingvrije aandelenklasse beschikbaar is in Nederland).

Morgan Stanley Global Quality Fund op 1
Op de eerste plek, oftewel met de laagste Carbon Risk Score, staat Morgan Stanley Global Quality Fund. Dit fonds belegt in kwaliteitsbedrijven. Dergelijke bedrijven beschikken meestal over dominante marktposities, ondersteund door krachtige, moeilijk te imiteren immateriële activa die hoge rendementen op operationeel kapitaal en sterke vrije kasstromen kunnen genereren. Andere kenmerken zijn terugkerende inkomstenstromen, organische groei, prijszettingsmacht en doorgaans lage kapitaalintensiteit. Het team vindt dergelijke bedrijven met name in de sectoren defensieve consumentengoederen, gezondheidszorg en technologie, Daarentegen wordt er niet belegd in de sectoren basismaterialen, energie en nutsbedrijven, hetgeen een sterke bijdrage levert aan de lage Carbon Risk Score.

Investec GSF Global Franchise Fund op 2
Runner up is Investec GSF Global Franchise Fund. Ook bij dit fonds zijn de sectoren basismaterialen, energie en nutsbedrijven afwezig in de portefeuille. Favoriete sectoren van hoofdbeheerder Clyde Rossouw zijn wederom defensieve consumentengoederen, gezondheidszorg en technologie, echter hij is ook overwogen in financële waarden. Rossouw zoekt ook naar kwaliteitsbedrijven. Deze moeten voldoen aan de volgende criteria: stabiele kasstromen, sterke balansen en kwaliteitsmanagement.

Op 3 Fundsmith Equity Fund Feeder
Fundsmith Equity Fund Feeder maakt het podium compleet. Dit fonds draagt een Morningstar Analyst Rating van Gold. Hoofdbeheerder voor dit fonds is zeer ervaren belegger Terry Smith. Zijn benadering is op de zeer lange termijn gericht. Smith gaat er van uit dat wanneer hij een aandeel koopt, dit voor altijd in de portefeuille zal blijven. Niet verwonderlijk zoekt hij daarom naar bedrijven van hoge kwaliteit. Meer dan de helft van de portefeuille is belegd in de sectoren defensieve consumentengoederen en gezondheidszorg, terwijl de sectoren industrie en technologie licht overwogen zijn. Basismaterialen, energie en nutsbedrijven kennen ook in deze portefeuille geen plek.

Top 5 Aandelen Wereldwijd Laagste Carbon Risk

FN Top 5 week 20 Low Carbon tabel NL vrijstaand

(klik op tabel voor vergroting)

Dit artikel is een samenwerking van Fondsnieuws met Morningstar en gebaseerd op data van Morningstar. Bovenstaande is nadrukkelijk niet bedoeld als een aanbeveling tot het doen van transacties.

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Ronald van Genderen

Ronald van Genderen  is fondsanalist bij Morningstar Benelux

© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings